Verksamhetsberättelse 2020
Sveriges Tidskrifter är en ideell förening (Föreningen Sveriges Tidskrifter) som bildades 1997 när Föreningen Svensk Fackpress (Fackpressen) och Veckotidningarnas utgivareorganisation (VECTU) gick samman. Föreningen Svensk Fackpress bildades 1931. Verksamheten bedrivs i huvudsak genom det helägda Sveriges Tidskrifter AB. Verksamhetsberättelsen beskriver det gångna årets arbete, oberoende av om verksamheten fallit inom föreningens eller dess bolags ansvarsområde.

Vd Kerstin Neld har ordet
Så lite man vet om ett nytt år! Tanken slår mig när jag läser min egen text i förra årets verksamhetsberättelse. Den texten skrevs strax innan pandemin tog över världen. Idag, ett år senare, känner jag mig ödmjuk inför vad 2021 kan komma att erbjuda, och samtidigt djupt imponerad över den handlingskraft och innovationsförmåga som vår bransch visade under 2020. Branschen ställde verkligen inte in, vi ställde om! Och tur var väl det, för vår journalistik har haft en mycket viktig social betydelse för människorna runt om i landet, i en tid då isolering varit påbjuden av myndigheterna. Samtidigt har våra tidskrifter också haft en fundamental funktion när det gäller att tillgodose medborgarnas behov av saklig och trovärdig information i tider av kris.

Vi på branschorganisationen ställde också om, och har under det gångna årets lyckats nå ut till fler medlemmar än någonsin via våra digitala möten och event.
Även våra politiker har varit tillgängliga för möten digitalt, och lobbyingarbetet har varit extra mycket i fokus. Vi har uppvaktat politikerna om
returpappersreformen, mediestödet, postdistributionen, ePrivacy-förordningen och ett antal andra viktiga branschfrågor. Under året som gick blev det också tydligt för oss, att när våra politiker pratar om att värna medier och mediernas betydelse för demokratin, så menar de egentligen nyhetsjournalistiken. När mediepolitiken formas, så handlar det i huvudsak om dagspress och public service. De stödpaket som har lagts fram har diskriminerat det stora flertalet av våra medlemmar.

Det råder en okunskap hos många politiker kring tidskrifternas roll i det nya medielandskapet, och lärdomen är att vi måste fortsätta att upplysa om det och ytterligare intensifiera vårt lobbyingarbete. Tidskriftsbranschen omsätter nästan lika mycket som den sammanlagda budgeten för de tre public service-bolagen. Branschens över 4000 tidskrifter når i stort sett hela Sveriges befolkning och journalistiken är i många fall samhällsbärande lika mycket som kulturskapande, och fungerar som samlingsplats för hela branscher och intres- seområden. Detta breda perspektiv speglas sällan i hur politikerna eller omvärlden ser på branschen. Vår styrelse arbetade under våren 2020 med en vässad strategi med syfte att bland annat kunna ändra på just detta.

I slutet av 2020 presenterade kommissionen äntligen, efter viss försening, the Digital Services Act (DSA) och the Digital Markets Act (DMA). DSA tar sikte på marknaden för digitala tjänster och vilka krav som ska ställas, medan DMA sik- tar in sig på hur konkurrensen kan förbättras och på nätjättarnas roll. Media är en av de sektorer som kommer att beröras mest av de kommande förslagen Många problem som mediebranschen upplever idag bottnar i att tjänsteleverantörer inte behöver ta ansvar för innehållet på sina plattformar och vi är positiva till att DSA- och DMA- förslagen har presenterats. De kommer att prägla vårt lobbyingarbete det kommande året.

Kontor
Sveriges Tidskrifter har kontor på Vasagatan 50 i Stockholm. Personalen har bestått av Kerstin Neld, vd, Mia Dahl, projektledare Hanna Hallerheim, projektledare, Fredrik Wass, omvärldsbevakare och Anna Öqvist (vikarie för Elin Dannapfel som varit föräldraledig), medlemskoordinator. Win Win Ekonomi AB har ansvarat för ekonomi och bokföring.

Avgifter
Avgifterna för medlemskap i föreningen Sveriges Tidskrifter var oförändrade och har bestått av en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgiften betalas för varje enskild titel och summan är samma för alla, det vill säga 700 kr/titel. Serviceavgiften beräknas utifrån utgivande förlags omsättning och är samma summa oavsett antal medlemstitlar från ett och samma förlag.

Så här har serviceavgiften beräknats:
Serviceavgiften beräknades utifrån det utgivande förlagets omsättning i Sverige enligt en trappa med 33 intervaller för omsättning respektive serviceavgift. Intervallerna för omsättningen var under 2020 mellan 499 999 kr – 750 000 000 kr och för serviceavgift mellan 1 000 kr – 175 000 kr.
För beräkning av serviceavgiften, när medlemstiteln eller titlarna inte ligger i eget bolag, användes antingen en upplagebaserad beräkning (intäktsberäkning) eller en redovisningsbaserad beräkning (kostnadsberäkning).

Medlemmar
Under 2020 blev 13 tidskrifter nya medlemmar. Vid årsskiftet 2020/21 var medlemsantalet 342 titlar.

Följande medlemmar har tillkommit:
Bagaren & Kocken, Evidens, Hemmets Journals Bästa Kryss, Historiska Brott & Mysterier, Historiskan, Katolskt Magasin, Liv, Ljuva Minnen – Kryss med nostalgi, Lundagård, Power Magazine, Stickat & Sånt, Törst och Världen Om.

Följande titlar har begärt utträde:
Bygg & Teknik, Friskispressen, Företagaren, Röd Press och Taxi idag.

Följande titlar har lagts ner:
Civilekonomen och Jusektidningen (blev nya tidningen Akavia Aspekt), Gala Magazine, Hyresgästen, Lantliv Mat & Vin, Minnenas Journal (slagits ihop med Svenska öden och äventyr), Svenskt Vatten och Älskade Hem.

Följande titel har uteslutits:
Vårt nya Hem.

Arrangemang
Vi har arrangerat många evenemang under året såsom digifrukostar, Organisationspressdagen och Tidskriftsdagen med utdelning av Tidskriftspriset. Pga av coronapendemin så har huvudelen av årets event varit digitala. Nedan listas alla arrangemang vi anordnat under 2020.

Fysiska event:

 • 23 januari: Så skapade vi samhällsbyggarbranschens största event på bara 10 år
  Frukostmöte med Roger Andersson, Tidskriften Betong.
 • 23 januari: MediaAW med trendspaning
  MediaAW tillsammans med Adviser.
  Medverkande: Linnea Kihlström, Dagens Media, Camilla Bergman (fd Björkman), Breakit och Sebastian Tibbling, Adviser. Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
 • 29 januari: Presentation av Kompetensbarometern
  Frukosmöte med Björn Lorentzi, Media720.
 • 5 februari: Kurs i Google Analytics
  Heldagsskurs med Erik Nettelbrandt, Avantime Group.
 • 18 februari: Därför är Linkedin viktigt för magasinsaffären
  Digifrukost med Susan Garpensund, Market, Karin O’Mahony och Sanna Gustavsson, Chef.
 • 4 mars: Så får du kunskap om desinformation och verktyg för faktagranskning
  Heldagskurs med Annelie Frank, FOJO.
 • 6 mars: Medlemsmöte angående ny förordning om producentansvar och returpapper
  Frukostmöte med Andreas Boo, Johan Stenberg, Pressretur, Susanna Lundell, Kommunalarbetaren och Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.

Digitala event

 • 27 mars: Så heldigitaliserade IDG Webbdagarna på rekordtid
  Digifrukost med Anders Engström och Angelica Vahdani Eldebrink, IDG.
  Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
 • 3 april: Så lyckas du med ditt seminarium på nätet
  Digifrukost med Robin Danehav, Spocks. Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
 • 17 april: Så får vi distansarbetet att fungera
  Digifrukost med Per Danielsson, Ny Teknik och Susanna Skarrie, Hem & Hyra
  Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
 • 22 april: Sveriges Tidskrifters årsmöte
 • 24 april: Dessa frågor ställer branschen under krisen
  Digifrukost med Ludvig Grimlund, WinWin Ekonomi, Björn Lorentzi, Media720 och Brit Stakston, Mediastrateg.
  Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 8 maj: Så leder och utvecklar du dina frilansare
  Digifrukost med Helena Ingvarsdotter, Kollega, Karin Ohlsson-Leijon, Hus & Hem och Erik Winnfors Wannberg, Cirkulation.
  Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 15 maj: Så går den svenska tidskriftsbranschen
  Frukostmöte med presentation av årets branschrapport. Medverkande var Madeleine Thor, IRM, Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, Lotta Cederbom, Aller media, Lars Dahmén, HiGear, Ann Henriksson, LRF Media, och Johan Taubert, Egmont Publishing Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
 • 29 maj: Om att vara chef i coronatider
  Digifrukost med Lars Grafström, Alma Talent, Susanna Lundell, Kommunalarbetaren och organisationspsykologen Jonas Mosskin.
  Moderator: Helle Klein, Dagens Arbete.
 • 3 juni: Organisationspressdagen
  Halvdagsseminarium med Lilian Almroth, ATL, Cilla Benkö, Sveriges Radio, Linda Cederberg, LO Mediehus, Lena Hennel, Arbetet, Fredrik Karlsson och Henrik Sannesson, Elinstallatören, Christer Nylander (L), Helle Klein och Lotta Holmström, Dagens Arbete och Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
  Moderator: Unn Edberg, Vi Media.
 • 11 september: Så byggde vi läsarintäkter på 30 miljoner
  Digifrukost med Hannes Andersson, Everysport media group.
  Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
 • 18 september: Så arbetar IDG med sitt premiumerbjudande
  Digifrukost med Marcus Jerräng, IDG.
  Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
 • 9 oktober: Annonsintäkterna under coronapandemin och prognos för nästa år
  Digifrukost med Madeleine Thor, IRM.
  Moderator: Kerstin Neld Sveriges Tidskrifter.
 • 23 oktober: Om att leda kreativitetsarbete på distans
  Digifrukost med kreativitetsexperten Tobias Degsell, Unn Edberg, Vi Media och Cecilia Norrby, Chef. Moderator: Susanna Lundell, frilansjournalist.
 • 12 november: Tidskriftsdagen med utdelning av Tidskriftspriset
  Halvdagsseminarium med utdelning av Tidskriftspriset. Läs mer längre fram i Verksamhetsberättelsen.
 • 8 december: Så kan du skapa en digital läsaraffär
  Digifrukost med Lars Dahmén och Fredrik Agrén, Hi- Gear, Kalle Anrell, Telekom idag, Unn Edberg, Vi Media och Daniel Kjellberg, Råd & Rön.
  Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.
 • 9 december: Att få och ge återkoppling/feedback
  Heldagskurs med ledarskap- och förändringskonsulten
  Elisabeth Palombo.

Tidskriftsdagen med utdelning av Tidskriftspriset
Den 12 november arrangerades Tidskriftsdagen för första gången helt digitalt. Vi hade ingen separat Tidskriftsgala utan integrerade utdelningen av
Tidskriftspriset under eftermiddagens program. Syftet med dagen var som vanligt att engagera stora delar av branschen och att sätta tidskrifterna på kartan, att inspirera medlemmarna och att premiera goda insatser.

I år hade vi tre programledare, det var Camilla Bergman (fd Björkman), Breakit, Helle Klein, Dagens Arbete och James Savage, The Local. Vi hade flera
internationella talare, såsom Eleni Stefanou, The Gurdian, Derek Thomson, The Atlantic och Susanna Schrobsdorff, TIME magazine. Andra medverkande var bland andra PostNords vd Annemarie Gardshol och kulturminister Amanda Lind.

Tidskriftspriset 
Tidskriftspriset verkar för en hög kvalitet inom tidskriftsbranschen genom att premiera goda förebilder och nyskapande insatser.

2020 premierades följande personer/tidskrifter:

 • Sveriges Tidskrifters Stora Pris:
  Tidningen Land
 • Årets Skoltidskrift:
  The Rydberg Tribune
 • Årets Tidskrift Fackpress:
  Hem & Hyra
 • Årets Tidskrift Populärpress:
  Allas.se
 • Årets Omslag:
  Mama nr7 2019
 • Årets Affärsutveckling:
  Faktum/Försäljning av Faktum Novell
 • Årets Grepp:
  Mohammads dagbok från Kabul, Blankspot
 • Årets Granskning:
  Svarthandeln inifrån, Hem & Hyra
 • Årets Event:
  Breakit 24Live
 • Årets Journalist:
  Irena Pozar, VeckoRevyn
 • Årets AD:
  Nina Oja, ELLE
 • Årets Kampanj:
  Lifestylegruppen Bonnier News arbete med Le Gruyère AOP
 • Årets Ljud & Rörligt:
  Sista slaget, Allas.se
 • Årets Rising Star:
  Catherine Edwards, The Local

Expertpanel – Juridisk hjälp
Sveriges Tidskrifter har en rad experter knutna till sig inom områden av betydelse för tidskriftsutgivning. Medlemmar i Sveriges Tidskrifter kan utan kostnad ta telefon- eller mejlkontakt med en expert och få svar på enklare frågor inom respektive område. Områdena som experterna hjälpt till med under 2020 är GDPR, moms, sociala medier, digital utveckling, marknadsrätt, tryckerimoms, tryckerifrågor, management, affärsjuridik, medie- och immaterialrätt, pressetik och yttrandefrihet.

Tidskriftsbranschen i siffror

För fjärde året i rad presenterade vi branschrapporten Tidskriftsbranschen i siffror. Vi som branschorganisation vill stärka befintliga aktörer i branschen med färsk och uppdaterad statistik över omsättning och intäktsfördelning, visa på trender över tid samt förändra den traditionella bilden av en tidskrift.

Undersökningen genomfördes första gången 2017 och har även 2020 gjorts tillsammans med undersökningsföretaget IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). I 2020 års branschrapport bifogades även en färsk digital trendanalys kring digitala läsarintäkter, skapad av Lars Dahmèn och Fredrik Agrèn, konsulter på HiGear. Vi presenterade undersökningen genom en digital rapport som fanns att ladda ner på vår sajt samt vid ett frukostseminarium där branschpersoner deltog i en paneldebatt. Tillsammans med HiGear producerades även två ytterligare rapporter under året; Benchmark för digitala läsarintäkter och Internationell utblick runt digitala läsarintäkter. Innehållet presenterades även i samband med ett digifrukost-seminarium.

Presskort och ID-kort
Under 2020 utställdes 4 nya presskort. Presskorten som bär respektive medlems titel, utfärdas till anställda journalister efter intyg av chefredaktören.

Upplagekontroll
För medlemstidskrifter med en annonsintäkt som underskrider 23 prisbasbelopp (1 087 900 kr 2020) finns det möjlighet att göra den förenklade TS revisionen – TS-distribution. TS Mediefakta har tagit fram TS- distribution exklusivt för Sveriges Tidskrifters medlemmar. Under 2020 gjorde 14 titlar den förenklade upplagekontrollen.

Akuthjäpen
I mars gjorde vi en medlemsundersökning där vi frågade medlemmarna hur coronakrisen påverkar deras arbete. Resultatet visade på en oro för hur krisen påverkar alltifrån annonsintäkter till event samt sjukfrånvaro på redaktionerna. Snabba beslut behövde fattas, och det var inte alltid det fanns någon att bolla med. Vi satte därför snabbt samman en expertpanel som kunde svara på medlemmarnas frågor.

Ämnen man kunde ställa frågor om var HR- och eknomifrågor, annons- och försäljningsfrågor, frågor omdistansarbete, extern kriskommunikation samt redaktionellt stöd.

Våra kanaler
Sveriges Tidskrifter har under året haft en löpande närvaro i en mängd olika kommunikationskanaler, alla med syfte att lyfta fram branschens aktörer, aktuella händelser och värdeskapande innehåll för Sveriges Tidskrifters medlemmar, tidskriftsbranschen som helhet och en intresserad omvärld. Coronapandemin gjorde att vi i början av året växlade över till ett ökat fokus på
våra digitala kanaler och etableringen av löpande digitala event.

Magasinet Allt om Tidskrifter, nyhetsbrevet med samma namn och organisationens webbplats sverigestidskrifter.se har resursmässigt varit de mest prioriterade tillsammans med Tidskriftspodden som producerats i 19 avsnitt. Under hösten gjordes en nystart av Tidskriftspodden då podden blev en panelpodd med återkommande gäster, snarare än en renodlad intervjupodd. De fasta gästerna under hösten var Camilla Bergman (fd Björkman) (vd Breakit), Helle Klein (ordf. Sveriges Tidskrifter samt chefredaktör och vd Dagens Arbete) samt Thomas Mattsson (Senior Advisor Bonnier News). Programledare var Fredrik Wass, omvärldsbevakare på Sveriges Tidskrifter.

Närvaron i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och Linkedin) har skett i stort sett dagligen och har i huvudsak bestått av att berätta om våra event och övriga verksamhet samt uppmärksamma och driva trafik till eget innehåll och att rekrytera nya prenumeranter till tidningen och nyhetsbrevet. Det förekommer också liveuppdateringar från event samt diskussioner i olika branschfrågor.

Kort om kanalerna
Sverigestidskrifter.se – webbplats som är navet i den digitala kommunikationen samt även innefattar eventinbjudningar och dokumentarkiv, riktlinjer, nyhets- flöde etc.
Allt om tidskrifter – papperstidning: Gavs ut i 3 utgåvor (varav ett dubbelnummer) under året med ett innehåll som även distribueras på sverigestidskrifter.se samt i sociala medier i vissa fall.
Allt om tidskrifter – digitalt nyhetsbrev – Skickades ut i 21 utgåvor och har i dagsläget cirka 3000 prenumeranter.
Tidskriftspodden –  19 avsnitt producerades med aktuella gäster från tidskriftsbranschen under våren samt med en fast panel med återkommande gäster under hösten.
Facebook – Uppdateringar publicerades regelbundet med länkar till redaktionellt innehåll, bilder och livesändningar från Sveriges Tidskrifters olika event samt även länkar till andra medier.
Twitter – Korta uppdateringar eller retweets med relevant innehåll för mediebranschen generellt, samt re- ferat från pågående event och händelser.
Instagram –  “Bakom kulisserna”-bilder från Sveriges Tidskrifters verksamhet samt marknadsföring av event och aktiviteter. Även puffar för poddavsnitt och redaktionella artiklar förekom.
Linkedin – I stort sett samma innehåll som på Facebook publicerades här med fokus på länkar till vårt redaktionella innehåll.

Lobbying och opinionsbildning
Vårt lobbyingarbete stod i fokus under hela 2020. Pandemin gjorde det än mer tydligt att när regeringen säger sig värna den fria journalistiken, menar de egentligen bara nyhetsjournalistiken. När mediepolitiken formas handlar det mest om dagspress och public service. Vår del av mediebranschen fick inte ta del av det första stödpaketet som lanserades under våren. När ett nytt s k redaktionsstöd introducerades under hösten gjordes några justeringar i krav på periodicitet som öppnande upp för vissa av våra medlemmar. Svårigheten ligger i definitionen och tolkningen av begreppet ”allmän nyhetstidning ” som ligger till grund för stöd riktade till medier. Kravet på ”allsidighet” är alltför snävt kopplas till ”en bredd av olika ämnen” och det gör att tidskrifter som valt att bedriva fördjupande journalistik på något eller några specialområden, hamnar i en gråzon när stödet ska fördelas. Vårt förslag till formulering /tolkning gällande allmänt nyhetsmedium är att ett nyhetsmediums redaktionella innehåll ska kunna begränsas om det kan motiveras av djup i specialbevakningen.

2020 får ändå anses vara ett framgångsrikt lobbyingår, då vi lyckades med den mycket viktiga uppgiften att se till att tidskriftsbranschen inte drabbas av kostnader för den planerade returpappersförordningen. Våra politiker i utskott och på departement har varit tillgängliga för digitala möten, och vi uppvaktade många för att uppmärksamma dem på det orimliga i att lägga stora kostnader på vår bransch, i en tid när många kämpar för sin överlevnad. Vi fick även flera av våra medlemmar att kontakta politiker och svara på remissen. Strax före årsskiftet kom det slutgiltiga beslutet där tidningar och tidskrifter undantas från producentansvaret för tidningspapper. Tidningspapper är inte en förpackning
Under 2020 har vi även varit aktiva gällande implementeringen av det nya upphovsrättsdirektivet. Alla EU:s medlemsländer ska ha implementerat de nya upphovsrättslagarna i juni 2021. Arbetet inom EU har blivit försenat och det är därför troligt att Sverige och många andra länder inte kommer att vara klara i tid.

E-privacyförordningen reglerar integritet och elektronisk kommunikation och är ett komplement till Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i alla EU-länder i maj 2018. Initialt var tanken att e- privacyförordningen skulle träda i kraft samtidigt som GDPR, men det har varit svårt för medlemsländerna att enas kring delar av förordningen. Arbetet har fortgått under hela 2020 och varken Kroatien eller Tyskland lyckades gå i mål med lagtexterna under sina ord- förandeskap. Får vår bransch är det huvudsakligen regler kring telefonförsäljning (lagkrav på ”opt-in”) och regler kring integritetsinställningar för ”cookies” som vi bevakar i förordningen.

En fråga som är ständigt aktuell för vår prenumerationsberoende bransch är distributionsfrågan. Den nya postutredningen tillsattes under året och vi var en av de första aktörerna som hade möte med dem. Trots att utredningen just startat och inte ska vara klar förrän den 31 januari 2023, har PostNord ändå valt att inleda tester med s k varannandagsdistribution i södra Sverige. Planerna är att införa dessa förändringar i hela landet under 2021 och 2022. Att behålla ett tillförlitligt och tillgängligt Postdistributionssystem är en investering i Sveriges framtid. Det handlar i grunden om allas möjlighet att vara en del av samhället.

Internationellt samarbete
Av den svenska lagstiftning härstammar 60% från EU. Därför är det mycket viktigt för vår bransch att vi har en europeisk branschorganisation på plats i Bryssel. Sveriges Tidskrifter har en styrelseplats i EMMA (European Magazine Media Association) och jobbar nära dem i lobbyingarbetet. Under 2020 har EMMA också arrangerat ett antal digitala möten där det funnits tillfälle att diskutera pandemins effekter på tidskriftsbranschen i olika europeiska länder, samt jämföra vilka olika stödåtgärder som satts in i respektive land,
Sveriges Tidskrifter är också medlemmar i FIPP, världsorganisationen för tidskrifter som har sitt säte i London. Genom EMMA och FIPP får vi kontakter runt om i världen som ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Pressetik och pressfrihet
Ur ett pressetiskt perspektiv var 2020 ett historiskt år. Den 1 januari blev Allmänhetens pressombudsman Medieombudmannen (MO). Pressens Opinionsnämnd ersattes av Mediernas Etiknämnd (MEN) och Pressens samarbetsnämnd blev Medieetikens Förvaltningsorgan (MEFO). Att kunna få detta till stånd var ett av skälen till att vi var med och grundade organisationen Utgivarna 2012. Inom Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet, och ett nytt gemensamt medieetiskt system har varit en av huvudfrågorna.
Sveriges Tidskrifter har i alla år varit en av huvudmännen och finansiärerna av Sveriges självsanerande pressetiska system. Vi fortsätter att sätta frågan om pressetik högt på vår agenda, både som en av huvudmännen och finansiärerna till det nya medieetiska systemet, samt som aktiv medlem i Utgivarna.

Den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea utan rättegång sedan den 23 september 2001. Sveriges Tidskrifter har under många år varit aktiva i medienätverket som arbetar för hans frigivning. Under 2020 var aktiviteterna inte så många på grund av pandemin, men medienätverket kring Dawit, där vi och bl a Journalistförbundet, Reportrar utan gränser, Svenska Pen och Författarförbundet ingår har träffats digitalt vid ett antal tillfällen. År 2021 är det 20 år sedan Dawit fängslades och det kommer vi att synliggöra på olika sätt.

Avtal med BUS
Sveriges Tidskrifter har ett medlemsavtal med BUS – Bildkonst och Upphovsrätt i Sverige. Avtalet ger våra medlemmar rätt att till kraftigt rabatterat pris publicera ett antal konstnärers konstverk och bilder i tryckt och digitalt redaktionellt material. Avtalet administreras av Sveriges Tidskrifter och bekostas av de berörda tidskrifterna. Ett nytt tvåårigt avtal mellan BUS och Sveriges Tidskrifters medlemmar trädde i kraft 1/1 2015. Detta avtal har förlängts årsvis och gällde även under 2020.

Upphovsrätt och kopieringsavtal
Sveriges Tidskrifter bevakar och beslutar i vissa upphovsrättsfrågor på uppdrag av våra medlemmar. Kopieringsrättigheterna för undervisningsändamål i bland annat skolor, universitet och högskolor samt på arbetsplatser med licensavtal innehas av Sveriges Tidskrifter AB.

Sveriges Tidskrifter AB är i sin tur medlem i upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access (BCA). BCA ägs av 14 medlemsorganisationer och företräder sina medlemmar i förhandlingar med olika motparter, ansvarar för inkasserade medels förvaltning och fördelar medlen bland medlemmarna enligt fastlagda principer.

Den största avtalspartnern är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som tecknar avtal för de kommunala skolorna – förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Ett treårigt avtal tecknades under 2018 och löper numera på automatiskt om inte någon av parterna säger upp det. Avtalet inbringade till BCA:s medlems- företag under 2020 158,1 miljoner kronor. Avtalet ger skolorna rätt att använda den digitala tekniken i undervisningen. Ett motsvarande avtal med landets friskolor inbringade 2020 ca 25,7 miljoner kronor.
Även med SHUF (Sveriges Högskole- och Universitetsförbund) har BCA ett löpande avtal, med möjlighet till uppsägning årligen. Avtalet ger lärosätena möjligheter till digital kopiering och möjligheter till exempelvis den högre utbildningens distansundervisning. Avtalet är helt anpassat efter den digitala tekniken. Under 2020 uppgick ersättningen från denna sektor till 66,9 miljoner kronor.

Sedan många år upplåter även BCA, enligt en särskild frivillig licens, kopieringsrätt ur tidningar, tidskrifter och böcker för intern information inom företag, organisationer och myndigheter. Upplåtelsen sker genom att abonnenterna tecknar separata avtal. Under 2020 var inkasseringen 12,1 miljoner kronor. Även denna licens ger en rad digitala möjligheter som t ex att ladda ner, skriva ut, skanna och kopiera för att lägga in i presentationer för utbildning, internkonferenser, etc. Det är också tillåtet att spara digitala kopior på exempelvis interna nätverk och USB.

Förutom de uppräknade avtalen tillkommer vissa mindre avtal såsom kopiering för arbetsmarknadsutbildning och studiecirkelverksamhet. Sammanlagt för dessa mindre avtal kom det in nästan 14,8 miljoner kronor under 2020.
Slutligen inkasserade BCA under året ca 12,5 miljoner kronor för kopiering ur utländska medierersättningar som slussas vidare till utländska upphovsrätts- innehavare.

Totalt inkasserade BCA (inklusive utländska medel) 2020 ca 290,1 miljoner kronor. Huvuddelen av ersättningen fördelas till organisationer inom läromedelsområdet. Sveriges Tidskrifters andel av BCA:s årliga inkassering har historiskt legat på drygt 2 procent. På grund av nya och ej slutjusterade undersökningar betalades emellertid inte delar av de inkasserade medlen ut under 2020.

Ny stor undersökning
Fördelningen mellan BCA:s medlemsorganisationer bygger på statistiska undersökningar om kopiering och användning av de olika materialkategorierna
(t ex press, läromedel, noter, bilder etc).Under 2016 inleddes ett mycket omfattande undersökningsarbete som genererat ett stort statistiskt underlag. Undersökningarna slutfördes under 2019 och började även då sammanställas.
Under perioden 2016-2019 har delar av de inkasserade medlen satts av för att vid senare tillfälle kunna fördelas enligt resultatet från de nya undersökningar- na. I december 2019 togs de första besluten om fördelning enligt de nya undersökningsresultaten. En del av dessa medel betalades ut till medlemmarna under 2020, varför utdelningen kom att bli större än vid ett normalår.

Lars Salviusföreningen
Genom Lars Salviusföreningen, som drivs gemensamt av Sveriges Tidskrifter, Förläggarföreningen och Författarförbundet, administreras upphovsrättsmedel för kopiering av särskilt kopieringskänsligt material ur vetenskapliga tidskrifter. Föreningen delar årligen ut stipendier, projektbidrag och ett särskilt pris, Lars Salviuspriset. Även författare och utgivare som inte är medlemmar i eller på annat sätt är knutna till stiftarorganisationerna har rätt att söka och erhålla stipendier och projekt- bidrag. Lars Salviusföreningen delade under 2020 ut sammanlagt 800 000 kr, varav 570 000 kr i stipendier, 230 000 kr i projektbidrag samt 100 000 kr till Lars Salviuspriset.

Lars Salviuspriset
Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärveten- skap. 2020 års pris överlämnades i samband med presentationen av årets VA-barometer som skedde online via Zoom i Stockholm den 14 december 2020.
Juryns motivering:Vetenskap & Allmänhet har på knappt två decennier profilerat sig som respekterad aktör i gränslandet mellan akademi och samhälle. Genom att fungera som driven kunskapsnod, mötesplats och initierad samarbetspartner har viktiga kontakter kunnat knytas. Med stark övertygelse om att morgondagens välfärd grundas i forskningen har föreningen oförtröttligt satt möten, utveckling och kommunikation i centrum.”

Så används upphovsrättsersättningarna
Den första januari 2017 trädde en ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt i kraft. Lagstiftningen, som baseras på ett EU-direktiv, syftar till att garantera en välfungerande kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagstiftningen har inneburit att delar av verksamheterna i såväl Bonus Copyright Access som Sveriges Tidskrifter behövt ses över. Under 2017 och 2018 har Sveriges Tidskrifter därför anpassat verksamheten till de nya reglerna, t.ex. genom att ta fram nya styrdokument.

Sveriges Tidskrifter har ca 350 tidskrifter som medlemmar. Dessa står för uppskattningsvis 75 % av omsättningen för magasin och tidskrifter i Sverige. I princip alla titlar som har någon större ekonomisk omsättning är medlemmar i organisationen.

De avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen som reglerar den kopiering av upphovsrättsligt skyddat material ur bl.a. tidskrifter som görs inom utbildningsområdet och internt inom företag är utformade så, att den organisation som representerar ett flertal av tidskrifterna anses representera samtliga. Någon information om ur vilka titlar kopiering sker finns inte i dagsläget. Någon form av individuell fördelning per titel går således ej att genomföra. Det innebär att Sveriges Tidskrifter istället använder de medel man erhåller till aktiviteter som gynnar hela branschen, inte bara de egna medlemmarna.

Som exempel kan nämnas följande:

 • Sveriges Tidskrifter är remissinstans i frågor som rör tidskriftsbranschen. Vi arbetar med påverkansarbete för att lyfta och synliggöra frågor av vikt för tidskriftsbranschen. Påverkansarbetet bedrivs både i Sverige och på internationell nivå. Under året har bland annat intensivt lobbyingarbete bedrivits gällande stödåtgärder med anledning av coronapandemin. Vi har också jobbat för att branschen inte ska få kostnadspålagor för den planerade returpappersförordningen. Vårt lobbyingarbete har kommit hela branschen till gagn. Vi har också varit engagerade i arbete med att implementera det nya DSM-direktivet och då särskilt i frågan om en stärkt upphovsrätt för tidskriftsföretag.
 • Sveriges Tidskrifter är en av grundarna av Utgivarna och är med och finansierar det publicistiska lobbyingarbete som drivs inom ramen för denna organisation. Sveriges Tidskrifter är en av de organisationer som finansierar det självsanerande medieetiska systemet med Medieombudsmannen (MO) och Mediernas Etiknämnd (MEN).
 • Sveriges Tidskrifter är även med och finansierar Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) och RO (Reklamombudsmannen).
 • Sveriges Tidskrifter är en av organisationerna i Lars Salviusföreningen som årligen delar ut stipendier och projektbidrag till vetenkapsjournalistik, på över en miljon kronor.
 • Sveriges Tidskrifter genomför varje år en större branschundersökning som kartlägger branschens intäkter och digitala transformation.
 • Sveriges Tidskrifter genomför årligen ett evenemang under namnet Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. Evenemanget innehåller bl.a. föredrag och utdelning av Tidskriftspriset i 13 klasser. Såväl tävlingen som evenemanget i övrigt är öppet för alla i Sverige utgivna tidskrifter.
 • Sveriges Tidskrifter delar årligen ut Sveriges Tidskrifters Stora Pris till en person, en tidskrift eller ett företag inom vår bransch som gjort betydande insatser för tidskriftsbranschen. Det kan också tilldelas en extern person/organisation som på ett förtjänstfullt
  sätt synliggjort och verkat för tidskrifternas roll och betydelse i samhället.
 • Sveriges Tidskrifter bevakar och informerar om utvecklingen inom tidskriftsbranschen genom ett eget magasin, ett nyhetsbrev och en tidskriftspodd. Informationen går ut till såväl medlemmar som icke med- lemmar.
 • Sveriges Tidskrifter arbetar aktivt med, och delfinansierar, kampanjer för att frige Dawit Isaak.

Grupper
Inom Sveriges Tidskrifter finns flera rådgivande refensgrupper.
Under 2020 har följande personer ingått:

Advisory board Tidskriftsdagen
Joakim Allwin, IDG
Joakim Holfve, Di-gruppen, Bonnier News
Jon Åsberg, Fokus och Vetenskapsmedia
Lovisa Madås, LRF Media
Kristina Agriwill, Market Insight Expert, Aller media
Susanna Skarrie, Hem & Hyra
Paulina Modlitba, sammankallande

Organisationspressgruppen:
Alexander Armiento, Publikt
Cathrine Beijer, Extrakt
Maria Blom, Arkitekten
Sofia Callius, Akavia Aspekt
Pär Gunnarsson, Läkartidningen
Carolina Hemlin, Ottar
Helle Klein, Dagens Arbete
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren
Helena Rönnberg, Handelsnytt
Linda Svensson Hotellrevyn
Anders Tapper, Turist
Kerstin Weyler, Skolledaren
Hilda Zollitch, Tandläkartidningen
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter

Styrelsen, revisorer mm
Sveriges Tidskrifters styrelse har haft sex sammanträden under året.

Styrelsens ledamöter har bestått av:
Styrelseordförande: Helle Klein, Dagens Arbete

Vice styrelseordförande: Johan Taubert, Egmont Publishing
Personlig suppleant: Per Kjellander, Egmont Publishing

Ledamot: Camilla Bergman (fd Björkman), Breakit
Personlig suppleant: Paul Rapacioli, The Local

Ledamot: Unn Edberg, Vi Media
Personlig suppleant: Anna Falck, Offside Press.

Ledamot: Ann Henriksson, LRF Media
Personlig suppleant: Cissi Elwin, Chef

Ledamot: Lars Grafström, Alma Talent
Personlig suppleant: Jon Åsberg, Fokus och Vetenskapsmedia

Ledamot: Martin Kroon, Aller media
Personlig suppleant: Bodil Ericsson Torp, Aller media

Ledamot: Susanna Lundell, Kommunalarbetaren
Personlig suppleant: Maria Blom, Arkitekten

Ledamot: Camilla Sjöberg, Albinsson & Sjöberg
Personlig suppleant: Joakim Allwin, IDG

Ledamot: Brit Stakston, Blankspot
Personlig suppleant: Irena Pozar, Veckorevyn

Ledamot: Anna-Clara Welander, Lifestylegruppen Bonnier News
Personlig suppleant: Stina Abenius, Lifestylegruppen Bonnier News

Revisorer har varit:
Auktoriserade revisorn Ingrid Svedin och Karin Stare, Egmont Publishing med auktoriserade revisorn Katarina Nyberg och Kerstin Weyler, Skolledaren som suppeanter. Verkställande direktör har varit Kerstin Neld.

Publiceringsetiska rådet har utgjorts av:
Susanna Skarrie, Hem & Hyra, Martin Ahlquist, Svens- ka Dagbladet, fristående sakkunning, Irena Pozar, Veckorevyn och Susanna Lundell, Kommunalarbeta- ren, sammankallande.

Valnämnden har utgjorts av:
Robert Jonsson, LO Mediehus, sammankallande, Jonas Nordling, Dagens Arena och Jenny Olsson, Aller media.

Sveriges Tidskrifter har representerats av följande personer i:

BONUS Copyright Access styrelse:
Lars Strandberg (andre vice ordförande)

BONUS Copyright Access pressförvaltningsgrupp:
Lars Strandberg

Föreningen NIX-telefons styrelse:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot)

Genomförandegruppen för ett nytt medieetiskt system:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter

Grafiska Kammaren:
Anders Forsström, Spearhead Production

IRM:s styrelse:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot).

Kantar Media Audit Advisorory board:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot).

Lars Salviusföreningens stipendiejury:
Cecilia Odlind, Medicinsk Vetenskap

Lars Salviusföreningens styrelse:
Björn Fjæstad, Sans Magasin (ledamot) och Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (suppleant)

Medlem av Berghs Advisory Board:
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter

Mediernas Etiknämnd:
Ann Marie Bergström, ledamot och Carina Löfkvist, ledamot

Medieetikens Förvaltningsorgan (MEFO):
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter

NDM (Näringslivets Delegation för marknadsrätt):
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter

Papperskretsens referensgrupp:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter

Reklamombudsmannens (RO) styrelse:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (vice ordförande på NDM:s mandat)

Styrelsen för European Magazine Media Association (EMMA):
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot)

Utgivarnas styrelse:
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot samt i presidiet) Helle Klein, Dagens Arbete (ledamot), Unn Edberg, Vi Media (suppleant) och Johan Taubert, Egmont Publishing (suppleant).

Här finns hela Verksamhetsberättelsen som pdf-fil.

  Vill du bli medlem? Gör en intresseanmälan så återkommer vi.

  Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev


  Lyssna på Publicistpodden

  Lyssna här