Om Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter är landets största branschorganisation i medievärlden.
Sveriges Tidskrifter har 383 medlemmar som representerar allt ifrån kommersiella livsstilsvarumärken till fackförbundstidningar och rena digitala aktörer. Vi driver gemensamma frågor, bearbetar politiker i mediefrågor, sätter standarder, värnar pressetiken, utbildar och inspirerar våra medlemmar och lyfter fram goda exempel från branschen genom erfarenhetsutbyten och utmärkelser. Och vi vet av erfarenhet att branschutveckling måste ske med brett stöd av de de olika aktörerna i branschen och kopplat till deras behov.

Gemensamt för våra medlemstitlar är att de är publicister med utgivningsbevis som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. De följer också publicitetsreglerna för press, radio och tv.

Vårt erbjudande

Vi skapar värde för både våra medlemmar och för hela branschen

Event

Vi arrangerar frukostmöten, kurser, och event för våra medlemmar. Genom Tidskriftspriset och Tidskriftsgalan lyfter vi varje år fram goda förebilder och nyskapande insatser inom branschen.

Utbyten

Vi skapar mötesplatser för våra medlemmar genom kommittéer och nätverksgrupper.

Omvärldsbevakning

Vi bevakar utvecklingen för tidskriftsbranschen i både den analoga och digitala världen och sprider insikterna till våra medlemmar. Vårt nyhetsbrev och vår podd tillhör Sveriges Tidskrifters kostnadsfria publikationer. De syftar till att synliggöra våra medlemmar samt ge nyttiga och spännande inblickar i branschen.

Rådgivning

Vi tillvaratar medlemmarnas intressen i Sverige och internationellt via styrelseplatser i viktiga organisationer, företag, kommittéer samt i kontakter med myndigheter och politiker.

Våra medlemmar har tillgång till kostnadsfri telefonrådgivning via vår expertpanel. Till expertpanelen kan man ställa frågor om moms, upphovsrätt, miljö, annonsförsäljning, reklamjuridik, management, marknadsföring, prenumerationer och andra för verksamheten viktiga frågor.

Vi hjälper till att förhandla fram avtal om upphovsrättsersättning, distribution och andra frågor som har stor betydelse för en positiv utveckling av branschen.

Remissinstans

Vi är remissinstans i frågor som är viktiga för mediebranschen i allmänhet och tidskriftsbranschen i synnerhet.

Vi finns representerade i Medieetikens förvaltningsorgan (MeFo) och Utgivarna. Dessutom är vi en av delfinansiärerna till Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Mediernas Etiknämnd.

Kontakta oss

Växelnummer: 08-545 298 90

Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här