Efter pappersstrejken – så blir priserna och tillgången på tidskriftspapper

Nyhetsbrevet 2022 19 maj
Efter pappersstrejken – så blir priserna och tillgången på tidskriftspapper
Pappersstrejken i Finland är över – vad händer nu med tryckpriser och papperskvalitet för magasin? Här berättar två stora tidskriftstryckerier om vad vi har att vänta den närmaste framtiden.

Pappersstrejken vid UPM i Finland varade i 112 dagar – och drabbade tidskriftsbranschen i Sverige hårt. Enligt en enkätundersökning från Sveriges Tidskrifter i slutet av mars hade nästan var fjärde tidskrift tvingats byta papper och var tredje drabbades av prisökningar för papper. Också tryckerierna har varit pressade av kostnadsökningar.

På Stibo Completes tryckeri i Katrineholm trycks ett 80-tal olika tidskrifter. I produktionen finns bland andra Kommunalarbetaren, Kollega, Läraren, Elle, Allt i Hemmet, Teknikens Värld och Lantliv.

Enligt Palle Jacobsen, vd för Stibo Complete, så ökade papperspriserna under 2022 – men tidskrifterna drabbades i olika utsträckning av kostnadsökningarna beroende på vilket papper de hade valt i sin produktion.

– Papperspriserna har nyligen legat på en historiskt låg nivå, men nu när det är balans mellan utbud och efterfrågan har priset på papper stigit till en mer rimlig nivå, konstaterar Palle Jacobsen.

Pappersstrejken sammanföll även med en energikris. Sveriges Tidskrifters enkät visade att 17 procent av tidskrifterna som svarat drabbades av energitillägg på sina fakturor. Också Stibo införde ett tillägg på alla fakturor på grund av tryckeriets kostnadsökningar för tryckfärg, gas, el med mera.

– Stibo Complete har inte kunnat absorbera prisökningen, så vi har fått införa ett tillägg på 3 procent på alla fakturor. Det är definitivt inte med vår goda vilja och vi tar bort detta tillägg så snart som möjligt, lovar Palle Jacobsen.

Ett fåtal av Stibos tidskriftskunder har fått byta papper under papperskrisen, men nu när pappersstrejken är över kommer de så snart som möjligt att få gå tillbaka till sitt vanliga papper.

– Alla papperskvaliteter finns tillgängliga från början av juni, men med lite längre leveranstider, säger Palle Jacobsen.

Trydells Tryckeri i Laholm marknadsför sig som ”tidskrifternas tryckeri”. För närvarande har Trydells utgivningsplaner för 194 titlar. För tryckeriet har inköpspriset för papper ökat med mellan 30 och 40 procent, beroende på papperskvalitet, under papperskrisen.

– Vi debiterar hela vår kostnadsökning på papper vidare till våra kunder. Hur mycket det innebär i kostnadsökning för kunden beror mest på tidskriftens upplaga. Högre upplagor innebär en större andel papper och följaktligen en större procentuell prispåverkan, säger vd Niclas Trydell.

Däremot har Trydells inte ändrat sina priser på grund av elprisökningarna. Framöver tror Niclas Trydell att tryckeriets kostnader för råvaror och frakt kommer att öka. Elpriset, gissar han, kommer att fortsätta ligga högt.

För Trydells ledde pappersstrejken i Finland till att tryckeriet hela tiden behövde jobba med längre framförhållning för att kunna ge kunderna rätt papper.

– De flesta papper finns att tillgå men kräver ibland mycket lång framförhållning. Det varierar från ca 2 veckor upp till 2 månader, säger Niclas Trydell.

Pappersstrejken på UPM i Finland inleddes den 1 januari i år och avblåstes den 22 april.

– Vi har tyvärr inte märkt någon förbättring för pappersleveranserna än fast strejken är över.

För att sammanfatta: det verkar som att svenska tidskrifter kommer få vänja sig vid höga papperskostnader även efter pappersstrejken. Men det ser ljusare ut vad gäller tillgången på tidskriftspapper – och förhoppningsvis kommer tidskrifterna snart slippa betala till exempel energitillägg på sina fakturor.

Text: Matilda Nilsson
Foto: Jacob Olsheden och Getty Images

Till arkivet
Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här