Svenskarnas internetvanor kartlagda

Nyheter 2023 10 oktober
Svenskarnas internetvanor kartlagda
Stark tillit till traditionella medier men också ökat fokus på personliga avsändare av samhällsnyheter är några av slutsatserna i årets rapport från Internetstiftelsen.

Svenskarnas internetvanor 2023 presenteras i den årliga rapporten Svenskarna och internet. Även om rapportens delar om medier främst berör konsumtion av vad som benämns som samhällsnyheter så finns det en del intressanta slutsatser för alla typer av tidskrifter.

När det gäller svenskarnas internetvanor är många trender förväntade med tydliga generationsskillnadern där till exempel äldre tenderar att konsumera traditionella medier i större utsträckning än yngre samt får sitt behov av samhällsnyheter stillade av traditionella aktörer. Yngre föredrar att ta del av nyheter via sociala medier i större utsträckning och tycker om personliga avsändare av innehållet.

Svenskarnas nyhetskonsumtion - tabell

(Tabell hämtad ur rapporten Svenskarna och Internet 2023)

Svenskarna gillar personliga avsändare men litar mest på traditionella medier

En spännande detalj är att personliga avsändare som influencern Therese Lindgren eller politikers personliga konton i sociala medier står högt i kurs som avsändare av samhällsnyheter men samtidigt har både unga och gamla högre förtroende för traditionella medier som SVT snarare än plattformar som TikTok eller Youtube.

Therese Lindgren och andra personliga avsändare av samhällsnyheter.

(Grafik hämtad ur rapporten Svenskarna och Internet 2023)

“3 av 4 barn och ungdomar i åldern 8–19 år tar del av samhällsnyheter. De främsta nyhetskällorna bland de unga är sociala medier, följt av tv-kanaler. Den sociala medietjänst där flest barn tar del av nyheter är Tiktok och därefter kommer Youtube. Dessa två är samtidigt de nyhetskällor som ungdomar konkret svarar att de litar mindre på. Den nyhetskanal som unga uppger att de litar mest på är SVT. Mer än var tredje barn följer någon person för samhällsnyheter och populärast bland dem är Therese Lindgren.”
(Ur rapportens del om samhällsnyheter i traditionella och digitala medier.)

Hälften av svenskarna är oroliga för filterbubblor men oroar sig mer för att andra befinner sig i dem än de själva.

Poddlyssnandet fortsätter öka i alla grupper

Många tidskrifter driver egna poddar och när det gäller svenskarnas poddlyssnande så fortsätter siffrorna att stiga i alla åldersgrupper. En femtedel av pensionärerna lyssnar till exempel på poddar regelbundet. Potentialen i att nå sin målgrupp i poddform fortsätter alltså att öka.

Statistik över poddlyssnandet.

(Tabell hämtad ur rapporten Svenskarna och Internet 2023)

“Hälften av svenskarna har lyssnat på en podd det senaste året. Poddlyssnandet ökar år 2023 bland både män och kvinnor även på vecko- och daglig basis. Mest av alla lyssnar 90-talister på poddar men ökningen är störst bland 80-talister. Den populäraste podden är P3 Dokumentär. På andra plats kommer podden Flashback Forever och därefter Creepypodden.” Ur rapportens del om böcker och poddar).

Topp 10 poddar

Bland svenskarnas favoritpoddar dominerar Sveriges Radios poddar. Hälften av poddarna på topp 10 utgörs av poddar från Sveriges Radio.

Text: Fredrik Wass

Vill du veta mer?
Här är en samling länkar till fler artiklar och poddavsnitt om Svenskarna och internet om du vill gräva mer i statistiken och hitta mer specifika analyser.

Hela undersökningen finns på svenskarnaochinternet.se.

Dagens Media: Svenskarna och internet: Så tar svenskarna del av nyheter

Resume.se: Svenska internets viktigaste trendrapport – detta ska marknadsförare ta med sig

Poddavsnitt:

Till arkivet
Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här