Så gick tidskriftsbranschen 2022

Nyheter 2023 30 mars
Så gick tidskriftsbranschen 2022
För sjunde året i rad har Sveriges Tidskrifter givit IRM i uppdrag att kartlägga tidskriftsbranschens omsättningsutveckling. Årets branschrapport – Tidskriftsbranschen i siffror – visar att branschen totalt omsatte 6,7 miljarder kronor, vilket är en minskning med 2 procent. Men även om den totala omsättningen minskade, så ökade branschens digitala intäkter med 5,6 procent, och står nu för 23 procent av tidskrifternas totala omsättning.

I årets rapport syns även en positiv utveckling av tidskrifternas annonsintäkter, där de digitala annonsintäkterna dominerar.

-Det är glädjande att annonsintäkterna i vår bransch fortsätter att växa tack vare stark tillväxt i den digitala annonsaffären. Även de digitala läsarintäkterna ökar svagt. Men beroendet av pappersaffären är fortsatt stor och det är därför oroande att de totala läsarintäkterna vänder nedåt efter ett par år av stabilitet, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

I rapporten finns fördjupad statistik och resonemang. Här nedan följer en summering ur rapporten.

Tidskriftsbranschens ekonomi

Samlat omsatte branschen 6,7 miljarder kr under 2022 vilket är en nedgång på 2 procent jämfört med 2021. Detta inkluderar alla intäktsslag – läsare, annons & övrigt.

• Läsarintäkter
Läsarintäkterna är branschens största intäktskälla. Under 2022 sjönk läsarintäkterna med drygt 4 procent. Prenumerationsintäkterna och lösnummerförsäljningen har fallit samtidigt som de digitala läsarintäkterna uppvisar en mindre uppgång och därmed inte kunnat kompensera tappet för de övriga läsarintäkterna. Varje hushåll lägger i snitt omkring 680 kr per år på tidskrifter via prenumerationsavgifter, lösnummerköp och medlemsavgifter.
• Annonsintäkter
Annonsintäkterna uppvisade en rekordstor uppgång under 2021 och har fortsatt att växa med nästan 3 procent under 2022. Annonsintäkterna är fullt återhämtade efter nedgången under pandemin. De digitala annonsintäkterna har varit drivande för den samlade uppgången och utgör nästan hälften av branschens annonsintäkter.
• Övriga intäkter
Branschens övriga intäkter har inte återhämtat sig efter en större nedgång under 2020. Under 2022 har intäkterna fortsatt att minska något, där nedgången har drivits av ett tapp hos de större förlagen.

Branschens sammansättning
I Sverige finns ca 4 150 tidskrifter som visar på stor mångfald och belyser en mängd olika intresseområden. Under 2022 fanns det uppskattningsvis 4 100 anställda i tidskriftsbranschen, utav dessa estimeras 57 procent eller 2 300 personer vara journalister.

Till arkivet
Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här