Så drabbas tidskrifterna när posten dröjer

Nyhetsbrevet 2023 9 februari
Så drabbas tidskrifterna när posten dröjer
Från sommaren 2024 kan Postnord få längre tid på sig att dela ut brev, enligt ett nytt betänkande. Vi har tagit reda på hur det kan slå mot tidskriftsproducenter.

Det är inte bara dagstidningar som drabbas om Postnord försämrar sin service. Redan övergången i somras från daglig till varannandagsutdelning har slagit negativt mot tidskrifter som jobbar med nyhetsjournalistik. Och nu föreslår en statlig utredning att det ska räcka att tidningen kommer efter tre dagar, något som fått Tidningsutgivarna att ryta ifrån – och Sveriges Tidskrifter att reagera.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter

– Om förslaget om tredagarsutdelning går igenom och Postnord skulle använda sig av detta försämras servicen än mer. Det vore verkligen inte bra, säger Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter.

Tidningar som publiceras en viss veckodag är ju som mest aktuella för läsaren just den dagen. Det gäller såväl affärstidningar som magasin som skriver om kungahuset, poängterar hon. Läs mer: Postnord: ”Det finns inga planer på var-tredje-dags-utdelning”

I Dagens Media försöker Henrik Ishihara, public affairs manager på Postnord, nyansera det nya förslaget. Han betonar att innebörden av betänkandet är att brev som läggs på gul låda ska nå sin adressat inom tre dagar, men att försändelser så klart kan delas ut tidigare. För de tidningar som i dag delas ut med Postnord innebär utredningens förslag i dagsläget ingen förändring, hävdar han. Vilka effekter Postutredningens förslag får på sikt är dock svårare att säga.

I själva utredningen står följande: ”Om några år kommer detta att medföra att dagstidningsprenumeranter som får sin tidning genom Postnord kommer att få den en eller två arbetsdagar efter utgivningsdagen. Ett särskilt tidningsstöd bör övervägas utanför den samhällsomfattande posttjänsten.”

Enligt Kerstin Neld riskerar försämrad distribution att slå mot tidningarnas ekonomi. Tidningar med trogna läsare, som till exempel spel- och travtidningen Travronden märker redan i dag ett tapp av pappersläsare till följd av varannandagsutdelningen.

Joakim Svensson, chefredaktör Travronden
Joakim Svensson, chefredaktör Travronden

– Vi är en tidning som, likt dagstidningar, har mycket material som är dagsfärskt. När kunderna får vänta på det betyder det att värdet av tidningen devalveras och att vi tappar prenumeranter. Det är en sorglig avveckling med ett högt pris, som vi får betala, säger Joakim Svensson, chefredaktör för Travronden.

Travronden ges ut av TR Media. Den tjocka printtidningen Travronden Spel & Sport kommer varje onsdag. Förra året var den tryckta upplagan på över 10 000 exemplar. Printtidningen distribueras med Postnord, men den huvudsakliga distributören är Early Bird, vilket Joakim Svensson är tacksam över.

Innan Postnords utspel i Dagens Media får Joakim Svensson frågan:

Hur skulle Travronden Sport & Spel påverkas om förslaget att övergå till utdelning var tredje dag går igenom?

– Vi håller på att utreda det just nu, men av allt att döma blir det en käftsmäll på vår affär och ett krokben för våra prenumeranter som älskar sin tidning, säger han.

– Avvecklingen av Postnord har redan kostat TR Media åtskilliga miljoner och eftersom vi inte är berättigade någon som helst omställningsstöd har det varit besvärligt.

Hur ser du på förslaget om att göra ett särskilt stöd till tidningar som berörs av vartredjedagsutdelningen?

– Jag skulle säga att det är absolut nödvändigt. Travronden står sig väl och vi kommer förmodligen att överleva detta också, vi är som en katt med nio liv, men mobbningen av tidskrifterna behöver upphöra. Våra läsare förtjänar mer och bättre, säger Joakim Svensson.

Men medan mediestödsutredningen, som bekant, i stort bortsåg från tidskrifterna så finns det ljuspunkter i Postfinansieringsutredningen. Utredningen föreslår att utdelning av tidningar och tidskrifter ska inkluderas i Postnords samhällsuppdrag, vilket Kerstin Neld ser som betydelsefullt för printpublicister.

– Även om Postnord i dag oftast agerar som att det vore ett samhällsuppdrag så kan det ändas. Vi kommer att verka för att förslaget om att göra tidningar till en del av en samhällsomfattande tjänst blir verklighet, säger Kerstin Neld.

Sveriges Tidskrifter anser även att en särskild utredning om tidningsdistribution bör tillsättas omgående.

Text: Matilda Nilsson
Foto: Getty Images och Thomas Blomqvist/TR Bild


Fakta om: SOU:n ”Posttjänst för hela slanten”

Postfinansieringensutredningens överlämnade sitt betänkande ”Posttjänst för hela slanten” till regeringen i dagarna. I SOU:n föreslår postfinansieringsutredningen att kraven på utdelning av post ska sänkas för den samhällsbärande posttjänsten Postnord från varannan dag till var tredje. ”Om några år kommer detta att medföra att dagstidningsprenumeranter som får sin tidning genom Postnord kommer att få den en eller två arbetsdagar efter utgivningsdagen. Ett särskilt tidningsstöd bör övervägas utanför den samhällsomfattande posttjänsten”, skriver utredningen. Förslaget, som gäller försändelser på högst 2 kg (där tidskrifter ingår), ska nu på remiss. Enligt betänkandet bör ändringarna träda i kraft 1 juli 2024.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Till arkivet
Allt om branschens största dag och kväll!
Läs vad som hände på Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan, se mingelbilderna och vilka som vann Tidskriftspriset 2022!
Läs mer här

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här