Nya regler i upphovsrättslagen börjar gälla den 1 januari 2023

Nyheter 2022 1 december
Nya regler i upphovsrättslagen börjar gälla den 1 januari 2023
Riksdagen beslutade igår, den 30 november, att anta ändringarna i upphovsrättslagen som genomför EU:s upphovsrättsdirektiv (det s.k. DSM-direktivet). Sveriges Tidskrifter har varit engagerade i lagstiftningsprocessen sedan starten såväl på EU som nationell nivå.

DSM-direktivet syftar till att anpassa upphovsrätten till den tekniska utvecklingen. Direktivet antogs i EU redan under våren 2019 och skulle varit infört i Sverige till sommaren 2021. Av olika skäl har dock implementeringen av direktivet till svensk rätt kommit att dra ut något på tiden. Efter att riksdagen nu antagit detta kommer de nya reglerna i den svenska upphovsrättslagen träda i kraft den 1 januari 2023.

DSM-direktivet innebär bland annat att det införs nya generella avtalsregler som gäller vid överlåtelser av rättigheter till någon som avser att använda rätten i förvärvsverksamhet och dessa regler görs i huvudsak tvingande till upphovsmannens fördel. Vidare införs nya regler om upphovsrättsligt ansvar för vissa leverantörer av onlinetjänster. Av vikt för tidningsmarknaden kan särskilt nämnas att det införs en ny s.k. närstående rättighet för framställare av presspublikationer (den s.k. utgivarrätten) som avser att skydda användning av presspublikationer online.

Under januari månad kommer Sveriges Tidskrifters jurist Niklas Briselius hålla en genomgång för medlemmarna om de nya reglerna och anpassningarna i upphovsrättslagen så håll utkik om detta på vår webbplats.

Bild: Pixabay

Till arkivet
Allt om branschens största dag och kväll!
Läs vad som hände på Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan, se mingelbilderna och vilka som vann Tidskriftspriset 2022!
Läs mer här

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här