Grönare framtid för tidskrifterna

Nyheter 2021 22 december
Grönare framtid för tidskrifterna
Nu är det dags att ta tag i det dåliga miljösamvetet. Tidskriftsbranschen har det inte som prio 1 men uppger själva att de vill satsa hållbart.

Medieföretagen har varit bland de sista branscherna in i hållbarhetsfrågan, men nu har många flyttat hållbarhetsarbetet från sin kommunikationsavdelning till en dedikerad hållbarhetsansvarig. Allt fler redovisar sina klimatavtryck, sätter upp en hållbarhetsplan och ställer om sina organisationer för att bli mer klimatsmarta.

I en enkät från Sveriges Tidskrifter uppger flera tidskrifter (11 procent) att de drar ned pappersutgåvan från föregående år, få tidskrifter (färre än 2 procent) ökar utgåvan och de allra flesta (närmare 74 procent) gör ingen skillnad. Resterande svarade att de inte har någon pappersutgåva eller gjorde annat arbete.

I samma enkät ställs också frågan hur svenska tidskrifter själva ser på sitt arbete med hållbarhet kopplat till miljöpåverkan. Många svarar att de använder återvinningskärl på arbetsplatsen, klimatkompenserar, undviker resor och digitaliserar för att slippa trycka på papper. Flera uppger att de också ställer krav på att ha ett miljömärkt tryckeri, producerar i liten skala och endast köper second hand till redaktionen. Många anpassar också innehållet i tidningen och speglar att det finns ett ökat intresse hos publiken när det gäller hållbarhetsfrågor.

”Detta är ett ämnesområde som vi rejält uppgraderat under de senaste två, tre åren och idag lägger betydligt mer krut på. Det är ett intresse hos oss, men också ett tydligt sätt att nå målgrupper som vi historiskt varit svagare gentemot,” skriver en av de svarande i enkäten.

Många konsumenter förväntar sig att företag aktivt tar ansvar för sin miljöpåverkan och vidtar åtgärder för att minska den. För att göra sina röster hörda väljer de att spendera sina pengar hos företag som kan uppfylla deras krav – och tar avstånd från de som inte gör det.

I en studie från 2020 som genomfördes av det amerikanska it-företaget IBM, där fler än 18 000 konsumenter över hela världen deltog uppgav sex av tio svarande att de är villiga att ändra hur de shoppar för att minska sin miljöpåverkan.

Åtta av tio uppgav att hållbarhet var viktigt för dem. För dem som uppgav att det var mycket eller extremt viktigt skulle över 70 procent kunna tänka sig att betala extra för varumärken som de tycker är hållbara och tar ansvar för miljön.

”Fler än sju av tio konsumenter sa att det är åtminstone måttligt viktigt att varumärken erbjuder ”rena” produkter (78 procent), är hållbara och miljövänliga (77 procent), stödjer återvinning (76 procent), eller använder naturliga ingredienser (72 procent),” står det i rapporten som konstaterar att millenniegenerationen är de mest hållbarhetsmedvetna.

Förutom att hållbarhet är ett säljargument kan det också innebära att det går att spara pengar. Helt enkelt genom att det går åt mindre resurser.

Men framför allt: medieföretag som vidtar aktiva åtgärder för att minska sin miljöpåverkan har en faktisk betydelse för jordklotet. Och det kan nog få en och annan medarbetare att somna med ett lite renare samvete.

3 internationella medieföretag och deras initiativ för att minska klimatpåverkan 

The Guardian Group

Brittiska The Guardian gjorde ett starkt uttalande gentemot läsarna år 2019. Det innebar ett publicistiskt löfte om att bevaka klimatfrågan, men också åtgärder för att minska företagets klimatpåverkan. Har förbundit sig till nettonollutsläpp 2030 och gör återkommande genomlysningar av sina utsläpp. Tar inte in annonser från gas- och oljeföretag, investerar inte sitt kapital i fossila bränslen. Har fasat ut plastomslag på sina papperstidningar och ersatt dem med bättre alternativ.

BBC

BBC har sedan 2008 sparat mer än 180 000 ton koldioxid, främst genom att koncentrera sin verksamhet till färre och mer effektiva byggnader. De har också sedan april 2017 köpt förnybar el, vilket har bidragit till en betydande minskning av företagets koldioxidavtryck.

Meredith Corporation

Amerikanska medieföretaget Meredith har en ambitiös miljöpolicy som omfattar alltifrån val av papper, energi, transporter, återvinning, vatten med mera. Konkret handlar initiativen om dubbelsidiga utskrifter på kontoret för att spara papper, snålspolande kranar, energieffektivisering vad gäller ljus i fastigheter, etc.

Några tumregler för hållbarhetsarbete som gäller både stora och små publicister

1.     Ta gärna hjälp med analys av er verksamhet. Sätt mål, jobba fram en policy.

2.     Tryck lokalt och på svenskt papper. Vänd er till tryckeriet och ställ frågor om deras miljömärkningar och initiativ för hållbarhet. Det kan handla om att de använder miljövänlig el, återvinner tryckplåtar etc.

3.     Involvera dina medarbetare i hållbarhetsarbetet. Vilka åtgärder kan ni göra på arbetsplatsen? Här handlar det om alltifrån att bestämma sig för att köpa begagnade kontorsmöbler istället för nya, men också att se över återvinningen av ert gemensamma avfall. Kan ni ställa miljökrav som rör era fastigheter och lokaler? Plocka gärna lågt hängande frukter först. Och gör samtal om hållbarhetsarbetet till något återkommande på din arbetsplats.

4.     Se över ert resande i tjänsten. Vilka resor är egentligen nödvändiga numera?

5.     Hur kan ni bevaka klimatfrågan ur ett journalistiskt perspektiv?

6.     Berätta för era läsare om era initiativ.

Text: Carin Fock
Foto: Sara Arnald

Läs också 

Till arkivet
Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här