Fri journalistik blockeras i 132 länder

Nyheter 20 april
Fri journalistik blockeras i 132 länder
Reportrar utan gränser kan i sin kartläggning Pressfrihetsindex konstatera att antalet länder där pressfriheten anses bra aldrig varit så få.

Årets pressfrihetsinex rankar pressfriheten i 180 av världens länder och kartläggningen visar att journalistiken är helt blockerad eller hindrad i 73 länder och begränsad i 59 länder.

“Covid-19-pandemin har utnyttjats som skäl för att blockera journalisters tillgång till informationskällor och till möjligheter att rapportera i fält. Frågan är om ordningen kommer att återställas när pandemin är över. Pressfrihetsindex visar att journalister världen över får allt svårare att undersöka och rapportera om viktiga händelser.” skriver Reportrar utan gränser.

Här kan du ta del av årets Pressfrihetsindex och läsa mer om kartläggningen.

Samhällsbärande
Bland tidskriftsbranschens över 4000 olika titlar ryms en mängd aktörer med en samhällsbärande roll, både som kulturbärare och som en stark del av den svenska demokratin.
Fyra tidskrifter som gör skillnad

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

    Lyssna på Tidskriftspodden

    Lyssna här