Integritetspolicy

Sveriges Tidskrifters integritetspolicy
Här hittar du Sveriges Tidskrifters hela integritetspolicy uppdelad i tre delar för att underlätta möjligheterna att lämna lättillgänglig information till de registrerade i form av s.k. layered notices och därmed öka sannolikheten för att de tar del av informationen. Tanken med layered notices är att kortfattad information ska lämnas först och sedan kan användaren vid intresse ta sig vidare till den fullständiga informationen. 

Den Komprimerade informationen sammanfattar det viktigaste och är tänkt att lämnas direkt, därifrån ska de registrerade kunna ta del av den Fullständiga integritetspolicyn. Den komprimerade informationen kan även användas när den fullständiga är för skrymmande och oöverskådlig, t.ex. vid e-postutskick. Den Översiktliga informationen är tänkt att på ett lättförståeligt sätt beskriva varje del av den Fullständiga integritetspolicyn.

KOMPRIMERAD INFORMATION

Allmänt
För oss på Sveriges Tidskrifter AB (”Sveriges Tidskrifter”) är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde
Denna Integritetspolicy gäller all Sveriges Tidskrifters personuppgiftsbehandling om dig som är kontaktperson för våra leverantörer och som vi därför behandlar personuppgifter om.

Insamlade personuppgifter
Utöver att inhämta uppgifter från dig kan vi få viss kontaktinformation eller information om din yrkesroll från leverantören du arbetar för.

Vår användning och delning
Vi på Sveriges Tidskrifter använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra avtal mellan Sveriges Tidskrifter och våra leverantörer och för att möjliggöra och upprätthålla affärsrelationer. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till tryckerier, skapare av nyhetsbrev, och andra samarbetspartners. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:
Sveriges Tidskrifter AB, org.nr. 556205-3156
Postadress: Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm
Besöksadress: Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm
E-post: info@sverigestidskrifter.se
Telefon: 08-545 298 90
Webbplats: https://sverigestidskrifter.se/

Allt om branschens största dag och kväll!
Läs vad som hände på Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan, se mingelbilderna och vilka som vann Tidskriftspriset 2022!
Läs mer här

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här