Mediefrukost: Vad kan vi lära oss av domarna gällande Ekeroths film och Skyttedals bilder?

Sveriges Tidskrifter och TU – Medier i Sverige bjuder in till frukostföreläsning om konfliktytan mellan yttrandefrihet och upphovsrätt.

FULLBOKAD!

Patent- och marknadsöverdomstolen har nyligen i två uppmärksammade domar bedömt SVT:s och Dagens Nyheters publiceringar av bland annat Kent Ekeroths film respektive Sara Skyttedals bilder, en bedömning som givit skilda resultat. Vad ligger till grund för domstolens bedömningar, vilka skillnader respektive likheter finns mellan publiceringarna? Hur har domstolen resonerat i de fundamentala frågorna om vad som utgör en dagshändelse, vad som är ett offentliggörande av en bild, vad som är en tidning och vad som får citeras/tas från Facebook och Instagram? Måste fotografens ideella rätt alltid beaktas?

Advokaten Johan Åberg och biträdande juristen Maria Bruder på Westermark Anjou guidar oss genom domarna utifrån tillämplig lagstiftning och belyser den konflikt som kan uppstå mellan den upphovsrättsliga ensamrätten och den grundlagsskyddande yttrandefriheten. Vilka slutsatser finns att dra för dig som publicist?
Johan Åberg har sedan 1990-talet arbetat med upphovsrättsliga och yttrandefrihetsrättsliga frågor och har bland annat agerat ombud i uppmärksammade mål som TT mot Google Inc, och Svensson med flera mot Retriever (det så kallade länkmålet i EU-domstolen). Även Maria Bruder är specialist inom upphovsrätt och var ombud i nämnda mål. Maria har nyligen återvänt till advokatyrket efter fyra år i domstol, varav de senaste tre åren som rådman vid Patent- och marknadsdomstolen.

datum & tid

3 september 08:30 - 09:30 (frukost serveras från 08:00). Sista anmälningsdag är den 29 augusti!

Plats

TU, Kungsgatan 62, Stockholm

Föreläsare

Advokaten Johan Åberg och biträdande juristen Maria Bruder från Westermark Anjou

Kostnad

Kostnadsfritt för medlemmar. No-show-avgift på 300 kr om du är anmäld men inte dyker upp.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Annons
  Adviser

  Vi har lång erfarenhet av försäljning av annonser i tidningar och på nätet. Vårt mål är alltid att göra såväl uppdragsgivare som annonsörer nöjda. Vi tror på långsiktiga relationer där alla är vinnare.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.