3 september 2019 - Frukostseminarium

Mediefrukost: Vad kan vi lära oss av domarna gällande Ekeroths film och Skyttedals bilder?

3
sep
Mediefrukost: Vad kan vi lära oss av domarna gällande Ekeroths film och Skyttedals bilder?
Plats TU, Kungsgatan 62, Stockholm
Tid 3 september 2019, 08:30 (frukost serveras från 08:00). - 09:30
Pris Kostnadsfritt för medlemmar. No-show-avgift på 300 kr om du är anmäld men inte dyker upp.
Sveriges Tidskrifter och TU – Medier i Sverige bjuder in till frukostföreläsning om konfliktytan mellan yttrandefrihet och upphovsrätt.

Patent- och marknadsöverdomstolen har nyligen i två uppmärksammade domar bedömt SVT:s och Dagens Nyheters publiceringar av bland annat Kent Ekeroths film respektive Sara Skyttedals bilder, en bedömning som givit skilda resultat. Vad ligger till grund för domstolens bedömningar, vilka skillnader respektive likheter finns mellan publiceringarna? Hur har domstolen resonerat i de fundamentala frågorna om vad som utgör en dagshändelse, vad som är ett offentliggörande av en bild, vad som är en tidning och vad som får citeras/tas från Facebook och Instagram? Måste fotografens ideella rätt alltid beaktas?

Advokaten Johan Åberg och biträdande juristen Maria Bruder på Westermark Anjou guidar oss genom domarna utifrån tillämplig lagstiftning och belyser den konflikt som kan uppstå mellan den upphovsrättsliga ensamrätten och den grundlagsskyddande yttrandefriheten. Vilka slutsatser finns att dra för dig som publicist?
Johan Åberg har sedan 1990-talet arbetat med upphovsrättsliga och yttrandefrihetsrättsliga frågor och har bland annat agerat ombud i uppmärksammade mål som TT mot Google Inc, och Svensson med flera mot Retriever (det så kallade länkmålet i EU-domstolen). Även Maria Bruder är specialist inom upphovsrätt och var ombud i nämnda mål. Maria har nyligen återvänt till advokatyrket efter fyra år i domstol, varav de senaste tre åren som rådman vid Patent- och marknadsdomstolen.

Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här