20 januari 2023 - Digitalt event

DSM-direktivets genomförande innebär nya regler för upphovsrätten

20
jan
DSM-direktivets genomförande innebär nya regler för upphovsrätten
Plats Webinar
Tid 20 januari 2023, 09:00 - 10:00
Pris Kostnadsfritt. Endast för Sveriges Tidskrifters medlemmar.
Den 30 november antog riksdagen ändringarna i upphovsrättslagen som genomför EU:s upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet). Det s.k. DSM-direktivet syftar till att anpassa upphovsrätten till den tekniska utvecklingen. De nya reglerna/ändringarna i den svenska upphovsrättslagen träder i kraft redan den 1 januari 2023.

DSM-direktivet innebär bland annat att det införs nya generella avtalsregler i upphovsrättslagen som gäller vid överlåtelser av rättigheter till någon som avser att använda rätten i förvärvsverksamhet. Dessa regler görs i huvudsak tvingande till upphovsmannens fördel. Vidare införs nya regler om upphovsrättsligt ansvar för vissa leverantörer av onlinetjänster. Av vikt för tidningsmarknaden kan nämnas att det införs en ny s.k. närstående rättighet för framställare av presspublikationer (den s.k. utgivarrätten) som avser att skydda användning av presspublikationer online.

För att gå igenom och titta närmare på några av de nya reglerna av betydelse för tidskrifterna bjuder vi in till ett webinar där Sveriges Tidskrifters jurist Niklas Briselius tillsammans med advokat Magnus Tonell på Next Advokater, och som ingår i Sveriges Tidskrifters expertpanel, kommer att gå igenom de nya reglerna.
Vad kommer detta att innebära för tidskriftsmarknaden och vad kan man som tidskrift behöva se över och anpassa?

Varmt välkommen med din anmälan!

Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här