DSM-direktivet

DSM-direktivet (the Directive on Copyright in the Digital Single Market 2016/0280(COD)) är ett direktiv som syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrättslagstiftningen inom Europeiska Unionen i syfte att underlätta att EU ska bli en gemensam marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. DSM står för ”Digital Single Market”. DSM direktivet består av många olika delar. För vår bransch är den s k Publishers Right i artikel 11 den viktigaste.

En ”publishers right” en ny närstående rättighet “i form av en utgivarätt för tidskriftsföretag”.. I medierna refereras artikel 11 ibland felaktigt till som ”länkskatt”. Den och artikel 13 – som ska reglera plattformarnas ansvar att bidra till att stoppa otillåtet material – sägs av motståndarna ” förstöra internet”.

Vår branschorganisation i Bryssel ”EMMA” har tillsammans med oss olika länder och andra mediers organisationer lagt ner ett enormt arbete på att få igenom artikel 11. Det första förslaget från kommissionen kom 2016 och sedan dess har det skett ett intensivt påverkansarbete. I juni 2018 så accepterades ett förslag av EU-parlamentets  ”Committee on Legal Affairs” där en ny närstående rättighet var en del. I början av juli 2018 sköt dock parlamentet upp frågan om att besluta om direktivet till den 12 september 2018 då en majoritet ansåg att det krävdes förändringar i det liggande förslaget.

Den 12 September röstade en majoritet av parlamentet Ja till förslaget – Förslaget måste godkännas av både Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för att träda i kraft. Förslaget triolog förhandlas inom Eu under hösten 2108 och början av 2019.

Sveriges Tidskrifter har aktivt uppvaktat våra svenska politiker och parlamentariker kring denna fråga. Läs vårt remissvar kring Eu-kommissionen förslag från 2016. 

Under hösten 2016 deltog vår vd Kerstin Neld i en manifestion på centralstationen i Stockholm där hon bland annat höll ett anförande till stöd för frigivningen av Dawit Isaak. 

TIPS: Läs mer om de frågor som Sveriges Tidskrifter driver inom olika områden.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.