Dataskyddsförordningen, Digitalmomsen och Tryckerimomsen
Dataskyddsförordningen, Digitalmomsen och Tryckerimomsen
I många år var Sveriges Tidskrifter engagerade i tre viktiga frågor från branschen. 

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 ersatte dataskyddsförordningen den tidigare personuppgiftslagen. Den nya förordningens innehåll blev till slut acceptabelt. Arbetet med att få en lagstiftning som är godtagbar för Sveriges Tidskrifter har pågått sedan den 25 januari 2012, då EU-kommissionen presenterade förslaget till ny lagstiftning, fram till maj 2016. Här är en redogörelse för hur Sveriges Tidskrifters arbete med den nya förordningen sett ut under den tiden.

Digitalmomsen
Momsen för tryckta och digitala tidskrifter är ojämlik. Vi har drivit frågan under många år och nu verkar det kunna drivas igenom en förändring av reglerna på EU-nivå.

“Min uppmaning till den svenska regeringen är att driva den här frågan på EU-nivå, ända tills ett beslut slutligt är på plats. Sedan måste man snabbt sänka digitalmomsen så fort beslutet i EU är fattat. Det finns några lågt hängande frukter som politikerna kan plocka för att visa att man stöttar mediebranschen. Den här frågan är en sådan” sa Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld till Dagens Nyheter när tidningen uppmärksammade frågan i oktober 2016.

Den 1 juli 2019 fick Sverige en teknikneutral moms. Momsen på digitala publikationer sänktes från 25 till 6% och är nu lika för  tryckta och digitala tidskrifter, tidningar och böcker. Sverige var ett av de första medlemsländerna inom EU som utnyttjade möjligheten att kunna sänka digitalmomsen.

Tryckerimomsen
I flera års tid har vi som branschorganisation hjälpt våra medlemmar att kräva tillbaka moms-pengar. Det rör sig om pengar som retroaktivt betalats ut till svenska tryckerier, baserat på ett kryphål i lagen, och som på grund av Skatteverkets agerande riskerade att drabba vår bransch väldigt hårt. Processerna mellan förlag och tryckerier pågår fortfarande i flera fall, därför har vi samlat en pågående, och stundtals invecklad, nulägesbeskrivning här.

Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här