fbpx

Sveriges Tidskrifter genomför kartläggning av branschens utveckling

Graf data

Inom kort kommer Sveriges Tidskrifter att samla in uppgifter kring tidskriftsbranschens utveckling med fokus på bland annat intäkter och intäktsfördelning. Målet är att under de kommande åren kunna spegla vår bransch transformation från traditionella printintäkter till andra intäktsslag.

Varför gör vi det här?
Syftet är att löpande följa branschen för att få en bred förståelse för branschens affär och hur den utvecklas i takt med att nya intäktsslag tillkommer. Vi som branschorganisation vill stärka befintliga aktörer i branschen med färsk och uppdaterat statistik, se trender över tid och också förändra den traditionella bilden av en tidskrift.

Hur går det till?
För att göra undersökningen på ett så seriöst sätt som möjligt har vi valt att anlita IRM (institutet för reklam- och mediestatistik) som externt undersökningsföretag. IRM har stor erfarenhet av att både göra undersökningar i mediebranschen men också av att hantera konfidentiell information med höga krav på sekretess. Data om en enskild medlem kommer till exempel aldrig att presenteras öppet i resultatet av undersökningen.

Hur kan man ta del av resultatet?
Vi kommer att presentera resultatet från vår egen undersökning under våren på olika sätt, både digitalt och analogt, till exempel som underlag i våra föreläsningar och nedladdningsbar information för våra medlemmar. Vi vill även uppmärksamma annan relevant statistik på området och presentera det på ett ett tillgängligt sätt ihop med våra egen data. Håll utkik i våra kanaler, främst på sverigestidskrifter.se.

Vad krävs för att det ska bli bra?
Vi behöver naturligtvis hjälp av dig som är en aktör i tidskriftsbranschen att förse IRM med rätt siffror och underlag, annars riskerar undersökningen att bli skev eller trubbig. Därför hoppas vi att du tar dig tid att hjälpa till om och när du blir kontaktad.

OBS, alla som deltar i undersökningen kommer också få ta del av resultatet gratis, medan vi bara kommer att släppa viss övergripande information till alla.


Kontaktperson och projektledare:

Fredrik Wass

Fredrik Wass
Omvärldsbevakare, Sveriges Tidskrifter
fredrik.wass@sverigestidskrifter.se
Telefon: 0707-923070

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Adviser Studio

  Adviser Studio är en kreativ produktionsbyrå med kompetens inom formgivning, content, affärsutveckling och digitala medier.

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.