Branschfakta
Tidskriftsbranschen i siffror
Sveriges rika utbud av tidskrifter representeras av alltifrån stora, affärsdrivna förlag till medlemstidningar som drivs av eldsjälar på ideell basis. Allra vanligast är medlemstidningarna, som utgör hälften av alla titlar i Sverige. Gemensamt för alla dessa tidskrifter är viljan att engagerat berätta om ett särskilt intresseområde.
  • Det finns 4 050 tidskrifter i Sverige. De flesta är medlemstidskrifter. Hobby och fritidsintressen är det vanligaste ämnet.
  • Samlat omsatte branschen 6,6 miljarder kronor under 2023 vilket är en minskning med -5 procent jämfört med 2022. Detta inkluderar alla intäktsslag – läsare, reklam & övrigt (event, e-handel m.m)
  • Varje hushåll lägger i snitt omkring 680 kr per på tidskrifter via prenumerationsavgifter, lösnummerköp och medlemsavgifter.
  • Läsarintäkter är fortsatt branschens viktigaste intäktskälla. 51 % av de totala intäkterna kommer från läsarintäkterna. Under 2023 har det dock skett en minskning med 4%.
  • För första gången har IRM inkluderat en nedbrytning för de digitala läsarintäkterna för hela tidskriftsbranschen. Samlat uppgick de digitala läsarintäkterna till cirka 370 miljoner kronor under 2023. Detta innebar att de digitala läsarintäkterna uppvisade en tillväxt på 23% jämfört med 2022.
  • Tidskrifternas annonsintäkter minskade med 8 procent under 2023. Efter två år av uppgångar har annonsintäkterna visat en kraftig nedgång under 2023. Nedgången har varit gällande både för de tryckta och de digitala annonsintäkterna. I jämförelse med tidigare år har därmed de digitala annonsintäkterna inte varit förskonade från en nedgång och därmed inte heller kunnat kompensera nedgången för de tryckta annonsintäkterna.
  • Annonsinvesteringen i native har i likhet med de samlade digitala annonsinvesteringarna uppvisat en nedgång under 2023. Nedgången har dock uppvisat en mildare nedgång än för de totala digitala intäkterna.
  • Under 2023 ökade branschens övriga intäkter (events, mässor, e-handet etc) med 4 procent.
  • Under 2023 fanns det uppskattningsvis 4 000 anställda i tidskriftsbranschen. Av dessa estimeras 55 procent eller 2 200 personer vara journalister.

Källa: Sveriges Tidskrifters årliga Branschrapport 2024 – Tidskriftsbranschen i siffror.

Marknadsstruktur

Konsumentinriktade tidskrifter

Traditionellt delas tidskriftsmarknaden upp i populärpress och fackpress. Där populärpressen riktar sig till privatkonsumenter och fackpress till yrkesverksamma. Inom populärpress är mediehus som Aller media, Bonnier publications och Story House Egmont framträdande.

Yrkes- och organisationsinriktade tidskrifter

Den svenska marknaden har en stor och livaktig fackpress. Yrkes- och organisationstitlarna är många både till antalet och spridda i stora upplagor. Förlag med flera fackpresstitlar är till exempel LRF Media, Svenska Docu Media, Lärartidningar och LO Mediehus.

Bland de upplagemässigt största titlarna finns organisationstidskrifterna Hem & hyra, Kommunalarbetaren och Kollega.

Läs mer om TS-upplagor och Media Audit reviderad webbtrafik på www.kantarsifo.se/mediaaudit

Annonseffekt

Det finns flera sajter som samlar undersökningar av hur reklam och annonser i tidskrifter fungerar. Här hittar du ett urval:

FIPP (Internationell)
Magazines Canada (Kanada)
MPA (Australien)
MPA (USA)
Print Power (Sverige)
Rampanel (Sverige)
Print Wirkt (Tyskland)

GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här