fbpx

BRANSCHFAKTA

VÅRA BRANSCHRAPPORTER

TIDSKRIFTSBRANSCHEN I SIFFROR

Benchmark digitala läsarintäkter
Nu kan du som är medlem i Sveriges Tidskrifter ladda ner vår årliga kartläggning av intäkterna i tidskriftsbranschen tillsammans med en prognos över hur de största förlagen påverkas av coronakrisen. Under 2020 har Lars Dahmén och Fredrik Agrén på uppdrag av Sveriges Tidskrifter gjort två rapporter med fokus på digitala läsarintäkter. 

 

Endast för medlemmar: Ladda ner våra färska rapporter. >>

Du behöver lösenord för att komma åt innehållet. Om du inte fått det via mail, kontakta info@sverigestidskrifter.se.

Nyckeltal ur årets branschrapport:

 • Det finns 4 450 tidskrifter i Sverige. De flesta är medlemstidskrifter. Och hobby och fritidsintressen är det vanligaste ämnet.
 • Branschens totala omsättning på 7 miljarder kronor har minskat under de senaste åren och 2018-2019 tilltog tappet.
 • Branschens viktigaste intäktskälla är läsarintäkterna. Dessa utgör halva branschens omsättning och minskar under året. De digitala läsarintäkterna är ännu så länge små, men dessa ökar kraftigt från låga nivåer.
 • Reklamintäkterna har minskat med 43% sedan toppåret 2007. Under 2019 minskade även tidskrifternas digitala reklamintäkter för första gången.
 • Övriga intäkter utgör 14 procent av branschens omsättning och växer marginellt under 2019.
 • Native-annonseringen har visat god tillväxt, men under 2019 avstannar denna.

Sveriges rika utbud av tidskrifter representeras av alltifrån stora, affärsdrivna förlag till medlemstidningar som drivs av eldsjälar på ideell basis. Allra vanligast är medlemstidningarna, som utgör hälften av alla titlar i Sverige. Gemensamt för alla dessa tidskrifter är viljan att engagerat berätta om ett särskilt intresseområde.

MARKNADSSTRUKTUR

Tidskriftsbranschen är en mångfacetterad bransch. De olika titlarna konkurrerar inte längre på en sammanhållen marknad utan på en lång rad väldefinierade delmarknader. Till det kommer naturligtvis konkurrensen från andra medieslag.

 

Konsumentinriktade tidskrifter
Traditionellt delas tidskriftsmarknaden upp i populärpress och fackpress. Där populärpressen riktar sig till privatkonsumenter och fackpress till yrkesverksamma. Inom populärpress är förlag som Bonnier Magazines and brands, Egmont Publishing och Aller media framträdande.

Yrkes- och organisationsinriktade tidskrifter
Den svenska marknaden har en stor och livaktig fackpress. Yrkes- och organisationstitlarna är många både till antalet och spridda i stora upplagor. Förlag med flera fackpresstitlar är till exempel Alma Talent, LRF Media, Svenska Docu Media och Lärartidningar.

Bland de upplagemässigt största titlarna finns organisationstidskrifterna Hem & hyra, Kommunalarbetaren och Kollega.

Läs mer om TS-upplagor och Media Audit reviderad webbtrafik på www.kantarsifo.se/mediaaudit

REKLAMUNDVIKANDE

33 procent av svenskarna tycker att reklam hjälper dem att välja produkter medan resterande är svårare att nå. Rent generellt gäller den gamla regeln om att ungefär 1/3 av svenskarna är negativa till reklam, 1/3 är indifferenta och 1/3 är positiva. Självklart krävs olika strategier för att hantera dessa. Mediet med minst antal reklamundvikare är bio, tätt följd av tidskrifter/magasin. Källa: Orvesto Konsument.
Laptop och person som antecknar på block med en penna

MEDIAFACTS

I samarbete med Kantar Sifo visas Sveriges Tidskrifters medlemmar i tjänsten Mediafacts med totalräckvidder netto (print och digitalt) per varumärke, TS-upplaga för print samt grunduppgifter inklusive topp 10 intressen, penningutlägg och topp 10 annonsörer. Även engagemang, följare och besök i sociala medier finns med hos de tidningar och tidskrifter där dessa källor redovisas/är anslutna. Besök Mediafacts här.

ANNONSINTÄKTER

Under 2019 gick den totala reklaminvesteringar i Sverige upp till 81 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 1,3 procent jämfört med 2019. Tryckta tidskrifter står för 1,4 procent av den totala reklamkakan. Reklam- och mediemarknaden fortsätter att präglas av skiftet från trycktannonsering till digital annonsering, internet utgör sedan 2017 över hälften av medieinvesteringen i Sverige. Under 2019 ökade medieinvesteringar med 2,6 procent drivet mycket utav de starka tillväxttakten hos digitala medier som ökade med 10,9 procent. Läs årsstatistiken från IRM här. 

Se även sändningen: Annonsintäkterna under coronapandemin och prognos för nästa år

ANNONSEFFEKT

Det finns flera sajter som samlar undersökningar av hur reklam och annonser i tidskrifter fungerar. Här hittar du ett urval:

HUSHÅLLENS MEDIEUTGIFTER

Svenska hushåll lägger mycket pengar på medier i bred bemärkelse där kostnader för access till medieinnehåll utgör en stor del. Totalt har IRM beräknat omsättningen för hushållens medieutgifter till 97,3 miljarder kronor 2017. Digitala medieutgifter ökar stort inom de flesta kategorier. Även för traditionella medier visas en stor ökning inom det digitala där utgifter för ”Magasin/tidskr./veckotidn. dig. pren.” ökat 100 procent jämfört med förra mätningen 2014.

ÖVER 27 MILJONER BRUTTOLÄSARE

När Kantar Sifo gör sin Orvesto-undersökning och kartlägger räckvidden för de redovisade tidskrifterna blir resultatet att de har 27 701 000 bruttoläsare. Det betyder att varje person läser i snitt 3,6 av de redovisade tidskriftstitlarna. Räckvidden omfattar både digitalt och print samt e-tidningar (med e-tidning avses en digital kopia av hela papperstidningen).

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Another Media Group

  Mediebranschen står inför stora utmaningar; ökad konkurrens från globala jättar, ett ökat mediebrus i alla våra flöden och digitalisering. I ett sådan klimat behövs det en aktör som vågar. När utmaningar dyker upp och ställer nya krav på publicister och medieägare – står vi starka för att stötta genom förändring. Vi utmanar, effektiviserar, skapar lönsamhet och hittar nya intäkter.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Punamusta

  Letar ni efter ett pålitligt och stabilt tryckeri? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker allt ifrån visitkort till kataloger och tidningar, med små upplagor upptill miljon upplagor.