Branschfakta
Tidskriftsbranschen i siffror
Sveriges rika utbud av tidskrifter representeras av alltifrån stora, affärsdrivna förlag till medlemstidningar som drivs av eldsjälar på ideell basis. Allra vanligast är medlemstidningarna, som utgör hälften av alla titlar i Sverige. Gemensamt för alla dessa tidskrifter är viljan att engagerat berätta om ett särskilt intresseområde.
 • Det finns 4 300 tidskrifter i Sverige. De flesta är medlemstidskrifter. Och hobby och fritidsintressen är det vanligaste ämnet.
 • Samlat omsatte branschen 6,5 miljarder kronor under 2020 vilket är en tillbakagång om 8 procent jämfört med 2019. Detta inkluderar alla intäktsslag – läsare, reklam & övrigt.
 • Läsarintäkter är branschens viktigaste intäktskälla och visade en stabil utveckling under 2020. Efter flera år med fallande läsarinäkter är denna stabilisering en positiv nyhet för branschen och förhoppningsvis ett trendbrott för läsarintäkterna. Varje hushåll lägger i snitt omkring 730 kr på tidskrifter via prenumerationsavgifter, lösnummerköp och medlemsavgifter.
 • 2020 stannade tappet i läsarintäkter av helt och omsättningen blev densamma som för året innan. Detta är ett trendbrott efter flera års nedåtgående intäktssiffror.
 • Annonsintäkterna har påverkats negativt av pandemin och den allmänekonomiska tillbakagången. Tidskriftsbranschens annonsintäkter minskar under 2020 med 11 procent, ett större tapp än för annonsmarknaden totalt. Det ryms stora skillnader i siffrorna. De tryckta annonsintäkterna faller kraftigt medan de digitala har klarat sig betydligt bättre.
 • Branschens övriga intäkter fick ett mycket tufft 2020 i spåren av pandemin och minskade med drygt 30 procent. Det är  bland annat intäkterna från events som faller kraftigt.
 • Under 2020 finns det uppskattningsvis 4 200 anställda i tidskriftsbranschen. Av dessa estimeras 57 procent eller 2400 personer vara journalister.

Källa: Sveriges Tidskrifters årliga rapport Tidskriftsbranschen i siffror 2021.

Marknadsstruktur

Konsumentinriktade tidskrifter

Traditionellt delas tidskriftsmarknaden upp i populärpress och fackpress. Där populärpressen riktar sig till privatkonsumenter och fackpress till yrkesverksamma. Inom populärpress är mediehus som Aller media, Bonnier publications och Story House Egmont framträdande.

Yrkes- och organisationsinriktade tidskrifter

Den svenska marknaden har en stor och livaktig fackpress. Yrkes- och organisationstitlarna är många både till antalet och spridda i stora upplagor. Förlag med flera fackpresstitlar är till exempel LRF Media, Svenska Docu Media, Lärartidningar och LO Mediehus.

Bland de upplagemässigt största titlarna finns organisationstidskrifterna Hem & hyra, Kommunalarbetaren och Kollega.

Läs mer om TS-upplagor och Media Audit reviderad webbtrafik på www.kantarsifo.se/mediaaudit

Annonseffekt

Det finns flera sajter som samlar undersökningar av hur reklam och annonser i tidskrifter fungerar. Här hittar du ett urval:

FIPP (Internationell)
Magazines Canada (Kanada)
MPA (Australien)
MPA (USA)
Print Power (Sverige)
Rampanel (Sverige)
Print Wirkt (Tyskland)

  Vill du bli medlem? Gör en intresseanmälan så återkommer vi.

  Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev


  Lyssna på Publicistpodden

  Lyssna här