fbpx

BRANSCHFAKTA

4500
7,6
72
120

EN BRANSCH I FÖRÄNDRING

Tillsammans med IRM har Sveriges Tidskrifter kartlagt intäkterna i den svenska tidskriftsbranschen. Den fullständiga rapporten kan du som är medlem i Sveriges Tidskrifter ladda ner kostnadsfritt. Här presenterar vi ett antal viktiga nyckeltal med både egen statistik och externa källor. 
 

Sveriges rika utbud av tidskrifter representeras av alltifrån stora, affärsdrivna förlag till medlemstidningar som drivs av eldsjälar på ideell basis. Allra vanligast är medlemstidningarna, som utgör hälften av alla titlar i Sverige. Gemensamt för alla dessa tidskrifter är viljan att engagerat berätta om ett särskilt intresseområde.

Den vanligaste typen av tidskrifter

*Medlemstidningar Pop definieras som tidskrifter riktade till privatkonsumenter medan Medlemstidningar Fack avser titlar riktade till yrkesverksamma inom en viss bransch. **Populärpress och fackpress innebär en kostnad för konsumenten, antingen via abonnemang eller lösnummerförsäljning, vilket skiljer sig från gratistidskrifter och kundtidningar som distribueras gratis till målgruppen. ***Observera att kundtidningar endast inkluderar kundtidningar som skapats av en extern byrå, uppskattningen kring antalet kundtidskriftstitlar kan vara i underkant då fullödiga register saknas och offentlig information är knapp.

Så fördelas intäkterna

Reklamintäkter (utv. 2018 – 2 procent) Annonsering i tryckta och digitala
publikationer/sajter. Kom ihåg att branschomsättning är inklusive
content marketing som klassas som 100 procent reklam och gratistidskrifter vars största intäktskälla är reklam.

Läsarintäkter (utv. 2018 – 8 procent) Prenumerationer och lösnummerförsäljning
av tryckta och digitala prenumerationer.

Övriga intäkter (utv. 2018 – 3 procent) Event, mässor, e-handel mm.

MARKNADSSTRUKTUR

Tidskriftsbranschen är en mångfacetterad bransch. De olika titlarna konkurrerar inte längre på en sammanhållen marknad utan på en lång rad väldefinierade delmarknader. Till det kommer naturligtvis konkurrensen från andra medieslag.

 

Konsumentinriktade tidskrifter
Traditionellt delas tidskriftsmarknaden upp i populärpress och fackpress. Där populärpressen riktar sig till privatkonsumenter och fackpress till yrkesverksamma. Inom populärpress är förlag som Bonnier Magazines and brands, Egmont Publishing och Aller media framträdande.

Yrkes- och organisationsinriktade tidskrifter
Den svenska marknaden har en stor och livaktig fackpress. Yrkes- och organisationstitlarna är många både till antalet och spridda i stora upplagor. Förlag med flera fackpresstitlar är till exempel Alma Talent, LRF Media, Svenska Docu Media och Lärartidningar.

Bland de upplagemässigt största titlarna finns organisationstidskrifterna Hem & hyra, Kommunalarbetaren och Kollega.

Läs mer om TS-upplagor och Media Audit reviderad webbtrafik på www.kantarsifo.se/mediaaudit

REKLAMUNDVIKANDE

33 procent av svenskarna tycker att reklam hjälper dem att välja produkter medan resterande är svårare att nå. Rent generellt gäller den gamla regeln om att ungefär 1/3 av svenskarna är negativa till reklam, 1/3 är indifferenta och 1/3 är positiva. Självklart krävs olika strategier för att hantera dessa. Mediet med minst antal reklamundvikare är bio, tätt följd av tidskrifter/magasin. Källa: Orvesto Konsument.
Laptop och person som antecknar på block med en penna

MEDIAFACTS

I samarbete med Kantar Sifo visas Sveriges Tidskrifters medlemmar i tjänsten Mediafacts med totalräckvidder netto (print och digitalt) per varumärke, TS-upplaga för print samt grunduppgifter inklusive topp 10 intressen, penningutlägg och topp 10 annonsörer. Även engagemang, följare och besök i sociala medier finns med hos de tidningar och tidskrifter där dessa källor redovisas/är anslutna. Besök Mediafacts här.

ANNONSINTÄKTER

Under 2018 gick den totala reklaminvesteringar i Sverige upp till 81,2 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 5,8 procent jämfört med 2017. Tryckta tidskrifter står för 1,6 procent av den totala reklamkakan. Reklam- och mediemarknaden fortsätter att präglas av skiftet från trycktannonsering till digital annonsering, internet utgör sedan 2017 över hälften av medieinvesteringen i Sverige. Under 2018 ökade medieinvesteringar med hela 6,1 procent drivet mycket utav de starka tillväxttakten hos digitala medier som ökade med 12,5 procent. Läs årsstatistiken från IRM här. 

ANNONSEFFEKT

Det finns flera sajter som samlar undersökningar av hur reklam och annonser i tidskrifter fungerar. Här hittar du ett urval:

HUSHÅLLENS MEDIEUTGIFTER

Svenska hushåll lägger mycket pengar på medier i bred bemärkelse där kostnader för access till medieinnehåll utgör en stor del. Totalt har IRM beräknat omsättningen för hushållens medieutgifter till 97,3 miljarder kronor 2017. Digitala medieutgifter ökar stort inom de flesta kategorier. Även för traditionella medier visas en stor ökning inom det digitala där utgifter för ”Magasin/tidskr./veckotidn. dig. pren.” ökat 100 procent jämfört med förra mätningen 2014.

ÖVER 27 MILJONER BRUTTOLÄSARE

När Kantar Sifo gör sin Orvesto-undersökning och kartlägger räckvidden för de redovisade tidskrifterna blir resultatet att de har 27 701 000 bruttoläsare. Det betyder att varje person läser i snitt 3,6 av de redovisade tidskriftstitlarna. Räckvidden omfattar både digitalt och print samt e-tidningar (med e-tidning avses en digital kopia av hela papperstidningen).

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  PositionEtt

  PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.

 • Annons
  Annonskraft

  En erfaren och engagerad säljkår som trivs på jobbet och drivs av nytänkande. Vi har sedan 2000 samarbetat med flera av de stora medieaktörerna, både vad gäller print och digitalt.