Svenska podcastmarknaden på väg mot rekordnivåer

Branschen 2024 30 maj
Svenska podcastmarknaden på väg mot rekordnivåer
I den senaste specialrapporten från IRM, som är framtagen i samarbete med Sveriges Tidskrifter och IAB Sverige, presenteras nya insikter om den svenska annonsmarknaden för podcasts. Rapporten visar på en ljusare framtid för podcastmarknaden med en prognos om en stark tillväxt de kommande åren.

Prognosen för 2024 visar att annonsinvesteringarna i podcasts kommer att stiga med 20,6%, vilket innebär att marknaden för första gången överstiger 400 miljoner kronor. Under 2025 förväntas tillväxten fortsätta och uppgå till 10,0%, vilket innebär en total omsättning på 444 miljoner kronor.

Kerstin Neld, Madeleine Thor, Kenneth Danielsson.
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter. Madeleine Thor, IRM och Kenneth Danielsson, IAB Sverige.

– Tidskriftsjournalistik och poddar är en stark kombination och allt fler tidskrifter satsar på poddar som ytterligare en av många kanaler att möta målgruppen på. Att annonsinvesteringarna spås öka rejält är ett styrkebesked för medieslaget i sig och också en tydlig signal om att det finns potential i att stärka sin poddnärvaro, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

– Efter en tuff annonskonjunktur under 2023 ser vi en vändning för de samlade annonsinvesteringarna och i synnerhet podcasts under 2024. Podcasts förväntas vara den mediekategori som uppvisar den högsta tillväxten under innevarande år i IRM:s prognos, säger Madeleine Thor, vd IRM.

– Att poddmarknaden visar en positiv trend är rimligt med tanke på den höga lyssningen som finns inom podcast i Sverige. Annonsörerna börjar på riktigt förstå att podcast är en media att räkna med framåt!, säger Kenneth Danielsson, vd IAB Sverige.

Rapporten delar upp podcastinvesteringen i podcastspottar respektive sponsrade budskap. Podcastspottar, som definieras som en fristående spott i en podcast, utgör en majoritet av annonsintäkterna för podcasts och fortsatte att utöka sin andel av podcastinvesteringen under 2023, vilket var en förlängning av trenden från föregående år.

En annan intressant aspekt som rapporten tar upp är den ökande betydelsen av profildrivna podcasts. Under 2023 gick 65% av de totala annonsintäkterna inom podcasts till profildrivna podcasts vilket var en ökning jämfört med föregående år. Den positiva trenden för profildrivna podcasts avspeglas också i köpkriterierna, där ”profil” var det mest framträdande kriteriet för annonsinvesteringar i podcasts under det senaste året.

📊 Du som är medlem i Sveriges Tidskrifter kan ladda ner hela rapporten här.

Till arkivet
GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här