fbpx

FRÅGOR VI DRIVER

Under hösten 2016 deltog vår vd Kerstin Neld i en manifestion på centralstationen i Stockholm där hon bland annat höll ett anförande till stöd för frigivningen av Dawit Isaak. 

Sveriges Tidskrifter driver löpande frågor som har stor betydelse för en positiv utveckling av branschen. Under Om oss kan du läsa hur vi hjälper våra medlemmar på olika sätt.

Just nu finns det fyra frågor som vi sätter extra fokus på:

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen att ersätta dagens personuppgiftslag. Den nya förordningens innehåll blev till slut acceptabelt. Arbetet med att få en lagstiftning som är godtagbar för Sveriges Tidskrifter har pågått sedan den 25 januari 2012, då EU-kommissionen presenterade förslaget till ny lagstiftning, fram till maj 2016. Här är en redogörelse för hur Sveriges Tidskrifters arbete med den nya förordningen sett ut under den tiden.

Digitalmomsen
Momsen för tryckta och digitala tidskrifter är ojämlik. Vi har drivit frågan under många år och nu verkar det kunna drivas igenom en förändring av reglerna på EU-nivå. Läs mer om hur vi arbetat med digitalmomsen hittills.

“Min uppmaning till den svenska regeringen är att driva den här frågan på EU-nivå, ända tills ett beslut slutligt är på plats. Sedan måste man snabbt sänka digitalmomsen så fort beslutet i EU är fattat. Det finns några lågt hängande frukter som politikerna kan plocka för att visa att man stöttar mediebranschen. Den här frågan är en sådan” sa Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld till Dagens Nyheter när tidningen uppmärksammade frågan i oktober 2016.

Tryckerimomsen
I flera års tid har vi som branschorganisation hjälpt våra medlemmar att kräva tillbaka moms-pengar. Det rör sig om pengar som retroaktivt betalats ut till svenska tryckerier, baserat på ett kryphål i lagen, och som på grund av Skatteverkets agerande riskerade att drabba vår bransch väldigt hårt. Processerna mellan förlag och tryckerier pågår fortfarande i flera fall, därför har vi samlat en pågående, och stundtals invecklad, nulägesbeskrivning här.

Dawit Isaak
Sveriges Tidskrifter har under många år varit aktiv i stödgruppen Free Dawit. Tillsammans med ett antal andra medieorganisationer ser vi till att frågan om Dawit inte faller i glömska. Varje vecka turas vi om att uppvakta Eritreas ambassad med ett brev där vi kräver att han släpps fri. Vi skriver debattartiklar, uppvaktar UD och har genomfört ett flertal uppmärksammade aktiviteter och kampanjer. Läs det senaste om vårt engagemang här.

Läs mer om de aktuella frågor vi driver:

Digitalmomsen

Tryckerimomsen

Free Daawit!

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  P1 Prenumeration

  PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.

 • Annons
  Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.