Sveriges Natur
Prisregn har gett nöjda läsare
Den är en av de senaste årens mest prisbelönta tidskrifter. Och med allt nöjdare läsare.

 

Sveriges Natur–Sveriges Natur är jätteviktig för oss, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

2014 tillträdde Ylva Johnson som chefredaktör för Sveriges Natur. Hon ville göra en tuffare tidning och vinna priser. Det har lyckats. Två guldspadar, Årets tidskrift och Publishingpriset på två år talar sitt tydliga språk.

Och läsarna applåderar.

I den senaste läsarundersökningen från 2018 var 93 procent nöjda med tidningen. Fyra år tidigare var motsvarande siffra 90 procent.

–Det är väldigt fina siffror. När vi frågar medlemmar om hur deras medlemskap bekräftas kommer tidningen högst upp. Det är via tidningen de allra flesta medlemmarna kommer i kontakt med föreningen, säger Johanna Sandahl.

För att säkra Sveriges Naturs oberoende och en självständig chefredaktör har Naturskyddsföreningen en tidningspolicy. Den tillkom 1997, men har uppdaterats flera gånger. Senast 2014. Policyn slår fast att det ska vara en medlemstidskrift som ”skall väcka och underhålla känslan för naturen och insikten att samhället kan och måste anpassas för en hållbar utveckling”.

Går du in och försöker påverka om du tycker att tidningen inte följer policyn?

–Det har hittills aldrig hänt att tidningen inte följt policyn. Men tidningen har en väldigt stark integritet och jag som ordförande kan inte beordra att de skriver något. Det är väldigt etablerat på kansliet och i hela föreningen att tidningen har en oberoende roll. Och de allra flesta uppskattar det, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningens medlemmar är naturvänner. Men det tycker inte alltid samma i alla frågor. Det finns som Johanna Sandahl kallar det målkonfliktsfrågor. Det kan vara synen på rovdjur och vindkraft. Föreningen är för vindkraft, men när den ska etableras i naturkänsliga områden krockar två av föreningens intresse – vurmen för miljövänlig teknik och skyddet av naturområden.

Är det lättare för tidningen än för styrelsen och föreningen att ta upp målkonflikter?

–Ja så kan det säkert vara. Till exempel skrev tidningen om artisten Maxida Märak som är väldigt aktiv i rovdjursdebatten, fast på ”andra sidan”. Men föreningen kommer ändå inte undan, vi måste ta upp frågorna till diskussion också.

Naturskyddsföreningens styrelse lägger sig inte i Sveriges Naturs journalistik utan beslutar enbart om den policy som slår fast tidningens övergripande inriktning.

–Om vi upplever att tidningen inte följer det som står i policyn eller är missnöjda kan vi säga till chefredaktören att komma med förslag om hur tidningen kan utvecklas. Men själva beslutet om en förändring är chefredaktörens. Vi bestämmer aldrig över innehållet. Vi ska inte tro att vi har någon specialkompetens när det gäller tidningen. Det måste ligga på chefredaktören att använda sin kompetens till fullo.

Inte sällan gynnar den kompetensen Naturskyddsföreningens intressen genom grävande journalistik. Ett exempel är hur Sveriges Naturs granskning av en fabrik i Stenungsund som släppte ut för mycket kvicksilver tvingades stänga.

Johanna Sandahls argument för Sveriges Naturs oberoende

 1. Trovärdigheten.
  Policyn säger att ”Sveriges Natur skall befästa sin och föreningens trovärdighet genom mycket höga krav på saklighet.”
  Det görs bäst med en oberoende tidning.
 2. Ta i känsliga frågor.
  Tidningen har ofta varit tidigt ute med att skriva om känsliga ämnen. När isen är bruten är det lättare för föreningen att ta upp frågan.
 3. Medlemsnytta
  93 procent är nöjda med tidningen och 79 procent säger att de får bäst information om arbetet i föreningen via tidningen.

Policy för Sveriges Natur och chefredaktörens uppdrag
Senast uppdaterad: 2014
Omfång: Drygt en A4
Nyckelmening: ”Chefredaktören ska vara ansvarig utgivare och ansvarar gentemot styrelsen för att tidningen publiceras enligt gällande policy och uppdrag”.

Sveriges Natur
Upplaga: 122 300
(TS juli 2017-juni 2018).
Antal nummer per år: 5.
Följare på Facebook: 15 225 (november 2018 + 25%).
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ylva Johnson.
Priser: Guldspaden 2016 och 2017. Årets tidskrift, fackpress, 2016.
Publishingpriset, bästa webbtidning, 2017.
Startade: 1911.
Ägare: Naturskyddsföreningen.

Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här