Byggnadsarbetaren
"Får aldrig bli storbondens röst"
Den ska vara örat mot marken och kritiskt granska förbundsledningen.Så beskriver Byggnads ordförande Johan Lindholm Byggnadsarbetaren.

Omslag Byggnadsarbetaren–Tidningen får aldrig bli husbondens röst, säger han.

Byggnadsarbetarförbundet kämpar för bättre villkor i byggbranschen. Men Riksbyggen, där förbundet är delägare, är inget föredöme. Usel arbetsmiljö och kaos löd svarta rubriker under hösten 2018.
I storägarens egen tidning.

–Så ska det vara. Annars blir vi inte trovärdiga. Jag vet att våra medlemmar uppskattar att tidningen är fristående och tar sina egna beslut, säger förbundsordföranden Johan Lindholm. Att byggnadsarbetaren ska vara oberoende med en chefredaktör som är ansvarig utgivare finns i tidningens ägardokument. Ett dokument som Johan Lindblom är stolt över.

–Väldigt många andra slänger avundsjuka blickar på vår tidning. Dom ser hur bra det funkar för oss.

Är det därför ni sade nej till LO Mediehus för några år sedan då flera fackförbundstidningar gick samman i ett gemensamt bolag?

–Vi tyckte inte det fanns någon anledning att ändra på ett vinnande koncept.

I de återkommande enkäter som Byggnads gör med sina medlemmar kommer alltid tidningen som en av de saker som de uppskattar mest.
–Tidningens popularitet är just nu all time high och antalet läsare på webben blir fler och fler.

Tidningen har inte bara granskat Riksbyggen, de har lyft på andra känsliga stenar som finns bland Byggnads egna medlemmar. Främlingsfientligheten.

Tidningen har skrivit om både Nordiska motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna. Och chefredaktören Isabella Iverus ledarblogg hade rubriken ”Låt dig inte luras av populistiska argument”.

Är det lättare för tidningen att ta upp för förbundet känsliga ämnen?

–Ja visst kan det vara så. Men tidningen väljer alltid helt själva fritt vad de vill skriva om och publicera. Som förbund märker vi mycket av den antietablissemangsretorik som finns hos bland annat Sverigedemokraterna. Det är viktigt att man är där ute och pratar med medlemmarna. Så vi gör det kanske från en annan horisont än tidningen.

Med en oberoende tidning får förbundet vässa sin egen kommunikation för att nå ut.

–Vi försöker vara moderna och jobbar mycket med sociala medier. Men det vilar mycket ansvar på vår kommunikationsenhet, säger Johan Lindholm, som har en stående krönika på medlemssidorna i Byggnadsarbetaren.

–Ja, sedan har vi fyra medlemssidor om utbildningar och kampanjer.

Blir du aldrig förbannad på tidningen?

–Haha, nä jag börjar bli luttrad. För mig är det fria ordet och det kritiskt granskande en förutsättning för demokrati. Så kritik får man tugga i sig. Man behöver inte älska alla. Men jag känner mig helt trygg med tidningen och för mig är det ingen skillnad om Byggnadsarbetaren ringer och ställer frågor eller några andra medier.

Isabella Iverus blev Byggnadsarbetarens första kvinnliga chefredaktör när hon tillträdde 2016.

Hon tycker att förbundet följer sin ägarpolicy.
–De är schyssta, vi kommer överens. Det måste jag ge dem, säger Isabella Iverus, som tycker att ägarna står upp för tidningen när medlemmar lämnar förbundet på grund av tidningens journalistik.

–Byggnads har alltid stått pall. Det gör dom till en bra ägare.

Johan Lindholms argument för Byggnadsarbetarens oberoende

 1. Ökar Byggnads makt.
  Byggnadsarbetaren är Sveriges största byggtidning och det sätter Byggnads på kartan.
  Det funkar så länge tidningen är oberoende.
 2. Medlemmarnas önskan.
  Byggarna är hårda mot sitt fack och vill ha en tidning som granskar förbundet.
  Därför är de också väldigt stolta över sin tidning.
 3. Hittar andra infallsvinklar. Tidningen kan hitta nya vinklar som förbundet har nytta av.

Ägarpolicy för tidningen Byggnadsarbetaren
Senast uppdaterad: 2016
Omfång: 4,5 A4-sidor
Nyckelmeningar: “Läsarna måste kunna lita på sin tidning”. “Tidningen ska spegla och vid behov granska den verksamhet som förbundet driver”.

Byggnadsarbetaren
Upplaga: 104 200
(TS juli 2017-juni 2018, + 200 ex).
Antal nummer/år: 13.
Antal läsare på nätet: 1,4 miljoner det senaste året (+17%).
Startade: 1949.
Priser: Fackliga Nyheters pris 2017 för unik och nyskapande Facebook-strategi.
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Isabella Iverus.

Text: Fredrik Nejman

GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här