Bli medlem
Sveriges Tidskrifter är en medlemsorganisation för publicister med utgivningsbevis som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Det kan vara allt från hälsa, bilsport, vetenskap och kultur till fackförbundsjournalistik. Exempel på medlemmar hos oss är Magasinet Filter, Kommunalarbetaren och Breakit.
Sveriges Tidskrifters ordförande Helle Klein under Tidskriftsdagen och utdelningen av Tidskriftspriset 2020.

Sveriges Tidskrifter har över 350 medlemmar. När du ansöker om medlemskap behöver vi information om din publikation – som kan vara en tidskrift, nyhetssajt, blogg etc. – samt om det förlag/företag/organisation som den verkar inom.

⇒ Gå direkt till vår medlemsansökan.

Vad får medlemmar?

Vi ger service

Du får kostnadsfri telefonrådgivning via vår expertpanel. Till expertpanelen kan man ställa frågor om exempelvis moms, upphovsrätt, miljö, annonsförsäljning, reklamjuridik, management, marknadsföring och prenumerationer.

Du som är medlem är välkommen att kontakta oss för att ställa frågor och be om råd. Du är självklart också välkommen att komma med tips och synpunkter.

Vi förmedlar presskort till journalister anställda på någon av våra medlemstidskrifter.

Vi förhandlar och påverkar

Vi hjälper dig att förhandla fram avtal om upphovsrättsersättning, distribution och andra frågor som har betydelse för en positiv utveckling av branschen.
Vi tar fram förmånliga medlemserbjudanden för tjänster som kan vara till hjälp för dig i arbetet med din tidskrift.

Vi är remissinstans i frågor som är viktiga för mediebranschen i allmänhet och tidskriftsbranschen i synnerhet.

Via vår europeiska branschorganisation EMMA deltar vi i olika kommittéer med mål att påverka EU:s beslut i en gynnsam riktning för vår bransch.

Vi skapar mötesplatser

Vi arrangerar kostnadsfria frukostmöten, föreläsningar och utbildningsdagar för våra medlemmar.

Våra kurser är mycket uppskattade och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte över förlagsgränserna. 2020 var ett väldigt annorlunda år då många kurser blev inställda men Grundkurs i Google Analytics och den digitala kursen Att få och ge återkoppling/feedback är några vi genomförde.

Så styrs Sveriges Tidskrifter

Våra stadgar hittar du här. I de anges föreningen Sveriges Tidskrifters syfte, vad som krävs av dess medlemmar och hur föreningen drivs.

Vad kostar det att bli medlem?

Avgift för medlemskapet

Den totala avgiften per år består av en medlemsavgift på 700 kr per publikation (samma summa för alla) samt en serviceavgift, som är densamma oavsett antal publikationer som söker medlemskap från samma förlag.

Serviceavgiften beräknas på det utgivande förlagets omsättning i Sverige enligt tabellen nedan.

Om din verksamhet inte är vinstdrivande eller om din omsättning är del av ett förlags/företags större omsättning, se hur serviceavgiften räknas ut här.

Omsättning upp tillServiceavgift
499 999 kr1 000 kr
999 999 kr3 000 kr
1 499 999 kr5 000 kr
1 999 999 kr6 000 kr
2 999 999 kr7 000 kr
3 999 999 kr8 000 kr
4 999 999 kr9 000 kr
5 999 999 kr10 000 kr
6 999 999 kr11 000 kr
7 999 999 kr12 000 kr
8 999 999 kr13 000 kr
9 999 999 kr14 000 kr
12 499 999 kr15 000 kr
14 999 999 kr16 500 kr
17 499 000 kr18 000kr
19 999 999 kr19 000 kr
24 999 999 kr20 000 kr
29 999 999 kr25 000 kr
34 999 999 kr26 500 kr
39 999 999 kr28 000 kr
44 999 999 kr29 500 kr
49 999 999 kr31 000 kr
54 999 999 kr32 500 kr
59 999 999 kr35 000 kr
64 999 999 kr37 500 kr
69 999 999 kr40 000 kr
74 999 999 kr42 500 kr
79 999 999 kr45 000 kr
89 999 999 kr47 500 kr
99 999 999 kr50 000 kr
299 999 999 kr55 000 kr
749 999 999 kr90 000 kr
750 000 000 kr eller högre175 000 kr

 

    Vill du bli medlem? Gör en intresseanmälan så återkommer vi.

    Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev


    Lyssna på Publicistpodden

    Lyssna här