Bli medlem
Sveriges Tidskrifter är en medlemsorganisation för publicister med utgivningsbevis som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Det kan vara allt från hälsa, bilsport, vetenskap och kultur till fackförbundsjournalistik. Exempel på medlemmar hos oss är Magasinet Filter, Kommunalarbetaren och Breakit.

 

Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld och ordförande James Savage.

Sveriges Tidskrifter har ca 380 medlemmar. När du ansöker om medlemskap behöver vi information om din publikation – som kan vara en tidskrift, nyhetssajt, blogg etc. – samt om det förlag/företag/organisation som den verkar inom.

Gå direkt till vår medlemsansökan.

Vad får medlemmar?

Vi ger service

Du får kostnadsfri telefonrådgivning via vår expertpanel. Till expertpanelen kan man ställa frågor om exempelvis moms, upphovsrätt, miljö, annonsförsäljning, reklamjuridik, management, marknadsföring och prenumerationer.

Du som är medlem är välkommen att kontakta oss för att ställa frågor och be om råd. Du är självklart också välkommen att komma med tips och synpunkter.

Vi förmedlar presskort till journalister anställda på någon av våra medlemstidskrifter.

Vi förhandlar och påverkar

Vi hjälper dig att förhandla fram avtal om upphovsrättsersättning, distribution och andra frågor som har betydelse för en positiv utveckling av branschen.
Vi tar fram förmånliga medlemserbjudanden för tjänster som kan vara till hjälp för dig i arbetet med din tidskrift.

Vi är remissinstans i frågor som är viktiga för mediebranschen i allmänhet och tidskriftsbranschen i synnerhet.

Via vår europeiska branschorganisation EMMA deltar vi i olika kommittéer med mål att påverka EU:s beslut i en gynnsam riktning för vår bransch.

Vi skapar mötesplatser

Vi arrangerar kostnadsfria frukostmöten, föreläsningar och utbildningsdagar för våra medlemmar.

Våra kurser är mycket uppskattade och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte över förlagsgränserna.

Så styrs Sveriges Tidskrifter

Våra stadgar hittar du här. I de anges föreningen Sveriges Tidskrifters syfte, vad som krävs av dess medlemmar och hur föreningen drivs.

Vad kostar det att bli medlem?

Avgift för medlemskapet

Den totala avgiften per år består av en medlemsavgift på 700 kr per publikation (samma summa för alla) samt en serviceavgift, som är densamma oavsett antal publikationer som söker medlemskap från samma förlag.

Serviceavgiften beräknas på det utgivande förlagets omsättning i Sverige enligt tabellen nedan.

Om din verksamhet inte är vinstdrivande eller om din omsättning är del av ett förlags/företags större omsättning, se hur serviceavgiften räknas ut här.

Omsättning upp till Serviceavgift
499 999 kr 1 050 kr
999 999 kr 3 150 kr
1 499 999 kr 5 250 kr
1 999 999 kr 6 300 kr
2 999 999 kr 7 350 kr
3 999 999 kr 8 400 kr
4 999 999 kr 9 450 kr
5 999 999 kr 10 500 kr
6 999 999 kr 11 550 kr
7 999 999 kr 12 600 kr
8 999 999 kr 13 650 kr
9 999 999 kr 14 700 kr
12 499 999 kr 15 750 kr
14 999 999 kr 17 325 kr
17 499 000 kr 18 900kr
19 999 999 kr 19 950 kr
24 999 999 kr 21 000 kr
29 999 999 kr 26 250 kr
34 999 999 kr 27 825 kr
39 999 999 kr 29 400 kr
44 999 999 kr 30 975 kr
49 999 999 kr 32 550 kr
54 999 999 kr 34 125 kr
59 999 999 kr 36 750 kr
64 999 999 kr 39 375 kr
69 999 999 kr 42 000 kr
74 999 999 kr 44 625 kr
79 999 999 kr 47 250 kr
89 999 999 kr 49 875 kr
99 999 999 kr 52 500 kr
299 999 999 kr 57 750 kr
749 999 999 kr 94 500 kr
750 000 000 kr eller högre 183 750 kr

 

Allt om branschens största dag och kväll!
Läs vad som hände på Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan, se mingelbilderna och vilka som vann Tidskriftspriset 2022!
Läs mer här

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här