Slopa printtidningen? – Så gör du det på rätt sätt

Nyhetsbrevet 2023 8 mars
Slopa printtidningen? – Så gör du det på rätt sätt
Många redaktioner drar ned på printtidningen och satsar digitalt. Men finns det risker med att minska antalet utgåvor? Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke och skattejuristen Mattias Fri reder ut vad som händer när tidningen inte längre räknas som periodisk skrift.

Inflationen, höga papperspriser och tryckkostnader gör att många tidskrifter ser över sin utgivningstakt. Till följd av de ökade papperspriserna ska industriarbetarnas tidning Dagens Arbete till exempel minska antalet utgåvor från nio nummer per år till åtta under 2023. Och branschtidningen Resumé gick vid årsskiftet från månadsmagasin till kvartalstidning.
Men vad händer för tidskrifter som minskar utgåvan ytterligare? Och ger ut färre än fyra nummer per år? Dels kan det påverka momssatsen för tidningen. Dels kan grundlagsskyddet för tidningens webbplats upphöra.

– Att dra ned på utgåvan och göra ett enstaka dubbelnummer brukar inte spela någon roll, det brukar inte Justitiekanslern bry sig om. Men det är inte prövat. Däremot om tidskriften ger ut ett till två nummer år efter år, så ska man anmäla förändringen i utgivningstakt, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert

Han rekommenderar publicister som planerar att dra ned på utgivningstakten till under fyra nummer per år att meddela det till PRV (Patent- och registreringsverket).
Rent juridiskt har det för den tryckta tidskriften ingen avgörande betydelse om tidningen ges ut en eller fyra gånger per år. Tryckta tidningar och böcker är oavsett skyddade i grundlagen av Tryckfrihetslagstiftningen (TF), förklarar Nils Funcke. Den juridiska skillnaden gäller i stället webbplatsen.

– Upphör du helt med din papperstidning eller ger ut färre än fyra utgåvor så faller skyddet för din webbplats. Om webbplatsen saknar utgivningsbevis så faller den inte längre under TF och Yttrandefrihetsgrundlagen utan regleras i brottsbalken. Dataskyddsförordningen GDPR slår till med fullständig kraft över publiceringarna och du kan inte längre vara med i det medieetiska systemet, eftersom det kräver att det finns en ansvarig utgivare och ett utgivningsbevis.

En tidskrift som under en tid saknade utgivningsbevis för sin webbplats var den tidigare branschbevakaren Medievärlden. När papperstidningen lades ned 2009 stod plötsligt webbtidningen utanför grundlagarnas skydd.

– Ger man ut en periodisk skrift så har man ju per automatik skydd för sin webbplats, då behöver man bara göra en så kallad databasanmälan till myndigheten gällande webben. Men är det så att man inte har en periodisk skrift, och i synnerhet då om man upphör helt att trycka tidningen, då faller det grundlagsskyddet bort, säger Nils Funcke.

Till skillnad från för printtidningar så söks utgivningsbevis för webbplatser hos MPRT (Myndigheten för press, radio och tv). Och för mediebevakaren Medievärlden tog hantering av ärendet längre tid än väntat.

– De registrerade sedan sin webbplats så de klarade upp det där. Men det fanns ett fönster när de inte hade grundlagens skydd.

Mattias Fri, skattejurist

En annan följd av att dra ned på utgåvan är att själva tidningen kan bli dyrare att producera per nummer – och även kosta mer för konsumenten. En inte så önskvärd utveckling alltså.

– Periodiska medlems- och organisationstidskrifter som har till syfte att verka för sin organisations intresse kan ha nollmoms på annonsintäkter, vissa framställningstjänster och lösnummerförsäljning, men undantaget gäller bara för tidskrifter som kommer ut minst fyra gånger per år, säger skattejurist Mattias Fri.

Det är organisationstidningar och medlemstidskrifter som till exempel fackföreningspress, religiösa tidskrifter och idrottsföreningars magasin, som kan välja att vara undantagna moms.
– Men alla nyttjar inte undantaget, det får man välja själv, säger Mattias Fri.

För organisationspress som haft nollmoms, men förlorar den, behöver det inte bli mer kostsamt att köpa in till exempel tjänster för tryck- och produktion.
– Att få 6 % moms i stället för nollmoms behöver inte göra så stor ekonomisk skillnad. Tidningen får ju samtidigt avdragsrätt för all ingående moms som är kopplad till framställningen av tidningen. Hur mycket ingående moms du har beror på hur mycket tidningen producerar själv och köper in, säger Mattias Fri.

För en organisationspress som har nollmoms i dag, och funderar på att gå ned i utgåva under fyra nummer per år, är det ett gott råd att räkna på hur den nya momssatsen (6 %) skulle påverka tidningens totala ekonomi.
– Jag hjälper en del av Sveriges Tidskrifters medlemmar med sådana här frågor, säger Mattias Fri.
För att komplicera momsfrågan ytterligare drabbas även ibland organisationstidskrifter med nollmoms av att behöva betala viss moms, och då hela 25 %.

– Layouttjänster är inte alltid momsfria, trots undantaget. Det är lite gränsdragning, och beror lite på vilken tjänst man köper, säger Mattias Fri.
För kommersiella tidningar har det ingen betydelse för momsen vilken utgivningstakt printtidningen har. Momsen är 6 % för tidskrifter i både print och på webben.

Text: Matilda Nilsson
Foto: Tor Johnsson/Tidningen Journalisten och Pressbild

Så ansöker du om utgivningsbevis

En periodisk tidskrift är en tidning med utgivningsplan som kommer ut med minst fyra nummer per år i tryck. Ansökan om utgivningsbevis för en periodisk tidskrift görs till PRV (Patent- och registreringsverket). Ett utgivningsbevis från PRV innebär att publiceringarna tidningen inte omfattas av bestämmelserna i brottsbalken utan är skyddade av grundlagarna tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Periodiska tidskrifter har en utgivare som ansvarar för det tryckta innehållet. För att även få grundlagsskydd för sin webbplats görs en databasanmälan till MPRT (Myndigheten för press, radio och tv).

Digitala tidskrifter, utan printutgåva eller med mycket sporadisk utgivning i print, kan också få grundlagsskydd för publiceringar. I sådana fall räcker det inte med en databasanmälan, utan i stället görs en ansökan om utgivarbevis hos MPRT.

Med ett utgivningsbevis:
• gäller särskilda ansvarsregler för yttrandefrihetsbrott,
• är det utgivaren som ansvarar för det som publiceras,
• har meddelare rätt att vara anonyma och
• myndigheter får inte förhandsgranska eller försvåra publiceringar (censurförbud).
Utgivningsbeviset möjliggör även publiceringar av uppgifter som annars inte skulle vara tillåtna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Källa: PRV och MPRT

Så funkar nollmomsen för organisationspress

Försäljning av periodiska organisationstidskrifter som utkommer med minst fyra nummer per år är inte momspliktig.
Undantaget från momsplikt gäller både leveransen från tryckeriet och föreningens försäljning. Tidskrifterna kan säljas skattefritt även till allmänheten och inte bara medlemmar. Föreningen får sälja annonser momsfritt i periodiska organisationstidskrifter. Även tryckeriets kringtjänster får tillhandahållas momsfritt, exempelvis distribution eller andra kringtjänster.

Källa: F-skatt.se

Nils Funcke och Mattias Fri ingår i Sveriges Tidskrifters expertpanel. Är du medlem och behöver stöttning i dessa frågor kan du kontakta dom här: Sveriges Tidskrifters expertpanel

Till arkivet
Allt om Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Läs summeringen av branschens största event, läs vinnarintervju, kolla på mingelbilderna och ta del av alla vinnarmotiveringar i Tidskriftspriset.
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan 2023.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här