Ny jurist på Sveriges Tidskrifter

Artikel 2024 1 februari
Hallå där Tobias Eltell, ny jurist på Sveriges Tidskrifter, vilken är din roll på organisationen?

Tobias Eltell– Jag biträder organisationen i de flesta juridiska frågor som kan uppstå. Det kan vara frågor som rör tryck- och yttrandefrihet, upphovsrätt, marknadsrätt och avtalsrätt, för att nämna några. Men i juristrollen ligger lika mycket att skriva remissvar, vara aktiv i lobbyverksamheten samt arbeta nära systerorganisationerna i Bryssel.

Vilka är de viktigaste frågorna på ditt bord just nu?
– AI-frågan är stor. Den består ju av olika delar, där en viktig fråga rör transparenskrav vid AI-genererat material, alltså exempelvis artiklar i tidskrifter. Hur reglerat ska detta vara, och hur sådana krav står sig mot våra grundlagar? Upphovsrättsfrågan inom AI är ju också stor. Det ska bli intressant att följa målet NY Times mot Microsoft och Open AI, där NY Times hävdar upphovsrättsintrång. Publicisternas nya collecting society SPCMO är ett ytterligare intressant ämne. Här är det viktigt att våra medlemmar ansluter sig till organisationen, det är viktigt med stark representation när vi börjar förhandla med plattformarna. Betänkandet om en modernisering av inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4) är också intressant då det kan få betydelse för tidskrifternas användning av upphovsrättsligt skyddat material.

Du ansvarar också för vår expertpanel med ett antal olika personer som medlemmar kan vända sig till för frågor inom olika områden. Går det att se trender i vad medlemmarna ställer för frågor?
– GDPR var ju väldigt stort för några år sedan. Nu har det svalnat lite på privacy-området. Frågor kring annonser och deras laglighet är alltid stort, särskilt vad gäller annonser kring känsliga produkter såsom alkohol, spel och miljöpåståenden. Tidskrifternas medverkansansvar vid otillbörliga annonser är en fråga som jag upplever har seglat upp lite. Upphovsrätt till AI-generat material och som vanligt allehanda tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Och på avtalsrättens område har man ibland låst in sig i för långa avtal.

Vad behöver tidskriftsbranschen bli bättre på när det gäller juridik tycker du?
– Det finns inom olika områden. Men en specifik; skriva bättre och tydligare avtal, särskilt vad gäller avtal om licensiering och köp av rättigheter. Här kommer Sveriges Tidskrifter snart med en bra avtalsmall!

Till arkivet
GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här