Han ska förhandla med techjättarna: ”Avsevärda summor”

Artikel 2023 7 december
Han ska förhandla med techjättarna: ”Avsevärda summor”
Han ska fixa klirr i kassan för mediehusen i Sverige. Med stort mått av mod och tålamod ska Otto Sjöberg förhandla med techjättar som Google och Facebook om ersättning till publicister. Lyckas förhandlingarna kan det handla om stora summor för tidningshusen i Sverige.

Sveriges Tidskrifter och TU har tillsammans skapat en ekonomisk förening som ska försvara svenska publicisters utgivarrättigheter gentemot stora techjättar som Google och Facebook. Föreningen har namnet SPCMO (Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation) – och för den utsågs Otto Sjöberg nyligen till blivande vd.

– SPCMO är en förkortning som folk kommer att ha svårt att lära sig, jag kämpar också med namnet, skojar Otto Sjöberg.

Det tungvrickande namnet till trots, SPCMO har ett allvarligt uppdrag.

– Att driva redaktioner som gör kvalitetsjournalistik är dyrt. Den här frågan är jätteviktig, att man ska kunna ta betalt när andra tjänar pengar på det innehåll man skapar – det är grundläggande för att utgivare ska kunna fortsätta göra kvalitetsjournalistik. Om man inte får betalt kommer journalistiken att urholkas, säger Otto Sjöberg.

Han blir den första anställda vid SPCMO, men verksamheten är redan full i gång under Bengt Ottossons ledning. Nyligen lanserades föreningens webbplats.

Otto Sjöberg– Det har egentligen varit ett laglöst utrymme tidigare. Genom att visa andras material har techjättarna kunnat kapitalisera på publicisters innehåll och bygga en annonsaffär på det. Men nu finns en lagstiftning som reglerar det här, säger Otto Sjöberg.

Redan 2019 kom ett EU-direktiv om den så kallade utgivarrätten, men lagstiftningen implementerades först 1 januari i år i Sverige. Enligt lagen bör techjättar betala en avgift till medieföretag för att de visar publicisters innehåll, men hur stor ersättningen ska vara framgår inte av lagstiftningen. Därför behöver publicister i Europas länder själva förhandla med techbolagen.

– Det här är inte världens mest tillgängliga företag. För att kunna möta de här globala företagen behöver vi göra det tillsammans. En tidskrift, hur stort den än må vara, behöver ha en allians för att kunna driva de här förhandlingarna, säger Otto Sjöberg.

SPCMO:s enda uppdrag är egentligen att göra de här förhandlingarna. Otto Sjöberg bekräftar att samtal med Google redan har inletts, men ännu inga förhandlingar.

Otto Sjöberg har en bred erfarenhet inom förlags- och tidningsbranschen. Han var bland annat chefredaktör för Expressen i sju år och vd för Nordstedts förlagsgrupp i drygt fem år. Han har haft en mängd styrelseuppdrag, men driver också sedan 2011 sitt konsultföretag Mediarevolution Nu. Han blev headhuntad till uppdraget som vd för SPCMO. Han börjar egentligen inte sin tjänst förrän till sommaren, men har redan börjat sätta sig in i verksamheten och läsa på om utgivarrättigheten, en exklusiv rättighet för medieföretag (det vill säga utgivare) att ta betalt när andra tjänar pengar på deras journalistik.

Han sneglar även på hur liknande organisationer gjort i andra länder. Eftersom lagen implementerades så sent i Sverige har publicister här hamnat på efterkälken när det gäller att kräva ekonomisk ersättning från stora globala techjättar som Google, Microsoft och Facebook. I Danmark till exempel har publicisterna redan ett tillfälligt avtal med både Google och Microsoft. I Tyskland däremot tvistar Google med publicister om ersättningen.

I andra delar av världen försöker också publicister få betalt för sin journalistik av techjättarna. Australien har fått till avtal med Google och Facebook och i Kanada har publicister kommit överens med Google. Men i dessa länder har mediehusen utgått från konkurrenslagstiftningen när publicisterna krävt ersättning. En annan väg än i Europa alltså, där förhandlingarna rör EU-direktivet om utgivarrätten.

Vilka egenskaper tror du är viktiga i förhandlingar med techbolagen?

– Samma egenskaper som i alla förhandlingar, en förmåga att lyssna och att kunna argumentera – i kombination med ett stort mått mod och tålamod.

SPCMO förhandlar uteslutande för sina medlemmar – inte för den svenska mediebranschen i stort. Bland medlemmarna finns redan nu flera tidningshus som Aller Media, Bonnier, Schibsted, Story House Egmont, Everysport Group, Albinsson & Sjöberg, LO Mediehus, LRF Media och Vi Media. Därtill är flera dagstidningsförlag medlemmar, men ännu inga mindre tidskrifter.

Alla medlemmar betalar en insats på 1 000 kronor (en engångssumma) till föreningen. Tanken är att pengarna ska betalas tillbaka med råge när förhandlingarna med techjättarna är avklarade. SPCMO:s löpande kostnader finansieras i dagsläget av TU och Sveriges Tidskrifter.

– Det kommer handla om avsevärda summor, säger Otto Sjöberg om förhandlingarna.
Men han vill inte spekulera om några exakta summor.

Enligt Otto Sjöberg är det dock inte bara techjättar som kommer att beröras av rättighetsdiskussionerna framåt.

– Det kommer också att bli viktigt att definiera vad som gäller när AI-teknologin utvecklas, även om den diskussionen bara är i sin linda, säger han.

Läs mer om SPCMO på den nylanserade sajten spcmo.se.

Text: Matilda Nilsson
Foto: Magnus Fond

Till arkivet
GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här