Säljarna är oftast medvetna om säljprocessen och vet kanske hur de ska och borde göra. Men när vardagen trycker på så glöms ofta de så viktiga detaljerna.

Någon viktig detalj missas i ett kundmöte en gång och andra gången har det blivit en vana…

Under en halvdag går vi igenom hela säljprocessen och tar fram en check-lista med de sex absolut viktigaste punkterna. Den listan kan säljarna därefter aktivt stämma av för sig själva. Antingen som ett kom-ihåg inför eller självkontroll efter kundmöten framöver!

Kursen riktar sig både till nya säljare som behöver sätta sig in i säljprocessen såväl som till erfarna säljare som kört fast i gamla hjulspår och behöver en a-ha-upplevelse.

Anmälan är bindande.

  1. Vad är det viktigaste i Kontaktfasen
  2. Vilka två saker måste du tänka på i Analysfasen?
  3. En ovärderlig regel när du presenterar Lösningen!
  4. Den bästa tekniken för att hantera invändningar?
  5. Hur vänder du invändningar till avslut?
  6. En sak du måste komma ihåg i Avslutsfasen!