PositionEtt AB är ett företag som under många år utvecklat och levererat P1 Prenumeration till tidningsförlag.