Årets Utvecklare

tidskriftspriset (kopia) 2
Priset för Årets utvecklare ges till en person eller ett team som bidragit till att skapa nya spännande digitala lösningar eller förbättrat en redan befintlig kanal, ett system eller en produkt på ett spännande sätt.

Priset ges till en person eller ett team som under det gångna året (1 september 2016-31 augusti 2017) har utmärkt sig genom en insats. Det kan till exempel handla om teknikutveckling och programmering, men också andra delar som har med digital medieutveckling att göra.

Årets Utvecklare belönas med 10 000 kr, ett diplom med en kort motivering och har rätt att till nästa års utdelning av priset hänvisa till utmärkelsen i redaktionella och marknadsföringssammanhang. Priset delas ut till en person eller ett team som är verksam vid en publikation som har ett utgivningsbevis hos PRV eller en databasanmälan hos Myndigheten för radio och tv.

Juryn för Årets utvecklare består av:

 • Olle Lidbom (ordf.) medieanalytiker och kommunikationschef på Norstedts Förlagsgrupp
 • Anna Careborg, premiumchef Svenska Dagbladet
 • Leo Wallentin, datajournalist och konceptutvecklare i J++ -nätverket

Så lämnar du ditt förslag
Alla kan föreslå kandidater till Årets Utvecklare. Förslaget ska lämnas in med en kort motivering samt några konkreta projekt som personen/teamet arbetat med och vilken betydelse de haft för projektets framgång. Ange vad behovet eller utmaningen bestod av, hur en lösning togs fram och vilken mätbar effekt den fick. Juryn kommer att bland de föreslagna bidragen nominera ett urval, av vilka ett tilldelas utmärkelsen på Tidskriftsgalan den 8 november.

Formuläret ska vara ifyllt och eventuella bilagor inskickade till Sveriges Tidskrifter SENAST torsdagen den 31 augusti kl 16.00. Vi behandlar INGA bidrag som kommer in efter ovanstående datum.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Media720

  Media720 hjälper medieföretag med strategiska och operativa konsultinsatser på ledningsnivå samt hyr ut eller rekryterar kunnig personal. Med fokus och helhetssyn på media ser vi till att våra kunder har rätt kompetens vid rätt tillfälle.

 • Pressdata

  PressData AB är Sveriges största servicebyrå för prenumerationshantering.