Årets AD

tidskriftspriset (kopia) 2

Årets AD premierar hög och bestående kvalitet och förnyelse av svenska tidskrifter.

Priset ges till en person som under det gångna året (1 september 2017-31 augusti 2018) medverkat i svenska tidskrifter.

Årets AD belönas med 10 000 kr och ett diplom med en kort motivering och har rätt att till nästa års utdelning av priset hänvisa till utmärkelsen i redaktionella och marknadsföringssammanhang.

Priset delas ut till en person verksam vid publikationer som har ett utgivningsbevis hos PRV eller en databasanmälan hos Myndigheten för radio och tv.

Juryn består av:
Malin Ekman, journalist Svenska Dagbladet (ordf.)
Love Jacobsson, AD Intellecta Corporate
Ebba Bonde, Visuell chef SvD

Så lämnar du ditt förslag
Alla kan föreslå personer till Årets AD. Förslaget ska lämnas in med en kort motivering.
Juryn kommer att bland de föreslagna personerna nominera minst fyra, av vilka en tilldelas utmärkelsen på Tidskriftsgalan den 7 november.

Ditt bidrag (inkl ev material/underlag) ska vara Sveriges Tidskrifter tillhanda SENAST torsdagen den 30 augusti kl 16.00.
Vi behandlar INGA bidrag som kommer in efter ovanstående datum.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Annonskraft

    En erfaren och engagerad säljkår som trivs på jobbet och drivs av nytänkande. Vi har sedan 2000 samarbetat med flera av de stora medieaktörerna, både vad gäller print och digitalt.

  • Informa

    Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

  • PositionEtt

    PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.