Årets AD

tidskriftspriset (kopia) 2

Årets AD premierar hög och bestående kvalitet och förnyelse av svenska tidskrifter.

Priset ges till en person som under det gångna året (1 september 2017-31 augusti 2018) medverkat i svenska tidskrifter.

Årets AD utmärker sig för att:

 • Ha skapat grafisk design som samspelar och förstärker det journalistiska innehållet.
 • Ha skapat en effektiv tidningsdesign i print eller digitalt som på ett bra sätt förmedlar budskapet och kombinerar innehåll och utseende till ett koncept väl anpassat till målgruppen.

Årets AD belönas med 10 000 kr och ett diplom med en kort motivering och har rätt att till nästa års utdelning av priset hänvisa till utmärkelsen i redaktionella och marknadsföringssammanhang.

Priset delas ut till en person verksam vid publikationer som har ett utgivningsbevis hos PRV eller en databasanmälan hos Myndigheten för radio och tv.

Juryn består av:
Malin Ekman, Frilansjournalist och mediereporter Svenska Dagbladet (ordf.)
Love Jacobsson, AD Intellecta Corporate
Ebba Bonde, Visuell chef Svenska Dagbladet

Så lämnar du ditt förslag
Alla kan föreslå personer till Årets AD. Förslaget ska lämnas in med en kort motivering.
Juryn kommer att bland de föreslagna personerna nominera minst fyra, av vilka en tilldelas utmärkelsen på Tidskriftsgalan den 7 november.

Ditt bidrag (inkl ev material/underlag) ska vara Sveriges Tidskrifter tillhanda SENAST torsdagen den 30 augusti kl 16.00.
Vi behandlar INGA bidrag som kommer in efter ovanstående datum.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Ad 4 you

  Ad 4 you media AB arbetar med annonsförsäljning och marknadsföring till rikstäckande facktidningar, branschtidningar och organisationstidningar.

 • Pressdata

  PressData AB är Sveriges största servicebyrå för prenumerationshantering.

 • NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.