Stibo Graphic

Stibo Graphic – ett av Europas mest moderna rulloffsettryckerier

Stibo Graphic erbjuder Nordens största produktionskapacitet och har det i särklass bredaste utbudet i stora moderna rullpressar med allt ifrån 16-sidiga till 80-sidiga tryckpressar. Det ger en oöverträffad flexibilitet och leveranssäkerhet.

Stibo Graphic har många års erfarenhet av lösningar för både kommersiella magasin och fack- och organisationstidskrifter. Vi erbjuder alla tjänster, från redaktionell uppbackning, design och prepress till tryckning, bindning och distribution. Separata tjänster som tryckning och bindning eller fullservicelösningar för hela produktionsprocessen – valet är ditt.

Vi erbjuder trycklösningar för utgivare av magasin, tidskrifter, kataloger och reklamtrycksaker. I alla faser av produktionen fokuserar vi på effektivitet, flexibilitet, kvalitet och säkerhet. Det är komponenter som garanterar dig en enkel och professionell hantering och produktion av dina trycksaker.

annonsör Stibo Graphic

Stibo Graphic
Frank Graver Poulsen
Saturnvej 65
DK-8700 Horsens
Tel: 0381 608 08
frpo@stibo.com
http://www.stibographic.se

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Mediarum

    Mediarum Sverige, arbetar med uppdragsförsäljning och är annonsavdelningen för fack-, bransch- och medlemstidskrifter.  Vi vet genom vår erfarenhet att engagemang, samarbete, säljkompetens ger goda resultat.

  • Business Factory

    När man anlitar Business Factory så får man något extra. Några viktiga ledord i vårt arbete är lyhördhet och framåtsträvan.

  • NewsFactory

    NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.