Sörmlands Grafiska

Vi är med i hela processen, från idé till färdig trycksak. Vi skapar navet i ett logistiksystem för grafisk produktion. Vi arbetar med målsättningen att erbjuda de lösningar som våra kunder efterfrågar och kan dra affärsmässig nytta av.

Vi hjälper dig oavsett om det gäller en enkel liten folder eller det stora magasinet i miljonupplaga. Vi kan hantera stora volymer av digitalt material och din trycksak styr valet av tryckteknik.
Sörmlands Grafiska Quebecor AB blev certifierade enligt ISO 14001 år 2000. Sedan 2001 är vi ett Svanenmärkt tryckeri med FSC certifiering. Vi är även anslutna till REPA-registret.

Annonsör Sörmlands grafiska

Sörmlands Grafiska
Högmossevägen 7
641 82 Katrineholm
Tel: 08-680 97 69
http://www.sormlandsgrafiska.se

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Titeldata

    En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.

  • Business Factory

    När man anlitar Business Factory så får man något extra. Några viktiga ledord i vårt arbete är lyhördhet och framåtsträvan.

  • Sörmlands grafiska

    Vi är Sveriges ledande tidskriftstryckeri. Vi är med i hela processen, från idé till färdig trycksak.