Business Factory

Framgångsrik försäljning är egentligen ganska enkelt. Det bygger på förtroende. Ett förtroende som gjort att Business Factory nu firar 10 år som framgångsrikt mediaförsäljningsbolag. Det handlar om att brinna för att sälja och dessutom vårda de relationer man skapar. Det gör vi.

När man anlitar Business Factory så får man något extra. Några viktiga ledord i vårt arbete är lyhördhet och framåtsträvan. Ett bevis för att vi har lyckats är att våra uppdragsgivare och annonsörer fortsätter att anlita oss år efter år och att vi ständigt får förfrågningar om nya samarbeten.

Genom en konsekvent satsning på vår personal så har vi också lockat till oss, och lyckats behålla, de allra bästa säljarna. Det är vi stolta över. Vi arbetar i en utvecklande miljö i våra egna lokaler. För att dra nytta av extern kompetens har vi valt att hyra ut kontorsplatser till andra kreativa
entreprenörer. Atmosfären präglas av ett skapande och möjligheter – precis som det ska i en ”Business Factory”.

annonsör Business Factory

Business Factory
Peter Edvall
Tel: 08-653 60 40
Mobil: 070-791 07 85
peter@businessfactory.se
http://www.businessfactory.se

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Sörmlands Printing Solutions

    Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

  • Informa

    Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

  • Business Factory

    När man anlitar Business Factory så får man något extra. Några viktiga ledord i vårt arbete är lyhördhet och framåtsträvan.