Den svenska tidskriftsbranschen i siffror

Kerstin Neld och Fredrik WassVi startade vår unika kartläggning av tidskriftsbranschens omsättning och intäktsfördelning med vetskapen att den skulle bli mer värdefull för varje år som går. Det är först nu, andra året, som vi kan börja mäta trender och förflyttningar inom branschen och hur balansen mellan intäktskällor, kanaler och kategorier förändras. Årets resultat visar på en liten minskning av branschens totala omsättning och samtidigt en ökning av andelen övriga intäkter.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, kerstin.neld@sverigestidskrifter.se
Fredrik Wass, omvärldsbevakare Sveriges Tidskrifter, fredrik.wass@sverigestidskrifter.se

padlock Ladda ner hela rapporten Tidskriftsbranschen i siffror 2018.

Resultatet 2018 – snabbsummering

I Sverige finns ca 4500 tidskrifter som visar på stor mångfald och belyser en mängd olika intresseområden. 

 • Den vanligaste typen av tidskrift är medlemstidningar som riktar sig till privatpersoner, det syns också när man delar upp titlarna per ämne då hela 30 procent handlar om olika typer av hobbys och fritidsintressen.
 • Innehållet är tillgängligt via en mängd olika format och kanaler. I särklass vanligast är att man har en tryckt utgåva som distribueras per post till läsaren, näst vanligast är att man sprider innehåll via sociala nätverk.

Samlat omsatte branschen 8,02 miljarder kr under 2017 vilket är en tillbakagång om ca 1,5 procent jämfört med 2016.

 • Övriga intäkter, för verksamheter såsom e-handel och events, ser en positiv utveckling men den väger ännu inte upp tillbakagångar inom läsar- och reklamintäkter.
 • Läsarintäkter är branschens viktigaste intäktskälla. Varje hushåll lägger i snitt omkring 900 kr på tidskrifter via prenumerationsavgifter, lösnummerköp och medlemsavgifter.
 • Reklamintäkterna fortsatte att minska under 2017 om än lite mindre än under 2016.

Kommentar
Precis som förra året har undersökningen genomförts i samarbete med IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). IRM har säkerställt att mätmetoden blir professionell och konsekvent över tid samtidigt som de utgör en oberoende part vid hantering av konfidentiella uppgifter.

Vad säger då årets undersökning? Kortfattat kan man nog beskriva det som “mer av samma” och med en liten minskning (1,5 procent) av branschens omsättning totalt. Men bakom kulisserna sker det också en fortsatt stor förändring. Ökat fokus på digitala läsarintäkter märks i vår bransch precis som för dagspress. Samtidigt ökar intäkterna ytterligare från det vi kallar “övriga intäkter” där nykomlingar som native advertising (ökade med 100 procent jämfört med året innan) ryms ihop med till exempel eventverksamhet. Hälften av branschens omsättning kommer från medlemstidskrifter och deras utveckling påverkas även av faktorer som föreningsengagemang i samhället i stort samt människors tro på journalistiken och den redaktionella metoden som verktyg för att granska och bevaka ett ämnesområde.

Satsningar på Influencer marketing genom att knyta till sig till exempel bloggare, youtubers och instagrammare är något som än så länge märks främst hos de större förlagen, men konsekvensen blir en osentimental syn på vad som egentligen är en tidskrift. Det handlar inte om att ställa kanaler och intäktskällor mot varandra. Snarare har många aktörer i vår bransch insett vinsterna av att erbjuda ännu fler kontaktytor mot målgrupperna och stärka deras relationer med tidskrifterna. Då blir en stark printaffär fortfarande lika viktig som en ny intäktsmöjlighet via e-handel eller native, men med varumärket och relationen till användaren, läsaren, lyssnaren eller tittaren i fokus.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, kerstin.neld@sverigestidskrifter.se
Fredrik Wass, omvärldsbevakare Sveriges Tidskrifter, fredrik.wass@sverigestidskrifter.se

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Annonskraft

  En erfaren och engagerad säljkår som trivs på jobbet och drivs av nytänkande. Vi har sedan 2000 samarbetat med flera av de stora medieaktörerna, både vad gäller print och digitalt.

 • Titeldata

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.