Sveriges Tidskrifter

Chefstidningen

Grundad år 2009

Att skapa ett brett och modernt forum för ledarskaps-, organisations- och personalfrågor.

Spridning

Nationell spridning i Sverige.

Huvudmålgrupp

Chefer och personalvetare

Upplageredovisning

TS-distribution 18 900
2015
Postdistribution 18 900

Annonsering

Annonser

Bengtsson & Sundström Media

Annonspriser

Helsida 4-färg 18 900 kr
Halvsida 4-färg 11 500 kr
141a9220-0577-4f47-8dc5-d94bfa076d63

Ägare/förlag

Akademikerförbundet SSR

Postadress

Akademikerförbundet SSR Saltmätargatan 22 11359 Stockholm

Besöksadress

Saltmätargatan 22 Stockholm

Telefon, e-mail och web

08-556 06 446 www.chefstidningen.se