Sveriges Tidskrifter

Restaurangvärlden

Grundad år 1979

Nyhetsinriktad. Utvecklingen inom hotell och restaurang, gatukök, personalrestauranger etc. Främjar positiv utveckling inom branschen och för dess yrkesutövare.

Spridning

Djup och bred täckning inom privat restaurangsektor.

Huvudmålgrupp

Restaurangvärlden är den enda tidning som driver aktuella branschfrågor för dem som
arbetar inom den privata restaurangnäringen. Målgruppen är krögare, kockar, sommelierer och
matsalspersonal som vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i deras omvärld.

Upplageredovisning

Upplaga ej fastställd

Utgivningsplan

6 utgåvor om året.

Nr Utgivningsdag Materialdag
Nr 1 2016-02-25 2016-02-08
Nr 2 2016-04-06 2016-03-16
Nr 3 2016-05-26 2016-05-09
Nr 4 2016-08-26 2016-08-08
Nr 5 2016-10-05 2016-09-16
Nr 6 2016-11-22 2016-11-03

Annonsering

Annonser

Mediakraft
Robert Wallner
Österlånggatan 43
111 31 STOCKHOLM

robert.wallner@mediakraft.se
Tel.08-23 45 32,
www.mediakraft.se

Annonsansvarig

Robert Wallner

Annonspriser

Uppslag 56 200 kr
Helsida 4-färg 35 200 kr
Halvsida 4-färg 22 200 kr

Teknisk information

Tryckmetod Offset
Format Utfallande 210x265
46df0738-a7cd-437e-9c78-f52b1a47bb1e

Ägare/förlag

Mat & Vänner AB

Ansvarig utgivare

Bo Göran Nilensjö

Chefredaktör

Pär Bergkvist

Postadress

Mat & Vänner AB

Besöksadress

Telefon, e-mail och web

0709-821699 www.restaurangvarlden.se

Annonsansvarig

Robert Wallner