Sveriges Tidskrifter

Restaurangvärlden

Grundad år 1979

Nyhetsinriktad. Utvecklingen inom hotell och restaurang, gatukök, personalrestauranger etc. Främjar positiv utveckling inom branschen och för dess yrkesutövare. Enda tidning som bevakar både privat och offentlig sektor.

Spridning

Djup och bred täckning inom hela restaurang- och storhushållsmarknaden inom privat- och offentlig sektor.

Huvudmålgrupp

Ledarskiktet inom restauranger och storhushåll inom både privat- och offentlig sektor.

Upplageredovisning

Upplaga ej fastställd

Utgivningsplan

8 utgåvor om året.

Nr Utgivningsdag Materialdag
Nr 1 2015-02-12 2015-01-26
Nr 2 2015-03-19 2015-03-02
Nr 3 2015-05-07 2015-04-20
Nr 4 2015-06-18 2015-06-01
Nr 5 2015-08-20 2015-08-03
Nr 6 2015-09-24 2015-09-07
Nr 7 2015-10-30 2015-10-13
Nr 8 2015-12-04 2015-11-17

Annonsering

Annonser

Robert Wallner, 08-23 45 32, 0709-92 53 43.
E-post: robert.wallner@mediakraft.se

Annonsansvarig

Robert Wallner

Annonspriser

Uppslag 56 200 kr
Helsida 4-färg 35 200 kr
Halvsida 4-färg 22 200 kr

Teknisk information

Tryckmetod Offset
Format Utfallande 210x265
Restaurangvarlden

Ägare/förlag

Mat & Vänner AB

Ansvarig utgivare

Bo Göran Nilensjö

Chefredaktör

Pär Bergkvist

Postadress

Mat & Vänner AB

Besöksadress

Telefon, e-mail och web

0709-821699 www.restaurangvarlden.se

Annonsansvarig

Robert Wallner