Sveriges Tidskrifter

Fri Köpenskap

Grundad år 1943

Oberoende affärstidning för
dagligvarubranschen. Orädd debatt om handelns villkor på grundval av
fri företagsamhet och fri konkurrens.

Spridning

Företagsledare, köpmän och anställda i dagligvaruhandeln,
ledande personer och säljare inom leverantörsledet, partihandeln,
myndigheter och politiker.

Huvudmålgrupp

Köpmän och andra beslutsfattare i dagligvaruhandeln.

Upplageredovisning

Upplaga ej fastställd

Annonsering

Annonser

Mentor Online AB
Box 72001, 181 72 Lidingö
Tel. 08-670 41 00 , Fax. 08-661 64 55
Mi Andrén, Tel 670 41 97,
Håkan Sandström, Tel 08-670 41 45

Platsannonser
Hans Falk, Tel. 08-670 41 93

Annonsansvarig

Mi Andrén, Mentor Online AB

Annonspriser

Uppslag 119 400 kr
Helsida 4-färg 82 200 kr
Halvsida 4-färg 60 200 kr

Teknisk information

Tryckmetod Offset
Format 251x323
Satsyta i mm 221x277
73071f30-c2c9-45ec-8ffc-a1cc63a43126

Ägare/förlag

Mentor Online

Ansvarig utgivare

Göran Carstorp

Chefredaktör

Göran Carstorp

Postadress

Mentor Online Box 72001 18172 LIDINGÖ

Besöksadress

Tryffelslingan 10 LIDINGÖ

Telefon, e-mail och web

08-545 513 00 www.fri-kopenskap.se

Annonsansvarig

Mi Andrén, Mentor Online AB

Marknadsansvarig

Håkan Sandström