Sveriges Tidskrifter

Svensk Åkeritidning

Grundad år 1918

Svensk Åkeritidning är Sveriges ledande branschtidning inom åkeri- och vägtransportnäringen. Vi har de hetaste nyheterna, de mest läsvärda reportagen och de skarpaste analyserna. Svensk Åkeritidning är en självklarhet i jobbet för våra läsare.

Spridning

Över 70% av åkerinäringen och den angränsande transportsektorn.

Huvudmålgrupp

Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Företagsledare/beslutsfattare inom transportnäringen.

Upplageredovisning

TS-upplaga 12 400
2013
Fullbetalda 700
Rabatterade < 25% 200
Rabatterade 25-50% 300
Rabatterade 50-99% 100
Medlemsexemplar 7 600
Friex 3 500

Annonsering

Annonser

Inger Kalin
08-753 54 47, inger.kalin@akeri.se

Annonsansvarig

Inger Kalin

Annonspriser

Uppslag 54800 kr
Helsida 4-färg 33200 kr
Halvsida 4-färg 22000 kr

Teknisk information

Tryckmetod Offset
Format 217x280
Satsyta i mm 192x255
8f26cec4-5e56-43ee-8a29-54b48ae11117

Ägare/förlag

Sveriges Åkeriföretag/SÅ Åkeriförlaget AB

Ansvarig utgivare

Frans Johansson

Chefredaktör

Frans Johansson

Postadress

Sveriges Åkeriföretag/SÅ Åkeriförlaget AB Box 7282 103 89 Stockholm

Besöksadress

Kungsgatan 24, 6tr Stockholm

Telefon, e-mail och web

08-753 54 40 www.akeritidning.se

Annonsansvarig

Inger Kalin