Räckvidder

Enligt årets första räckviddsrapport från Orvesto Konsument,TNS Sifo, så har de redovisade tidskrifterna 32 222 000 bruttoläsare. Det betyder att varje person läser i snitt 4,3 tidskriftstitlar, vilket är samma antal som i 2014:3.

En av fyra läste en tidskrift i går

Orvesto Konsument-rapporterna visar också siffror för hur många som använder eller läser tidskrifter dagligen. Och enligt rapporten så har tidskrifterna en daglig räckvidd på 24 procent av befolkningen i åldern 16-80 år. Det är till exempel fler än som tog del av gratisutdelade morgon- och lokaltidningar, kvällstidningar eller direktreklam. I tidigare studier har TNS Sifo räknat med att svenskarna i genomsnitt lägger 6 minuter på tidskrifter under en vanlig dag. I den siffran räknas både läsare och icke-läsare in. Som jämförelse kan nämnas att det är dubbelt så lång tid som vi lägger på kvällspress.

70% har läst vecko-/månadstidning senaste månaden

Även forskningsinstitutet Nordicom vid Göteborgs universitet mäter räckvidden. När de mäter så visar det sig att drygt sju av tio, 72 procent, av de mellan 9-79 år läser en vecko- eller månadstidning under en månad.

Nordicom har studerat svenskarnas medievanor sedan sent 1970-tal. Det visar sig att vår medietid är mycket stabil. Det märks inte minst genom att studera vår genomsnittliga användning över tid. Då visar det sig att tidskrifterna i stort behållit sitt grepp om läsarna. Fack-/specialtidningarna har legat på en andel månadsläsare på några och 50 procent sedan 2009. Det medan 70 procent läst en vecko-/månadstidning under de senaste åren, enligt Nordicom siffror från 2015.

Andel svenskar som använder tidskrifter, 9-79 år, en genomsnittlig vecka eller månad
År Vecka (%) Månad (%)
Månads-/
veckotidn
Fack-/
specialtidn
Månads-/
veckotidn
Fack-/
specialtidn
2015 47 29 70 51
2014 47 27 72 51
2013 47 27 73 52
2012 49 28 73 51
2011 51 27 75 52
2010 52 27 76 51
2009 53 29 78 51
2008 55 33 78 54
Källa:Nordicom

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Pressdata

    PressData AB är Sveriges största servicebyrå för prenumerationshantering.

  • Kate

    Redesign, layout och utbildning. Kate är en pigg designbyrå med många års erfarenhet av tidningsdesign för magasin, organisationspress och dagspress.

  • Sörmlands Printing Solutions

    Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör.