Så påverkas tidskrifterna av nya dataskyddsförordningen

Torsdag 13 november 2017

CarolineolstedtNästa år ersätts Personuppgiftslagen, PUL, av den nya Dataskyddsförordningen. Vad innebär det för tidskriftsbranschen? Caroline Olstedt Carlström, från Sveriges Tidskrifters expertpanel, reder ut begreppen.

Vad skiljer nya Dataskyddsförordningen från PUL?
– De grundläggande principerna skiljer sig inte. Men med den nya Dataskyddsförordningen förstärker man rättigheterna för oss som är registrerade. Det innebär bland annat tydliga regler för rätt till radering och dataportabilitet, alltså att man som privatperson kan få ut lagrade personuppgifter för att använda dem på annat håll. Den tidigare lagstiftningen trädde i kraft år 1995 och tog naturligtvis inte höjd för nya fenomen som artificiell intelligens.

Hur påverkar detta tidskriftsbranschen?
– Det påverkar hur man samlar in information och profilerar personer. Organisationer som finns i den digitala miljön måste skaffa sig ett helhetsgrepp om hur man behandlar information. Det är lätt att se detta som någonting besvärligt, en grå filt som lägger sig över verksamheten, men se det istället som en bra möjlighet att göra saker i rätt ordning och skapa en sammanhållen kundresa.

Är det samma krav på stora och små tidskrifter?
– Lagstiftningen är lika för alla. Men rent praktiskt är det mycket lättare för en liten redaktion där alla ryms vid ett konferensbord.

Innebär detta några fördelar för branschen?
– Om man gör det på ett bra sätt medför det stora fördelar för de registrerade och här finns stora möjligheter. Förtroende är väldigt viktigt i den digitala miljön och en viktig del i ett varu-märkesbyggande. Idag talar man gärna om en bra användarupplevelse, och i detta ingår också att man känner förtroende för produkten, att den är solid och att det finns ett bra tänk.

3 viktiga punkter

1. Avtal
Vid ingånget avtal, till exempel prenumeration, har du rättslig grund att behandla de personuppgifter om kunden som är nödvändiga för att avtalet ska kunna fullföljas, som adress och namn.

2. Berättigat intresse
Så länge du tydligt informerar kunden om hur personuppgifterna kommer att behandlas har du rätt att ge dem vidare till tredje part, till exempel tryckeri, eller använda dem för analys eller marknadsföring.

3. Samtycke
Individen måste göra ett aktivt separat frivilligt val, som inte kan vara en del av de allmänna villkoren, som bekräftar samtycke om du exempelvis vill använda personuppgifterna för marknadsföring eller analys.

 

Text: Max Byström / Allt om Tidskrifter

Läs mer: Sveriges Tidskrifters arbete med dataskyddsförordningen under de senaste sex åren.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Kate

    Redesign, layout och utbildning. Kate är en pigg designbyrå med många års erfarenhet av tidningsdesign för magasin, organisationspress och dagspress.

  • Sörmlands Printing Solutions

    Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

  • V-TAB

    Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.