Så påverkas tidskrifterna av nya dataskyddsförordningen

Torsdag 13 november 2017

CarolineolstedtNästa år ersätts Personuppgiftslagen, PUL, av den nya Dataskyddsförordningen. Vad innebär det för tidskriftsbranschen? Caroline Olstedt Carlström, från Sveriges Tidskrifters expertpanel, reder ut begreppen.

Vad skiljer nya Dataskyddsförordningen från PUL?
– De grundläggande principerna skiljer sig inte. Men med den nya Dataskyddsförordningen förstärker man rättigheterna för oss som är registrerade. Det innebär bland annat tydliga regler för rätt till radering och dataportabilitet, alltså att man som privatperson kan få ut lagrade personuppgifter för att använda dem på annat håll. Den tidigare lagstiftningen trädde i kraft år 1995 och tog naturligtvis inte höjd för nya fenomen som artificiell intelligens.

Hur påverkar detta tidskriftsbranschen?
– Det påverkar hur man samlar in information och profilerar personer. Organisationer som finns i den digitala miljön måste skaffa sig ett helhetsgrepp om hur man behandlar information. Det är lätt att se detta som någonting besvärligt, en grå filt som lägger sig över verksamheten, men se det istället som en bra möjlighet att göra saker i rätt ordning och skapa en sammanhållen kundresa.

Är det samma krav på stora och små tidskrifter?
– Lagstiftningen är lika för alla. Men rent praktiskt är det mycket lättare för en liten redaktion där alla ryms vid ett konferensbord.

Innebär detta några fördelar för branschen?
– Om man gör det på ett bra sätt medför det stora fördelar för de registrerade och här finns stora möjligheter. Förtroende är väldigt viktigt i den digitala miljön och en viktig del i ett varu-märkesbyggande. Idag talar man gärna om en bra användarupplevelse, och i detta ingår också att man känner förtroende för produkten, att den är solid och att det finns ett bra tänk.

3 viktiga punkter

1. Avtal
Vid ingånget avtal, till exempel prenumeration, har du rättslig grund att behandla de personuppgifter om kunden som är nödvändiga för att avtalet ska kunna fullföljas, som adress och namn.

2. Berättigat intresse
Så länge du tydligt informerar kunden om hur personuppgifterna kommer att behandlas har du rätt att ge dem vidare till tredje part, till exempel tryckeri, eller använda dem för analys eller marknadsföring.

3. Samtycke
Individen måste göra ett aktivt separat frivilligt val, som inte kan vara en del av de allmänna villkoren, som bekräftar samtycke om du exempelvis vill använda personuppgifterna för marknadsföring eller analys.

 

Text: Max Byström / Allt om Tidskrifter

Läs mer: Sveriges Tidskrifters arbete med dataskyddsförordningen under de senaste sex åren.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Adviser

    Vi har lång erfarenhet av försäljning av annonser i tidningar och på nätet. Vårt mål är alltid att göra såväl uppdragsgivare som annonsörer nöjda. Vi tror på långsiktiga relationer där alla är vinnare.

  • Mediakraft

    Vi kan media och kommunikation och är ledande i landet när det gäller annonsförsäljning. Vi ger er mesta möjliga intäkt på er mediesatsning, oavsett om det gäller traditionella annonser, platsannonser eller content marketing.

  • NewsFactory

    NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.