En tsunami av data och medievanor i förändring

Torsdag 6 december 2016

SVT Konferens: Digital. Diskussion med Karin Hübinette (SVT), Lisa Renander (Tech Farm), Jan Helin (SVT) och Darja Isaksson (Ziggy)

“Hur kommer vi använda oss av rörlig bild för att sprida kunskap, kommunicera och berätta historier? Vad kommer krävas för att vara ett framgångsrikt medieföretag i framtiden? Kommer innehållet att förändras med nya typer av publiceringsytor och de nya behov som publiken och användarna har?”

Så löd frågeställningarna när SVT arrangerade en heldagskonferens med fokus på den digitala framtiden, oavsett medieslag. Sveriges Tidskrifter var inbjudna tillsammans med några av våra medlemmar och dagen bjöd på oväntat intressanta diskussioner.  Flera spännande case presenterades inom bland annat datajournalistik, relationsbyggande med målgrupper och vi fick också en syn på utvecklingen utifrån både traditionella och nya medieaktörer, som till exempel United Screens.

Du kan titta på föreläsningarna och diskussionerna från hela dagen på SVT Play. Så här såg det ut under en av de mest intensiva diskussionerna mellan Lisa Renander från Tech Farm, Jan Helin från SVT och Darja Isaksson från Ziggy Creative Colony.

Här är några av höjdpunkterna som twittrades ut under dagen.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • PositionEtt

    PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

  • Anygraaf

    Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

  • Titeldata

    En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.