Sveriges Tidskrifter

Branschfakta

Här samlar vi fakta som är relevant för vår bransch.

Tidskriftsfakta

Här hittar du bland annat uppgifter om tidskriftsläsandet, tidskriftsvärldens aktörer och annonsmarknaden för tidskrifter.

Allt om tidskrifter

Vårt magasin och e-nyhetsbrev om tidskrifter, journalistik, trender, redaktionella koncept, undersökningar, tidskriftsreklam och marknadskommunikation.

Tidskriftsleverantörer

Bland våra tidskriftsleverantörer hittar du företag som verkar i vår bransch. Det kan vara tryckerier, prenumerationssajter, annonsbokningssystem etc.

Tidskriften och miljön

Den tryckta tidskriften är en kretsloppsprodukt. Läs om hur du som publicist eller läsare bäst hanterar din tidskrift ur miljösynpunkt.

Starta tidskrift

För dig som vill starta en tidskrift finns här en checklista med viktiga saker att tänka på.

Branschlänkar

Ett urval av de svenska, utländska och internationella organisationer du som annonsör eller tidskriftsmakare kan ha nytta av.

Branschfakta

Adaktussons digitala kiosk prisad

I förra veckan utsågs den digitala kiosken Meganews Magazines till Årets Affärsmodellsutmanare av Business Model Awards. Projektet prisas för att företaget brutit upp den traditionella distributionslogiken och lanserat automatiska tidningskiosker där kunden trycker sitt eget exemplar.

Branschfakta

Lästiden för tidskrifter ökar

Lästiden för en genomsnittlig tidskrift har ökat till 42 minuter. Det är en ökning med två minuter sedan 2006. Det visar TNS Sifos nya rapport om läskvalitet ”The DNA of the new magazine reader”. Rapporten visar också att den genomsnittliga tidskriften blir läst vid 2,3 tillfällen och att ungefär tre fjärdedelar av innehållet blir läst. Läsningen i hemmet har också ökat. TNS Sifo tolkar det som att den avgörande stunden med tidskriften, the magazine moment, blivit ännu tydligare under de senaste årens digitala utveckling.

Branschfakta

IRM: Nästa år vänder reklammarknaden

Nästa år återvänder annonsmarknaden till plus och landar på en tillväxt om 1,2 procent. Så lyder Institutet för reklam- och mediestatistik IRMs senaste prognos för 2014. Under första halvåret 2013 minskade medieinvesteringarna med -3,9 procent.

Branschfakta

Så många läser tidskrifter 2012

59 procent av svenskarna (9-79 år) läser minst en tidskrift en genomsnittlig vecka. Det visar årets upplaga av Mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Mer i detalj så visar också rapporten att 28 procent läser en special-/facktidskrift en genomnittlig vecka medan 49 procent läser en vecko-/månadstidning. Det kan jämföras med att 48 procent läser en kvällstidning en vanlig vecka.

Branschfakta

Så blir den – mediemarknaden 2020

Tablålagd tv kommer att ha upphört år 2020. Det menar forskare från Handelshögskolan i Stockholm i en färsk spaning om framtidens medievärld. De tror också att vi kommer att gå från breda varumärken till mikrovarumärken som når konsumenterna i nischmedier. Kärnfrågan för medierna är att utveckla nya affärsmodeller. Misslyckas branschen med det finns risk för att journalistikens betydelse för samhällsutvecklingen minskar.

Branschfakta

Nya Orvesto Näringsliv 2013

TNS Sifo presenterade nyligen 2013 års räckviddsundersökning Orvesto Näringsliv. Rapporten beskriver medievanor och beteenden hos de svenskar mellan 21 och 65 år som yrkesarbetar och tjänar mer än 100 000 kr/år. Totalt har 10 528 personer svarat på årets undersökning.