Sveriges Tidskrifter

Branschfakta

Här samlar vi fakta som är relevant för vår bransch.

Tidskriftsfakta

Här hittar du bland annat uppgifter om tidskriftsläsandet, tidskriftsvärldens aktörer och annonsmarknaden för tidskrifter.

Allt om tidskrifter

Vårt magasin och e-nyhetsbrev om tidskrifter, journalistik, trender, redaktionella koncept, undersökningar, tidskriftsreklam och marknadskommunikation.

Tidskriftsleverantörer

Bland våra tidskriftsleverantörer hittar du företag som verkar i vår bransch. Det kan vara tryckerier, prenumerationssajter, annonsbokningssystem etc.

Tidskriften och miljön

Den tryckta tidskriften är en kretsloppsprodukt. Läs om hur du som publicist eller läsare bäst hanterar din tidskrift ur miljösynpunkt.

Starta tidskrift

För dig som vill starta en tidskrift finns här en checklista med viktiga saker att tänka på.

Branschlänkar

Ett urval av de svenska, utländska och internationella organisationer du som annonsör eller tidskriftsmakare kan ha nytta av.

Branschfakta

I går läste 1,9 miljoner en tidskrift

I går läste 1 862 000 svenskar en tidskrift. Det är fler än vad som läste en kvällstidning, lyssnade på reklamradio eller tog del av direktreklam, visar TNS Sifos nya Orvesto-rapport Konsument 2014:2. Rapporten visar också att tidskrifterna ligger kvar på samma totala räckvidd som tidigare och att vi i Sverige läser 4,5 tidskriftstitlar i snitt. Det är lika mycket som i rapporterna för 2013:3 och 2014:1.

Branschfakta

IRM höjer förväntningarna på 2014

Medieinvesteringarna ökar 2,4 procent 2014, visar en ny prognos från Institutet för reklam- och mediestatistik IRM. För tidskrifternas del är siffrorna inte lika positiva. Under första halvåret visade både fack- och populärpress negativa tillväxttal. Men de senaste kvartalen har tappen minskat något och det framför allt för fackpressen.

Branschfakta

I dag läser var tredje svensk en tidskrift

Var tredje svensk mellan 9 och 79 år läser en tidskrift en vanlig dag, visar årets upplaga av medieinstitutet Nordicoms Mediebarometer. Det är en lika stor andel av befolkningen som 2012. Andelen som läser en nättidskrift är fortfarande låg och ligger på 2 procent. Flest tidskriftsläsare på nätet finns bland högutbildade och heltidsarbetande.

Branschfakta

Adaktussons digitala kiosk prisad

I förra veckan utsågs den digitala kiosken Meganews Magazines till Årets Affärsmodellsutmanare av Business Model Awards. Projektet prisas för att företaget brutit upp den traditionella distributionslogiken och lanserat automatiska tidningskiosker där kunden trycker sitt eget exemplar.

Branschfakta

Lästiden för tidskrifter ökar

Lästiden för en genomsnittlig tidskrift har ökat till 42 minuter. Det är en ökning med två minuter sedan 2006. Det visar TNS Sifos nya rapport om läskvalitet ”The DNA of the new magazine reader”. Rapporten visar också att den genomsnittliga tidskriften blir läst vid 2,3 tillfällen och att ungefär tre fjärdedelar av innehållet blir läst. Läsningen i hemmet har också ökat. TNS Sifo tolkar det som att den avgörande stunden med tidskriften, the magazine moment, blivit ännu tydligare under de senaste årens digitala utveckling.