Expertpanel

Sveriges Tidskrifter har knytit till sig ett antal experter inom områden som är av stor betydelse för tidskriftsutgivare. Det handlar om områdena, tryckerimoms, reklamskatt, yttrandefrihet, reklamjuridik, affärsjuridik, upphovsrätt och skatter.

Som medlem i Sveriges Tidskrifter kan du utan kostnad ta telefon- eller mejlkontakt med den expert du behöver anlita och få svar på enklare frågor inom respektive område. Behöver du konsultera expertpanelen för någon mer kompleterande fråga eller ärende får du göra upp direkt med vederbörande om priset.

Sveriges Tidskrifter använder experterna för olika ändamål och kan ge de bästa rekommendationer.

brit1-e1430386971952

Brit Stakston, sociala medier och digital utveckling

Brit Stakston är mediestrateg och en av Sveriges mest anlitade experter. Hon är medgrundare till Blank Spot Project, författare, debattör samt ledamot i presstödsnämnen.

Brit når du på brit@blankspotproject.se eller på 0733 83 33 66.

par_6286e17

Pär Leander, marknadsrätt

Pär Leander arbetar på Advokatfirman Vinge med specialistinriktning på marknads- och immaterialrätt. Pär har erfarenhet av marknadsrättsliga frågor och svarar på frågor som uppkommer i den löpande verksamheten och som rör din marknadsföring.

Du når Pär på mejl eller på telefon 070-30 30 106.

bertilpia

Bertil Hübinette och Pia Janné Nyberg, tryckerimoms

Bertil Hübinette och Pia Janné Nyberg är advokater och partners i Advokatfirman Janné Nyberg & Hübinette HB. Bertil, som är advokat sedan 2009, har tidigare arbetat som bolagsjurist och domare. Han har lång erfarenhet av tvistelösning och biträder för närvarande ett flertal mediaföretag i processer mot  tryckerier om tryckerimoms. Pia Janné Nyberg, som också under en längre tid arbetat med tryckerimomsfrågor, har tidigare arbetat som bolagsjurist på Svenska Förläggareföreningen där hon bistått medlemsförlag med juridisk rådgivning. Hon har även arbetat på Linklaters Advokatbyrå AB med frågor inriktade på immaterialrätt och allmän affärsjuridik.

Bertil når du på 070-5884173 och på bertil.hubinette@advokatjnh.se.
Pia nås på 070-9931047 och på pia.jannenyberg@advokatjnh.se.

peter-soderstam-417x610-sv-v_7c5ed56

Peter Söderstam, tryckerifrågor och annonsförsäljning

Peter Söderstam är seniorkonsult på Media720 med lång erfarenhet av tryckerifrågor, annonsförsäljning och medierådgivning. Peter har bland annat arbetat som annonsdirektör på Aftonbladet och medierådgivare på Inserator AB. Peter är också en flitigt anlitad föredragshållare inom annonsförsäljning och kreativa annonslösningar.

Exempel på frågor som Peter kan svara på är pris och strategifrågor, tryckeriupphandling, upphandling av CRM-system, upphandling av externa säljbolag, annonssamarbeten, utveckling av kreativa annonslösningar och frågor rörande kompetensutveckling kring försäljning.

Peter når du på mejl eller telefon: 08-554 205 48.

bjorn-02

Björn Lorentzi, management

Björn Lorentzi har mer än tjugo års erfarenhet av medier och av ledarskap från en rad olika chefsroller inom IDG, Bonnier och Medströmsförlagen.

Som seniorkonsult på Media Sjutjugo arbetar Björn bland annat med organisations-, verksamhets- och affärsutveckling samt uppdrag av strategisk karaktär. Dessutom svarar Björn gärna på frågor som rör kompetensförsörjning.

Du når Björn på mejl eller på telefon 08-554 205 41.

anders

Anders Ericsson, affärsjuridik

Anders Ericsson är advokat med mer än 15 års erfarenhet som rådgivare inom svensk och internationell affärsjuridik, bl. a. rörande kommersiella avtal, bolagsrätt och kommersiella tvister. Anders jobbar på Ramberg Advokater.

Har du frågor om affärsjuridik når du Anders Ericsson på mail, eller på telefon 08-546 546 00 samt 0708-52 13 19.

mattiasfri

Mattias Fri, momsfrågor

Mattias Fri är skattejurist med inriktning på moms. Mattias har arbetat med momsfrågor i drygt 15 år, först på Skatteverket och sedan som rådgivare. Han är en av Sveriges ledande momsexperter. Mattias hjälper dig med moms, reklamskatt och andra skattefrågor.

Mattias hör till Svalner, en av Sveriges ledande skatterådgivningsbyråer. De är en oberoende rådgivare med verksamhet inom alla skatteområden.

Mattias når du enklast på Mattias.Fri@svalner.se eller på telefon: 08-528 01 250 / 267 (direkt).

fotograf@anette.com 0708-141144

Magnus Tonell, medie- och immaterialrätt

Magnus Tonell är advokat och delägare på ADN Law Advokatfirma KB med särskild inriktning mot upphovsrätt och kommersiella avtal på immaterialrättsområdet.

Han har en bred erfarenhet av de rättsfrågor som kan uppkomma i en tidskrifts verksamhet. Magnus föreläser regelbundet på juristutbildningens specialkurser i immaterialrätt och har bl a publicerats i tidskrifterna NIR, Skattenytt, Brandnews och Pointlex Legala Affärer.

Magnus Tonell hjälper dig hantera medie- och immaterialrätten och svarar på frågor som uppkommer i den löpande verksamheten. Det kan gälla allt ifrån behovet av avtal till rådgivning i samband med tvist om immateriella rättigheter eller påstått förtal. Han besvarar även exempelvis frågor kring tidskrifters förhandsgransknings- och övervakningsansvar för omoderade tjänster på sina webbplatser (kommentarer, bloggar, etc.) samt vilka rättigheter tidskriftsbolag har till eventuella annonsörsregister och dylikt.

Magnus Tonell når du enklast via e-post Magnus.tonell@adnlaw.se eller på telefon +46 (0)8 440 30 30 eller +46 (0)70 770 39 14.


padlockHär hittar du en FAQ om media- och immaterialrätt.

 

Det här dokumentet är bara tillgängligt för medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Kontaktaoss om du glömt ditt lösenord.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Stibo Graphic

    Stibo Graphic erbjuder Nordens största produktionskapacitet och har det i särklass bredaste utbudet i stora moderna rullpressar med allt ifrån 16-sidiga till 80-sidiga tryckpressar. Det ger en oöverträffad flexibilitet och leveranssäkerhet.

  • PositionEtt

    PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

  • NewsFactory

    NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.