Checklista inför upphandling av säljbolag

Tips! För att effektivisera och öka kvalitén i dina möten med olika säljbolag bör du i god tid skicka ut en agenda. Mycket av innehållet i denna bör du hitta i frågeställningarna nedan. Tänk på att inte sätta samman en allt för detaljerad agenda utan vänta med detaljerna till ni träffas.

Bolaget

Kolla noga bolagets finansiella ställning, historik samt ägarbild.
Vilka befintliga säljuppdrag har bolaget idag, vilka har man haft, tappat och varför?
Vad är ägarnas mål och vision med bolaget. Har man hög personalomsättning. I så fall varför?
Vilka övriga tjänster erbjuder bolaget som ex. materialhantering, produktion, fakturering etc.
Ta referenser bland kunder, medieköpare och gärna f d anställda om möjligt.
Hur ser organisationen ut i stort? Vilka stödfunktioner finns? Ekonomi, traffic, etc.
Hur vill man att det dagliga samarbetet ska se ut? Mötesrutiner, rapportering, affärsutveckling mm.
Har bolaget tillgång till verktyg som SESAME och RM, UC m.m
Vilket CRM-system används och hur kommunicerar man med kunder, uppdragsgivare, etc.

Personal

Hur många säljare har bolaget idag?
Finns det befintliga säljare som är tänkta för uppdraget? Om inte hur ska de rekryteras?
Hur ser säljarnas kompetensprofiler ut? Rent generellt och bland de som är tilltänkta för ditt uppdrag?
Hur ser lönemodellen ut för säljarna. Finns det olika och så fall varför?
Vilka insatser görs för att kompetensutveckla medarbetarna?
Finns en rabattpolicy/sätt att hantera rabatter?
Finns sekretessavtal mellan uppdragsgivaren, bolaget och aktuella säljare?

Inför förhandlingar med de slutkandidater du valt ut 

Upphandlingsunderlaget bör innehålla tillräcklig med relevant information för att säljbolaget skall kunna lämna en preliminär säljstrategi tillsammans med offerten.

Frågor och förslag som säljbolaget helt eller delvis borde beröra i en offert eller inför en slutdiskussion

 • Vilka förbättringsområden har man sätt i ditt erbjudande?
 • Vilken potential finns?
 • Finns möjligheter att komplettera erbjudandet med ytterligare tilläggsprodukter?
 • Vilka sälj- och administrativa resurser som kommer att avsättas för uppdraget
 • Syn på annonspriser och rabattmodeller. Om de är rimliga
 • Förslag på mötes- och rapporteringsrutiner
 • Hur arbetar bolaget med affärsutveckling inom ramen för uppdraget
 • Ansvar för framtagande och produktion av säljmaterial som prislistor, presentationer etc.
 • Ansvar och rutiner för materialhantering, fakturering och kreditrisk


padlock
Här hittar du en FAQ om media- och immaterialrätt.

Det här dokumentet är bara tillgängligt för medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Kontaktaoss om du glömt ditt lösenord.


TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Media720

  Media720 hjälper medieföretag med strategiska och operativa konsultinsatser på ledningsnivå samt hyr ut eller rekryterar kunnig personal. Med fokus och helhetssyn på media ser vi till att våra kunder har rätt kompetens vid rätt tillfälle.

 • Aller

  Aller Tryck A/S är ett modernt rulloffsettryckeri som ligger i Köpenhamn. Tryckeriet är helt anpassat för att trycka veckotidningar och tidskrifter till den Skandinaviska marknaden.

 • Punamusta

  Letar ni efter ett pålitligt och stabilt tryckeri? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker allt ifrån visitkort till kataloger och tidningar, med små upplagor upptill miljon upplagor.