Sveriges Tidskrifter genomför kartläggning av branschens utveckling

Graf data

Inom kort kommer Sveriges Tidskrifter att samla in uppgifter kring tidskriftsbranschens utveckling med fokus på bland annat intäkter och intäktsfördelning. Målet är att under de kommande åren kunna spegla vår bransch transformation från traditionella printintäkter till andra intäktsslag.

Varför gör vi det här?
Syftet är att löpande följa branschen för att få en bred förståelse för branschens affär och hur den utvecklas i takt med att nya intäktsslag tillkommer. Vi som branschorganisation vill stärka befintliga aktörer i branschen med färsk och uppdaterat statistik, se trender över tid och också förändra den traditionella bilden av en tidskrift.

Hur går det till?
För att göra undersökningen på ett så seriöst sätt som möjligt har vi valt att anlita IRM (institutet för reklam- och mediestatistik) som externt undersökningsföretag. IRM har stor erfarenhet av att både göra undersökningar i mediebranschen men också av att hantera konfidentiell information med höga krav på sekretess. Data om en enskild medlem kommer till exempel aldrig att presenteras öppet i resultatet av undersökningen.

Hur kan man ta del av resultatet?
Vi kommer att presentera resultatet från vår egen undersökning under våren på olika sätt, både digitalt och analogt, till exempel som underlag i våra föreläsningar och nedladdningsbar information för våra medlemmar. Vi vill även uppmärksamma annan relevant statistik på området och presentera det på ett ett tillgängligt sätt ihop med våra egen data. Håll utkik i våra kanaler, främst på sverigestidskrifter.se.

Vad krävs för att det ska bli bra?
Vi behöver naturligtvis hjälp av dig som är en aktör i tidskriftsbranschen att förse IRM med rätt siffror och underlag, annars riskerar undersökningen att bli skev eller trubbig. Därför hoppas vi att du tar dig tid att hjälpa till om och när du blir kontaktad.

OBS, alla som deltar i undersökningen kommer också få ta del av resultatet gratis, medan vi bara kommer att släppa viss övergripande information till alla.


Kontaktperson och projektledare:

Fredrik Wass

Fredrik Wass
Omvärldsbevakare, Sveriges Tidskrifter
fredrik.wass@sverigestidskrifter.se
Telefon: 0707-923070

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Adviser

    Vi har lång erfarenhet av försäljning av annonser i tidningar och på nätet. Vårt mål är alltid att göra såväl uppdragsgivare som annonsörer nöjda. Vi tror på långsiktiga relationer där alla är vinnare.

  • Informa

    Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

  • Punamusta

    Letar ni efter ett pålitligt och stabilt tryckeri? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker allt ifrån visitkort till kataloger och tidningar, med små upplagor upptill miljon upplagor.