Sveriges Tidskrifter

USA-ungdomar läser tidskrifter

Unga amerikaner läser alltmer tidskrifter

Amerikaner under 35 år läser tidskrifter i större utsträckning än vad man tidigare trott. Det visar en ny rapport från konsult- och analysföretaget McPheters & Co.

“Eftersom många etablerade titlar har noterat att deras läsares medianålder ökat, har det funnits en vanföreställning om att tidskriftsläsarna som grupp blivit äldre. Ungdomar tenderar att läsa andra titlar än de i äldre ålderskategorier, och det faktum att ungdomar läser mer tidskrifter generellt sett är spännande”, säger företagets vd Rebecca McPheters i ett pressmeddelande.

Metodtest ledde rätt

Konsultföretaget hade som uppgift att testa en metod om hur man bäst skulle nå uppgifter om hushållens inkomst. Då företagets analytiker studerade insamlad data fann man att yngre i större utsträckning än förväntat läste tidskrifter.

Eftersom resultatet från undersökningen gick på tvärs med den allmänna uppfattningen och då underlaget för den egnas undersökningen var så pass litet vände man sig till fjolårets stora läsarstudie Beta test. Den sistnämnda läsundersökningen omfattade svar från cirka 8.400 respondenter.

Ungdomar har inte slutat läsa

I Readership.com:s Beta-undersökning visar det sig att personer i åldersgrupperna 19-24 och 25-34 år läser både andra tidskrifter och andra tidskriftsutgåvor än äldre personer. De nya och oetablerade tidskrifterna finns helt enkelt inte med i många läsvaneundersökningar, därav det missvisande glappet.

John McPheter säger: ”Det här beviset är ett direkt svar på den växande oron om att ungdomar slutar läsa tryckta tidskrifter till förmån för internet och andra nya medier. Det har helt enkelt inte skett.”

Läsning av konsumentoirenterade tidskrifter (ålder och st)

Frekvens Totalt 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
Antal titlar lästa senste 6 mån 17,0 18,3 18,9 17,2 16,7 17,0 14,0
Index 100 108 112 101 98 100 82
Antal specifika nr lästa 29,3 30,9 33,3 29,2 28,3 29,7 25,0
Index 100 105 113 99 96 101 85
Nr/titel 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8
Index 100 98 102 98 98 101 104

Källa: McPheters.com. Bearbetad.

Ungdomar är föga förvånadne överrepresenterade bland läsarna av undgomsintriktade tidskrifter som CosmoGirl, Maxim, Teen Vouge och Stuff, men också av bröllopsmagasin och tidskrifter om musik och graviditet. Däremot är det intressant att konstatera att tidskrifter som Time, People och Sports Illustrated har flest läsare under 35 år.

Läs mer om undersökningen på McPheter & Co:s sajt.

Läs också om det hippaste mediet i USA.

Några andra branschfakta