Sveriges Tidskrifter

Jobbpendling, ett läsnöje

Jobbpendling, ett läsnöje

Läsning på toa och sex på lördagar

Chansen är stor att du gjorde som du brukar göra i morse. Riktigt stor. Och när du åkte in till jobbet så läste du eller lyssnade på radio eller musik. Så gjorde du och så gjorde grannen.

Människan är ett vanedjur. Den slutsatsen kan med lätthet dras ur en ny och världsomspännande undersökning från reklambyrån BBDO Worldwide. Men det finns intressanta skillnader mellan olika länder – det rapporterar affärstidskriften Business Week.

Det visar sig till exempel att världens befolkning gärna läser något under toalettbesök och att lördag är den vanligaste dagen att älska på.

Inget nytt under solen

BBDO:s studie visar som sagt att vi gör som vi brukar göra. I genomsnitt uppger 79 procent av de tillfrågade att de har rutiner de genomför varje morgon – med rutin avses i undersökningen ”en avgränsad serie av handlingar som hjälper oss att gå från ett känslomässigt läge till ett annat”.

Om nu 79 procent faktiskt har stadgade morgonrutiner så uppger hela 69 procent att de blir irriterade om dessa rutiner störs. Kineserna är de som störs allra mest om vanorna bryts, och minst störs kanadensarna.

Mediekonsumtion är en vana

Många läser morgontidningen som vana. Det viktiga är egentligen inte vad som står i tidningen, utan att få läsa den. På samma sätt fungerar vår förströelse under pendlingen till jobbet. Störst andel av världens pendlare lyssnar på musik eller radio – 65 procent. Frånsett japanerna som läser något mer än vad de lyssnar.

Näst störst andel av de intervjuade läser något på bussen, pendeln eller t-banan. En drygt fjärdedel, 28 procent, läser en bok, tidning eller tidskrift. Japanerna läser mest, medan endast 8 procent av amerikanerna som läser på väg till arbetet.

Undersökningen gick till så att 5.000 personer från drygt 20 länder tillfrågades om fem övergångsfaser under dagen.

Läs mer om hur annonsörer och medier kan dra nytta av kunskap om konsumenternas vanor på Business Week eller BBDOs pressmeddelande om studien.

Några andra branschfakta