Sveriges Tidskrifter

Medieplanering med passion och kraft

Ny syn på medieplanering

Som Alltomtidskrifter.se tidigare rapporterat driver den brittiska tidskriftsorganisationen PPA en kampanj kallad The Magazine Revolution. I kampanjen ingår en liten broschyr kallad The Media Revolutionary’s Guide och en sajt.

I mitten av maj utkom också en större skrift, Passion and Power vol. 1, om medieplanering. Skriften, som ingår i revolutionskampanjen, säger sig vilja erbjuda ett nytt sätt att se på medieplanering med användning av tidskrifter.

Den 26-sidiga broschyren är möjlig att ladda ned utan extra kostnad från PPAs sajt och är väl värd en genomläsning.

Besök gärna PPA eller PPA Marketing.

Några andra branschfakta