Sveriges Tidskrifter

Tidskrifternas lästid har ökat sen 1990

Tidskrifterna håller sina positioner

Fjorton minuter om dagen. Så mycket tid ägnar svenskarna mellan 9 och 79 år åt tidskrifter en genomsnittlig dag. Tio minuter avsätts åt vecko- och månadstidskrifter medan resterande fyra läggs på special- och fackpress. Och det är en läsminut mer än 1990.

En kvart om dagen

År 1990, då var sig sig dvd:er, mp3:or och internet fanns, läste svenskarna tidskrifter i 13 minuter en vanlig dag. Ett par år senare låg lästiden på cirka 10 minuter. Med tanke på de senaste årens snabba medieutveckling har lästiden för tidskrifter varit anmärkningsvärt stabil under en handfull år. En minutsfluktuation på fem år.

Anvädningstid för tidskrifter i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag (minuter)

Publikation 2002 2003 2004 2005 2006
Vecko- o månadspress 10 10 10 10 10
Special- o fackpress 4 5 4 4 4

Källa: Nordicom Mediebarometer 2006 (s. 21)

39% läser tidskriften en vanlig dag

Även andelen svenskar som läser tidskrifter är stabil. Enligt Nordicom läser 39 procent av befolkningen (9-79 år) tidskrifter en genomsnittlig dag. Under de senaste åren har andelen tidskriftsläsare endast varierat något – mellan 39 och 41 procent.

Studeras i stället benägenheten att läsa tidskrifter under en hel vecka så hamnar andelen på 67 procent. Det kan i samband med dessa siffror vara intressant att nämna att andelen som läser vecko- och månadstidskrifter är större än den som läser special- och facktidskrifter.

En halvtimme om dagen

De som faktiskt läser en tidskrift läser den i ungefär en halvtimme om dagen. Läsarna lägger i genomsnitt 34 minuter på vecko- och månadstidskrifter, medan de avsätter 28 minuter till läsning av special- och fackpress.

Läs mer om svenskarnas läsvanor på Nordicoms webbplats.

Några andra branschfakta