Sveriges Tidskrifter

Tidskriftsvecka i Tidskriftsstaden

Tidskrifter sju dagar i veckan

Den 17-23 september sparkar tidskriftsveckan Magazine Week igång i Storbritannien. Under den veckan ska konsumenterna lära sig mer om tidskrifter och bli än mer intresserade av magasin. Och inte minst tala, diskutera och läsa tidskrifter.

En pionjärvecka

Magazine Week är avsett att bli en årligt återkommande händelse, som bokrean i Sverige och Book Week i Storbritannien, och kanske lika uppmärksammad. Veckan leds av den brittiska tidskriftsorganisationen PPA i samarbete med en rad förlag i syfte att knyta samman förlag, återförsäljare och distributörer för att skapa ett större intresse för tidskrifter som medium.

Veckans mål är också att öka kunskapen hos konsumenterna om hur många olika tidskrifter det finns och det i alla upptänkliga ämnen.

Kampanjveckan kommer att understödjas av en intensiv PR-verksamhet samt ett utökat och kampanjorienterat försäljningsutrymme hos återförsäljarna.

Många trådar i väven

Bland de krokar som ska locka medierna att skriva om Magazine Week finns flera skilda projekt. Arrangörerna tänker sig bland annat att understryka betydelsen av att skriva. Ett halvdussin ungdomar kommer att få praktisera på lika många tidskrifter för att lära sig mer om magasinsjournalistik och tidskriftsutgivning. Deras debutartiklar kommer att publiceras under tidskriftsveckan.

Ett mer långlivat projekt kommer Magazine Town att vara. Tanken är att i samarbeta med en lokal medieutbildning studera hur en hel ort handskas och lever med tidskrifter. När läser man, hur köper man tidskrifter och så vidare. Undersökningsresultatet är avsett att bli tillgängligt för alla tidskriftsutgivare.

Läs mer om den brittiska tidskriftsveckan på sajten Magazine Week.

Några andra branschfakta