Sveriges Tidskrifter

AdAges annonstopp 100

P&G investerar mest i USA-medier

Procter & Gamble Co. har petat ner General Motors Corp. från tronen som den störste annonsören i USA. Under 2005 spenderade Procter & Gamble 4,61 miljarder dollar på reklam, medan GM lade ner 4,35 miljarder dollar. Det är tio år sedan P&G hamnade överst i Advertising Ages rankningsrapport 100 Leading National Advertisers, som nyligen utkom för 51:a året i följd. Och flera av de stora bolagen ökar sina annonsinvesteringar i tidskrifter.

Trög amerikanska reklammarknad

År 2005 innebar en modest ökning av reklaminvesteringarna med 1,3 procent hos de 100 största annonsörerna. AdAge ser bland annat frånvaron av stora sportevenemang, bortsett vinter-OS i Turin, och allmänna val i USA som ett par av förklaringen till att tillväxten var så pass behärskad.

Tillsammans spenderade USA:s 100 största annonsörer 101,31 miljarder dollar på reklam under 2005, vilket alltså innebar en tillväxt med 1,3 procent jämfört med 2004. Totalt investerades det drygt 271 miljarder dollar i reklam under 2005. Det är en ökning med 2,8 procent.

Det största annonsmediet i USA är Network TV, det vill säga de stora tv-bolagen som CBS, ABC och NBC. Från dessa bolag köptes det reklamutrymme för 26,7 miljarder dollar. Det är en uppgång med 1,6 procent jämfört med 2004. Spot TV och Cable TV network är även de riktigt stora annonsmedier.

Det näst största annonsmediet är lokalpressen. De sålde annonsutrymme för 25,5 miljarder dollar. På tredje plats hamnar konsumenttidskrifterna med 23,2 miljarder dollar.

Annonsinvesteringar i tidskrifter och marknadsandelar 2005 och 2004, miljoner dollar.

Medium 2005 2004 Förnd i % Andel 05 Andel 04
Konsumenttidskrifter 23 218 21 628 7,3 8,6 8,2
Söndagsmagasin 1 739 1 529 13,7 0,6 0,6
Facktidskrifter 5 038 5 234 -3,7 1,9 2,0
Lokala tidskrifter 451 360 25,2 0,2 0,1

Källa: AdAge och TNS Media Intelligence.

De tre stora

Procter & Gamble investerade alltså mest i reklam under fjolåret. Det är också intressant att notera att företaget också ökade sina investeringar i den konsumentorienterade pressen med 11,3 procent jämfört med 2004. Däremot drog man ner på annonseringen i fackpressen. Nummer två på AdAges rankning, General Motors, minskade sin annonsering i nationella tidskrifter, både i konsument- och fackpress. Men GM flyttade samtidigt över en del av annonskapitalet till lokala tidskrifter. I dessa ökade GM sina reklaminvesteringar med drygt 45 procent.

Även bronsmedaljören Time Warner genomförde förändringar i sin tidskriftsannonsering under 2005. Time Warner minskade annonseringen i fack-, söndags- och lokaltidskrifter, medan man ökade i konsumentpressen och spansktalande press. I konsumentpressen var ökningen något under 5 procent och i den spanska med 22,6 procent.

Tidskriftsannonserna lockar brett

Många av de 100 största annonsörerna går tungt i tidskrifter. Några av dessa bolag är Cadbury Schweppes (rank 84) som ökade sin annonsering i konsumentpressen med knappt 164 procent, Johnson & Johnson (rank 8) investerar mer i alla tidskriftskategorier med en topphöjning i lokala tidskrifter med 125 procent och American Express (rank 33) ökade i konsumentpress med 53,2 procent och i söndagsmagasinen med 98,7 procent.

AstraZeneca (rank 48) ökade sin tidskriftsannonsering med drygt en fjärdedel i konsumentpress, men drog ner markant i B2B-pressen. Coca-Cola (rank 52) ökade däremot något i B2B (3,7 procent), medan läskedryckstillverkaren drog på rejält i konsumenttidskrifterna och ökade sina investeringar med 59,7 procent.

Bilfabrikerna gör sig också gällande bland dem som ökar sin tidskriftsannonsering. Hyundai Motor (rank 57) satsade 63,8 miljoner dollar i konsumentpress i fjol, vilket är en ökning med 96,5 procent jämfört med 2004. Hyundai ökade i alla tidskriftskategorier. Honda Motor (rank 25) minskade sin annonsering i lokala tidskrifter, men ökade i övriga tidskriftskategorier – mest i söndagsmagasin (142,7 procent).

Den mest iögonfallande ökningen under 2005 stod JP Morgan Chase & Co för. Bank- och finansbolaget ökade annonseringen med 227,8 procent i konsumentpressen, 436,1 procent i söndagsmagasinen och 156,5 procent i fackpressen. Däremot drog man ner i del lokala tidskriftspressen.

Hela den mer än 100-sidiga specialrapporten 100 Leading National Advertisers är möjlig att ladda ner kostnadsfritt från AdAges webbplats.

Några andra branschfakta