Sveriges Tidskrifter

Varför missgynnas stamkunder?

Upplageproblem enkla att lösa

Av barn och tokiga får man höra sanningen – eller i alla fall av studenter. Det menar det amerikanska branschmagasinet Advertising Age efter att ha både sponsrat och lyssnat till några journalistikstudenters projektredovisningar om tidskrifternas publik och upplagor. Lyssnandet gav ingångar till smutsiga sanningar och bitande kritik.

Efter att ha spenderar några timmar i klassrummet lyder AdAges slutsats: ”Tidskriftsindustrins upplagestruktur baserar sig på en löjligt daterad modell formad, inte för att förstärka relationen med publiken, utan för att blåsa upp annonspriserna i syfte att maximera annonsintäkterna.”

Trogna köpare missgynnas

En efter en av de föredragande studenterna återkom till frånvaron av trohetsprogram för dem som köpt eller prenumererat på en tidskrift under lång tid. I dag betalar de som hållit titeln längst mest för sin tidskrift. De som däremot bara köpt ett nummer kan få ytterligare två för nästan igenting och en väska på köpet. Studenterna förordade VIP-priser eller i alla fall exklusivt material och stamkundsevenemang.

Tidskrifterna, särskilt konsumentpressen, lever kvar i en värld där ”många” är bättre än ”vem”. Annonsörerna i yrkespressen är många gånger mer intresserade av vem de når än att de når många, skriver AdAge.com.

Läs hela krönikan Circulation’s Biggest Problem Is so Simple a Kid Could Figure It Out och flera av studenternas, vid Nothwestern University, slutsatser på AdAge.com. Du kan även läsa den efterföljande webbdebatten.

Några andra branschfakta